Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng

Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa hai chủ thể là bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp, các chủ thể khác) trong đó bên cho vay giao tiền hoặc tài sản bên đi vay được sử dụng trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận, đồng thời bên đi vay cam kết hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán đã thỏa thuận. Tín dụng chính là sự tín nhiệm điều đó có nghĩa là trong quan hệ tín dụng bên cho vay tin tưởng bên đi vay sẽ hoàn trả vào một ngày trong tương lai mà hai bên đã thỏa thuận. Hay nói cách khác, cho vay là bỏ tiền ra lấy một lời hứa. Tín dụng là có hoàn trả bởi vì có quy định thời gian sử dụng tiền do đó phải có thời điểm hoàn trả vốn và lãi, mặt khác tín dụng chỉ chuyển quyền sử dụng chứ không chuyển quyền sở hữu. Chính đặc trưng này là đặc trưng phân biệt tín dụng với các hình thức đầu tư khác. Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp và cá nhân, quan hệ tín dụng Ngân hàng được xác lập trên cơ sở sau: + Lòng tin hoặc sự tín nhiệm trong quan hệ cho vay mượn. + Nhu cầu của người vay tức là phải đặt nhu cầu khách hàng vào trong một môi trường hiện tại và xem xét có thể thu hồi được vốn và lãi hay không. + Chính sách cho vay của Ngân hàng. Với tư cách là bên đi vay, ngân hàng nhận tiền gửi của các doanh nghiệp và cá nhân hoặc phát hành chứng từ tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn trong xã hội, vay vốn của Ngân hàng nhà Nước(NHNN) và các Ngân hàng khác. Với tư cách là bên cho vay, ngân hàng cấp tín dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng vốn. Thể hiện ở các hợp đồng cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, thuê mua,

docx63 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan