Đề tài Game show Đường lên đỉnh Olympia

Gameshow này lấy ý tưởng từ chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” với 6 slide. Trong dó có 2 slide chính: • Slide 3: Người chơi sẽ quan sát cau hỏi rồi ghi câu trả lời vào khung và nhấn nút hoàn tất. Người chơi trả lời trước 20s sẽ được 30 điểm, trước 15s được 20 điểm và trước 10s sẽ dược 10 điểm. • Slide 5: Người chơi sẽ lựa chọn và trả lời 5 câu hỏi trong thời gian 3 phút. Câu hỏi nào không trả lời được người chơi có thể cho qua, nếu còn thời gian người chơi vẫn được quyền quay lại câu hỏi bất kì lúc nào. Trả lời đúng lần đầu được 30 điểm, nhưng kể từ lần thứ 2 trở đi nếu trả lời đúng sẽ được nhân 3 lần điểm số hiện tại.

docx7 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1949 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Game show Đường lên đỉnh Olympia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN LÝ THUYẾT TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: Game show Đường lên đỉnh Olympia Sinh viên thực hiện HỌ TÊN MSSV Mức đóng góp Phùng Văn Lâm 11069761 12,5% Lê Thị Hoài 11072771 12,5% Phạm Ngọc Điệp 11055121 12,5% Nguyễn Thùy Linh 11077561 12,5% Đoàn Thị Lựu 11085851 12,5% Nguyễn Thị Loan 11070771 12,5% Võ Quang Thống 11073031 12,5% Trần Thị Minh Quyên 11066921 12,5% GVHD: Nguyễn Ngọc Minh Cao Hoàng Huy TP HỒ CHÍ MINH 03/2012 Phần 1: Ý tưởng Gameshow này lấy ý tưởng từ chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” với 6 slide. Trong dó có 2 slide chính: Slide 3: Người chơi sẽ quan sát cau hỏi rồi ghi câu trả lời vào khung và nhấn nút hoàn tất. Người chơi trả lời trước 20s sẽ được 30 điểm, trước 15s được 20 điểm và trước 10s sẽ dược 10 điểm. Slide 5: Người chơi sẽ lựa chọn và trả lời 5 câu hỏi trong thời gian 3 phút. Câu hỏi nào không trả lời được người chơi có thể cho qua, nếu còn thời gian người chơi vẫn được quyền quay lại câu hỏi bất kì lúc nào. Trả lời đúng lần đầu được 30 điểm, nhưng kể từ lần thứ 2 trở đi nếu trả lời đúng sẽ được nhân 3 lần điểm số hiện tại. Phần 2: Nội dung thực hiện( chỉ giới thiệu nội dung thực hiện slide 3 và 5) Slide 3: - Bước 1: tạo 3 nút toggle button lần lượt lấy tên là cau1,cau2 va cau3. - Bước 2: tạo 1 label lấy tên là cauhoi. - Bước 3: tạo 3 textbox lần lượt lấy tên là: traloi, dongho và diem.sắp xếp sao cho hợp lý và đẹp mắt - Bước 4: tạo 2 nút command button lần lượt lấy tên là hoantat và reset. Bên trên textbox dongho, ta tạo thêm 1 nút command button nữa lấy tên là nuttime - Bước 5: viết mã lệnh Private Sub cau1_Click() If cau1.Value = True Then cauhoi.Caption = " cau vong co may mau?" Else cauhoi.Caption = "" If cau1.Value = True Then nuttime.Value = True Else nuttime.Value = False End Sub Private Sub cau2_Click() If cau2.Value = True Then cauhoi.Caption = " viet nam nam o chau luc nao?" Else cauhoi.Caption = "" If cau2.Value = True Then nuttime.Value = True Else nuttime.Value = False End Sub Private Sub cau3_Click() If cau2.Value = True Then cauhoi.Caption = " dai duong co dien tich nho nhat la?" Else cauhoi.Caption = "" If cau2.Value = True Then nuttime.Value = True Else nuttime.Value = False End Sub Private Sub dongho_Change() If dongho.Value > other Then Dim pausetime, start, finish pausetime = 1 start = Timer Do While Timer < start + pausetime DoEvents Loop If dongho.Value > 0 Then dongho.Value = dongho.Value - 1 If dongho.Value = 0 Then nuttime.Value = False End If End Sub Private Sub hoantat_Click() If dongho.Value = 0 Then diem.Value = 0 If dongho.Value < 20 And traloi = "7" Then diem.Value = diem.Value + 30 If dongho.Value < 15 And traloi = "7" Then diem.Value = diem.Value - 10 If dongho.Value < 10 And traloi = "7" Then diem.Value = diem.Value - 10 If dongho.Value < 20 And traloi = "chaua" Then diem.Value = diem.Value + 30 If dongho.Value < 15 And traloi = "chaua" Then diem.Value = diem.Value - 10 If dongho.Value < 10 And traloi = "chaua" Then diem.Value = diem.Value - 10 If dongho.Value < 20 And traloi = "bacbangduong" Then diem.Value = diem.Value + 30 If dongho.Value < 15 And traloi = "bacbangduong" Then diem.Value = diem.Value - 10 If dongho.Value < 10 And traloi = "bacbangduong" Then diem.Value = diem.Value – 10 nuttime.Value = False End Sub Private Sub nuttime_Click() If nuttime.Value = True Then dongho.Value = 20 Else dongho.Value = 0 End Sub Private Sub reset_Click() cau1.Value = False cau2.Value = False cau3.Value = False diem.Value = 0 nuttime.Value = False cauhoi.Caption = "" traloi.Text = "" End Sub Bước 6: chạy thử. Slide 5: Bước 1: tạo 5 nút Toggle button lần lượt lấy tên là cau1, cau 2, cau3, cau4, cau5. Bước 2: tạo 5 nút Command button lần lượt lấy tên là dapan1, dapan2, dapan3, dapan4, dapan5. Bước 3: tạo 1 label lấy tên là nhan để đưa câu hỏi vào. Bước 4: tạo 2 textbox lần lượt lấy tên là dongho và diem.tren textbox dongho ta tạo 1 nút toggle button lấy tên là nuttime. Bước 5: tạo thêm 2 nút command button lần lượt lấy tên là nutdiem va reset. Bước 6: viết mã lệnh. Private Sub cau1_Click() If cau1.Value = True Then nhan.Caption = " co mot ong da den, rang trang, leo len mot dinh nui,hoi khi len toi noi ong ta thay gi? " Else nhan.Caption = "" If cau1.Value = True Then nuttime.Value = True End Sub Private Sub cau2_Click() If cau2.Value = True Then nhan.Caption = " Co' mot thang nhoc da trang mat den,leo len ngon nui ay,hoi no thay gi? " Else nhan.Caption = "" If cau2.Value = True Then nuttime.Value = True End Sub Private Sub cau3_Click() If cau3.Value = True Then nhan.Caption = " co ba con cuu di qua mot cay cau,con thu nhat di qua quay lai dem duoc hai con, con thu hai di qua quay lai dem duoc mot con, con thu ba cung di qua quay lai dem duoc mot con, hoi tai sao lai nhu vay? " Else nhan.Caption = "" If cau3.Value = True Then nuttime.Value = True End Sub Private Sub cau4_Click() If cau4.Value = True Then nhan.Caption = " co mot doan tau dien di theo huong bac nam, hoi khoi bay theo huong nao? " Else nhan.Caption = "" If cau4.Value = True Then nuttime.Value = True End SubPrivate Sub cau5_Click() If cau5.Value = True Then nhan.Caption = " hay tuong tuong ban dang di tren con mot con thuyen. bong dung gio to song lon lam lat thuyen, ban lai khong biet boi, lam sao de ban thoat chet mot cach nhanh nhat?" Else nhan.Caption = "" If cau5.Value = True Then nuttime.Value = True End Sub Private Sub dapan1_Click() nhan.Caption = " ong ta thay met " End Sub Private Sub dapan2_Click() nhan.Caption = " no thay ong da den " End Sub Private Sub dapan3_Click() nhan.Caption = " vi no khong biet dem " End Sub Private Sub dapan4_Click() nhan.Caption = " tau dien lam gi co khoi " End Sub Private Sub dapan5_Click() nhan.Caption = " Chi can dung tuong tuong thoi " End Sub Private Sub nutdiem_Click() If diem.Value < 30 Then diem.Value = diem.Value + 10 If diem.Value < 2430 Then diem.Value = diem.Value * 3 End Sub Private Sub nuttime_Click() If nuttime.Value = True Then time.Value = 180 Else time.Value = 0 End Sub Private Sub reset_Click() nuttime.Value = False nhan.Caption = "" diem.Value = 0 cau1.Value = False cau2.Value = False cau3.Value = False cau4.Value = False cau5.Value = False End Sub Private Sub time_Change() If time.Value > 0 Then Dim start, pausetime, finish pausetime = 1 start = Timer Do While Timer < start + pausetime DoEvents Loop If time.Value > 0 Then time.Value = time.Value - 1 End If End Sub Bước 7: chạy thử