Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng (hoặc hiệu quả sử dụng vốn) của ngân hàng thương mại Việt Nam

Đầu tư sản xuất bù đắp cho những thiếu hụt của tiêu dùng, từ đó tăng số lượng việc làm, tăng thu nhập, tăng hiệu quả cận biên của tư bản và khuyến khích sản xuất phát triển. Như vậy đầu tư là chìa khoá trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Hiện nay ở nước ta, hầu hết các doanh nghiệp có vốn nhỏ, máy móc thiết bị, công nghệ lạc hậu và đang rất cần nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để cải tiến, nâng cao chất lượng sản xuất. Chính vì vậy, vai trò của Ngân hàng thương mại trong việc đầu tư cho tăng trưởng và phát triển kinh tế chiếm vị trí rất quan trọng. Nó là kênh dẫn vốn chính trong nền kinh tế. Là người dẫn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đẩy nhanh sự hình thành và phát triển của thị trường vốn. Từ đó đáp ứng được nhu cầu về vốn, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước. Các Ngân hàng thương mại ở nước ta hình thành với hoạt động trong nền kinh tế thị trường với khoảng thời gian hơn 10 năm đổi mới. Nên hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại vẫn còn nhiều vướng mắc, loại hình hoạt động chưa đa và phong phú, chất lượng chưa cao. Vì vậy đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng(hoặc hiệu quả sử dụng vốn) của ngân hàng thương mại Việt Nam ” được lựa chọn. Mục tiêu của đề tài là làm rõ các khái niệm về Ngân hàng thương mại và tín dụng Ngân hàng. Trên cơ sở đó xem xét thực trạng của hoạt động này và đánh giá những ưu nhược điểm để đưa ra những kiến nghị và giải pháp về tín dụng Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay. Ngoài lời nói đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương: Chương I: các loại tín dụng – Vai trò của tín dụng Ngân hàng. Chương II: Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại Việt Nam. Chương III: giải pháp nâng cao và mở rộng hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại Việt Nam.

doc30 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2104 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng (hoặc hiệu quả sử dụng vốn) của ngân hàng thương mại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan