Xây dựng cơ dữ liệu quản lý xuất nhập đĩa cho các của hàng vừa và nhỏ

(Bản scan) Công nghệ thông tin - nơi tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và các công cụ kỹ thuật hiện đại, chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội

pdf67 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1654 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng cơ dữ liệu quản lý xuất nhập đĩa cho các của hàng vừa và nhỏ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan