Đề tài Giáo dục đạo đức cách mạng tinh thần đóng góp xây dựng quê hương đất nước cho học sinh thông qua bài học lịch sử

Dân tộc Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến trường kì, vĩ đại, một dân tộc nhỏ bé đã đánh bại hai kẻ thù tầm cỡ quốc tế, vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Cả thế giới thán phục Việt Nam. Tại sao một dân tộc nhỏ bé lại làm nên điều kì vĩ đó? một trong những yếu tố hết sức quan trọng để làm nên thắng lợi là Đảng ta đã phát huy tốt đạo đức cách mạng trong mỗi con người Việt Nam Hơn 30 năm sau khi đất nước sạch bóng quân xâm lược, Việt Nam lại phải vượt qua vô vàn khó khăn để xây dựng đất nước, nhất là thời đổi mới, hội nhập , con đường phía trước còn đầy chông gai. mục tiêu của nước ta trong giai đoạn hiện nay là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. NQ đại hội X của Đảng đã xác định nhiệm vụ “ Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”rất cần sự chung tay góp sức của cả dân tộc. Ta thắng Pháp, Mĩ vì Đảng ta đã phát huy tốt tinh thần đạo đức cách mạng. Ngày nay với công cuộc xây dựng, đổi mới, hội nhập ta rất cần phát huy truyền thống tốt đẹp này để xây dựng quê hương đất nước, chúng ta phải khơi dậy truyền thống đạo đức cách mạng của người đi trước, giáo dục thế hệ trẻ để họ hiểu, học tập và thực tiễn là đóng góp sức mình để xây dựng đất nước quê hương trong thời hiện đại Giáo dục là một trong những diễn đàn tuyên truyền, giáo dục tốt nhất, nhất là những minh chứng lịch sử có tính thuyết phục rất cao.Bằng các sự kiện lịch sử chân thực, sinh động, lịch sử gợi dậy trong các em sự rung cảm mạnh mẽ về quá khứ, kích thích suy nghĩ và hành động của các em về trách nhiệm đối với đất nước.Lịch sử giúp các em nhận thức đúng về quá khứ, rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai. Lịch sử cũng góp phần giúp các em nhận thức đúng quan điểm đường lối của Đảng để các em có một niềm tin vững chắc vào con đường xây dựng đất nước theo định hướng XHCN mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn Xuất phát từ yêu cầu đó, là một giáo viên dạy bộ môn lịch sử ở bậc trung học cơ sở, tôi đã thường xuyên lồng ghép việc: Giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần đóng góp xây dựng quê hương đất nước thông qua các giờ học lịch sử

doc31 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3059 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giáo dục đạo đức cách mạng tinh thần đóng góp xây dựng quê hương đất nước cho học sinh thông qua bài học lịch sử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TINH THẦN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI HỌC LỊCH SỬ 1/ Đặt vấn đề Dân tộc Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến trường kì, vĩ đại, một dân tộc nhỏ bé đã đánh bại hai kẻ thù tầm cỡ quốc tế, vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Cả thế giới thán phục Việt Nam. Tại sao một dân tộc nhỏ bé lại làm nên điều kì vĩ đó? một trong những yếu tố hết sức quan trọng để làm nên thắng lợi là Đảng ta đã phát huy tốt đạo đức cách mạng trong mỗi con người Việt Nam Hơn 30 năm sau khi đất nước sạch bóng quân xâm lược, Việt Nam lại phải vượt qua vô vàn khó khăn để xây dựng đất nước, nhất là thời đổi mới, hội nhập , con đường phía trước còn đầy chông gai... mục tiêu của nước ta trong giai đoạn hiện nay là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. NQ đại hội X của Đảng đã xác định nhiệm vụ “ Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”rất cần sự chung tay góp sức của cả dân tộc. Ta thắng Pháp, Mĩ vì Đảng ta đã phát huy tốt tinh thần đạo đức cách mạng. Ngày nay với công cuộc xây dựng, đổi mới, hội nhập ta rất cần phát huy truyền thống tốt đẹp này để xây dựng quê hương đất nước, chúng ta phải khơi dậy truyền thống đạo đức cách mạng của người đi trước, giáo dục thế hệ trẻ để họ hiểu, học tập và thực tiễn là đóng góp sức mình để xây dựng đất nước quê hương trong thời hiện đại Giáo dục là một trong những diễn đàn tuyên truyền, giáo dục tốt nhất, nhất là những minh chứng lịch sử có tính thuyết phục rất cao.Bằng các sự kiện lịch sử chân thực, sinh động, lịch sử gợi dậy trong các em sự rung cảm mạnh mẽ về quá khứ, kích thích suy nghĩ và hành động của các em về trách nhiệm đối với đất nước.Lịch sử giúp các em nhận thức đúng về quá khứ, rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai. Lịch sử cũng góp phần giúp các em nhận thức đúng quan điểm đường lối của Đảng để các em có một niềm tin vững chắc vào con đường xây dựng đất nước theo định hướng XHCN mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn Xuất phát từ yêu cầu đó, là một giáo viên dạy bộ môn lịch sử ở bậc trung học cơ sở, tôi đã thường xuyên lồng ghép việc: Giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần đóng góp xây dựng quê hương đất nước thông qua các giờ học lịch sử 2/ Cơ sở lí luận Trong giờ học lịch sử đầu tiên, học sinh lớp 6 đã biết: Lịch sử là những gì đã trải qua, đã diễn ra...học sinh hiểu lịch sử là quá khứ. Từ quá khứ con người sẽ rút ra bài học kinh nghiệm xương máu, bổ ích cho hiện tại và tương lai. Không hiểu biết về quá khứ thì việc xây dựng hiện tại khó biết bao? Nó giống như cách mạng nước ta trước khi có Đảng vậy, con người phải mò mẫm từ vạch xuất phát. Do đó “lịch sử là bó đuốc soi đường đi tới tương lai” Là “triết lý của việc noi gương”. Trong trang đầu tác phẩm “Lịch sử nước ta” Bác Hồ đã viết “ Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà mới hay” Trong di chúc người căn dặn “ Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ( thanh niên) đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng, nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Đức là gốc. Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, chủ nghĩa yêu nước đã giữ vai trò to lớn, là sức mạnh vô địch có ý nghĩa quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát “ Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta trong giai đoạn hiện nay có cơ hội và thách thức lớn, rất cần phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc Việc hiểu biết lịch sử dân tộc không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần – văn hoá mà còn rất cần thiết cho nhận thức và hoạt động thực tiễn cho mỗi người. Học lịch sử, con người sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để xây dựng hiện tại, nhưng điều quan trọng( đặc biệt là đối với giáo viên lịch sử ) là phải biết khai thác quá khứ như thế nào và vận dụng nó vào thực tiễn ra sao cho có hiệu quả. Hồ Chí Minh nói về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong lịch sử và trách nhiệm của người làm công tác tuyên truyền “ Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất dấu kín đáo trong rương trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành...” Giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh, góp phần hình thành nhân cách sống cho các em, một nhân cách sống bao dung, độ lượng, mình vì mọi người. Các em biết yêu thương những người thân, thầy cô, bạn bè.....có tinh thần tương thân tương ái, có ý thức học tập vươn lên để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Bộ môn lịch sử có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục tư tưởng, tình cảm, hình thành nhân cách cho lớp trẻ. 3/ Cơ sở thực tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của dân tộc, là hiện thân của đạo đức cách mạng Việt Nam, là tấm gương sáng cho cả dân tộc noi theo. Đảng, nhà nước ta đã phát động trong toàn quốc cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được nghành giáo dục hưởng ứng tích cực, thực hiện có hiệu quả thông qua nhiều hình thức, trong đó có vai trò tích cực của giáo viên lịch sử. Đạo đức cách mạng là truyền thống cao đẹp của dân tộc, nó đã tạo ra những điều thần kì khi được khơi dậy, phát huy đúng lúc, cũng chính sức mạnh này đã tạo ra những mốc son chói lọi. Ngày nay đất nước đã hoà bình, thống nhất, toàn Đảng, toàn dân đang tập trung xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn đúng như mong mỏi của chủ tịch Hồ Chí Minh. Để hoàn thành sứ mệnh này rất cần sự đồng tâm hợp lực của cả dân tộc. Thế hệ trẻ của nước ta hôm nay ngày ngày được cắp sách đến trường trong hoàn cảnh đất nước thống nhất, thanh bình, không có chiến tranh, chính vì vậy các em chưa hiểu hết được giá trị của những gì mà các em đang được hưởng thụ, các em có thái độ thờ ơ, lãnh đạm với quá khứ, các em không hiểu được rằng để có được cuộc sống thanh bình hạnh phúc như ngày hôm nay đã có biêt bao mồ hôi, xương máu của những người đi trước đổ xuống mảnh đất này. Thực tế trong xã hội hiện nay, sự nhận thức của các tầng lớp nhân dân về đạo đức cách mạng, về đóng góp để xây dựng quê hương đất nước vẫn còn nhiều khác biệt, chưa đồng nhất, chính vì thế vẫn còn nặng về “chủ nghĩa cá nhân” “vị kỷ”, xem cái “Tôi” còn quá lớn, ngại đóng góp nhưng lại rất yêu sách, đòi hỏi quyền lợi cá nhân. Nơi tôi giảng dạy là một xã miền núi, trình độ dân cư còn thấp. Thông qua giao tiếp với phụ huynh, với học sinh , tôi nhận thấy đa số nhận thức của họ về tinh thần đóng góp xây dựng quê hương đất nước còn rất kém. Những cuộc vận động đóng góp của địa phương, của phân hội phụ huynh, người dân tham gia thiếu tự giác, thiếu tích cực. Chính nếp nghĩ này đã ảnh hưởng đến cả đối tượng học sinh đang ngồi trong ghế nhà trường, nhiều em thường lánh nặng tìm nhẹ, ngại đóng góp, có những nhận thức lệch lạc về các cuộc vận động, tuyên truyền mang tính cộng đồng của đoàn, đội phát động. Là một giáo viên lịch sử tôi rất trăn trở về điều này, muốn khơi dậy trong họ truyền thống đạo đức cách mạng của cha ông để họ hiểu, noi theo, đóng góp sức mình cho quê hương đất nước. Nơi tôi bắt đầu là những học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước, phương pháp là thông qua những bài giảng, những nhân vật những sự kiện lịch sử.. Trong các giờ văn, giờ sử giáo viên cũng đã nói nhiều về truyền thống đạo đức cách mạng của dân tộc, nhưng còn nặng về lý thuyết và chưa có sự liên hệ lồng ghép với thực tế để giáo dục các em. Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có tạo ra những chuyển biến nhất định trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên, giáo viên... nhưng đối với học sinh, các em chỉ mới làm theo phong trào, chưa có một sự nhận thức thật sự sâu sắc để rồi áp dụng vào cuộc sống thực của mình. Việc nhận thức về đạo đức cách mạng của học sinh trung học cơ sở còn rất mơ hồ, chưa thấy được bản chất, ý nghĩa của vấn đề, nên vai trò của giáo viên lịch sử là hết sức quan trọng , trong bài nói chuyện ở trường cấp III Quảng An đồng chí Lê Duẩn đã nói “ Dạy sử, dạy văn là phải khơi động được lòng tự hào của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam, làm cho học sinh hiểu được truyền thống, ý chí tự lập, tự cường của dân tộc, là phải khắc vào trí nhớ của học sinh những tình cảm cách mạng, ý chí dời non lấp biển và những thành tựu huy hoàng của nhân dân ta trong lao động sản xuất, trong sự nghiệp xây dựng tự do, độc lập của mình.....”. Từ yêu cầu của đất nước, quê hương, cần sự nhận thức, đóng góp của tất cả các tầng lớp trong công cuộc xây dựng đất nước. Xuất phát từ thực tế giảng dạy ở trường học, từ đặc trưng của bộ môn lịch sử, tôi đã thường xuyên kết hợp giáo dục với giáo dưỡng, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần đóng góp xây dựng quê hương đất nước vào trong các bài giảng lịch sử để học sinh học tập, noi theo. *Tóm lại: Trong bối cảnh thế giới và trong nước với những diễn biến phức tạp như hiện nay, việc giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Một mặt nó góp phần vào việc giáo dục tư tưởng, tình cảm đạo đức, hình thành nhân cách cho các em, đúng với mục tiêu giáo dục của nhà trường. Mặt khác nó làm thức tỉnh trong các em ý thức trách nhiệm, đóng góp sức mình vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát huy những truyền thống quý báu của cha ông, ghi tiếp những trang sử vẻ vang cho lịch sử dân tộc Việt Nam trong thời kì mới, thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà chính các em là những chủ nhân tương lai của đất nước 4/ Nội dung 4.1 Nội dung đạo đức cách mạng cần giáo dục cho học sinh Đạo đức cách mạng là truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, được hình thành và phát triển qua quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước Đạo đức cách mạng là: Lòng yêu nước, tinh thần hy sinh tự nguyện đóng góp vì lợi ích dân tộc, nghị lực vượt qua khó khăn, gian khổ, tin vào tương lai cách mạng của dân tộc Đạo đức cách mạng được thể hiện qua những tấm gương về sự hy sinh đóng góp cho tổ quốc qua các thời kì lịch sử: Bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Anh Trỗi, Anh Trương Đình Nam....Các chiến sĩ ngoài mặt trận: cái đói, cái khát, cái chết ...không quật ngã được họ, họ vẫn kiên trì bám giặc, chiến đấu anh dũng, giành thắng lợi vẻ vang. Quần chúng ở hậu phương: hy sinh của cải cho kháng chiến, nhịn ăn, nhịn mặc để ủng hộ kháng chiến, tham gia thanh niên xung phong thông đường cho xe ta ra trận, vận chuyển hàng hoá, đạn dược lên chiến trường...hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình, khuyên chồng con đi tòng quân, đem vàng góp vào quỹ của chính phủ... Nội dung đạo đức cách mạng cần tập trung giáo dục cho học sinh thông qua các giờ học lịch sử là lòng yêu nước, tinh thần hi sinh đóng góp to lớn của nhân dân qua các thời kì của đất nước. 4.2 Nội dung chương trình giảng dạy lịch sử có thể lồng gép giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh Đạo đức cách mạng được hình thành qua một thời gian lâu dài của quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Việc giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh cũng phải bắt đầu bằng những câu chuyện kể lịch sử đơn giản từ thời tiểu học như: chuyện kể về cuộc đời Bác Hồ, về những tấm gương anh hùng: Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Trần Quốc Toản... Ở bậc trung học cơ sở, trong hầu hết các bài lịch sử dân tộc, giáo viên đều có thể khai thác, lồng ghép việc giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh. Bằng các sự kiện lịch sử chân thực, sinh động, những tấm gương anh dũng tuyệt vời của các anh hùng qua các giai đoạn lịch sử, những trận đánh quyết tử, những chiến thắng vẻ vang, những đóng góp vật chất lẫn tinh thần của những người đi trước để khơi dậy trong các em sự rung cảm mạnh mẽ về quá khứ, từ đó các em hiểu được rằng, để có được cuộc sống thanh bình, hạnh phúc như ngày hôm nay, đã có biết bao người ngã xuống trên mảnh đất này, giành giật từng tấc đất cho quê hương. Ở đây tôi chỉ lấy mỗi khối lớp một ví dụ, tập trung một số bài ở lich sử lớp 9 *Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán Nội dung đạo đức cách mạng cần được giáo dục cho học sinh là: Lòng yêu nước, ý chí kiên quyết đấu tranh, tinh thần hy sinh anh dũng của hai bà và sự tham gia đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân *Lịch sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên(TK XIII) Nội dung đạo đức cách mạng cần được giáo dục cho học sinh là: Tinh thần yêu nước, chiến đấu hy sinh anh dũng của tướng sĩ Đại Việt dưới thời Trần, sự đóng góp hy sinh to lớn của các tầng lớp nhân dân *Lịch sử lớp 8 Bài 26:Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Nội dung đạo đức cách mạng cần được giáo dục: Tinh thần yêu nước, thương dân, ý chí nghị lực vượt qua khó khăn gian khổ, chấp nhận mọi nguy hiểm, quyết tâm chống quân xâm lược giành độc lập tự do cho dân tộc *Lịch sử lớp 9 -Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân( 1945-1946 ) Nội dung đạo đức cách mạng cần nhấn mạnh giáo dục các em ở bài này là tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, sự hy sinh về vật chất, đóng góp xây dựng quê hương đất nước Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp( 1946-1950 ) Nội dung đạo đức cách mạng cần lồng ghép giáo dục học sinh trong bài này là: Tinh thần yêu nước, tinh thần chiến đấu anh dũng, tinh thần hy sinh về vật chất của nhân dân đóng góp vào cuộc kháng chiến để đi đến thắng lợi -Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc( 1953-1954 ) Nội dung đạo đức cách mạng cần giáo dục các em: Lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu ngoan cường dũng cảm của bộ đội, tinh thần khắc phục khó khăn, vượt qua mọi gian khổ, sự đóng góp to lớn của mọi tầng lớp nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng, của dân tộc lên trên hết -Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước( 1965-1973 ) Nội dung đạo đức cách mạng cần lồng ghép giáo dục các em: Lòng yêu nước, tinh thần tự nguyện, tự giác đóng góp sức người, sức của to lớn của nhân dân cả nước cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước....... 4.3 Phương pháp tổ chức hoạt động để lồng ghép nội dung lịch sử có tính giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh Giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh là một hoạt động giáo dục có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhạy cảm, nặng về nhận thức tình cảm và cần tính thuyết phục cao.Việc làm này không phải ngày một ngày hai, một tiết học, một bài học... mà nó phải được giáo viên lồng ghép thường xuyên vào bài học để giáo dục các em Việc giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh còn phụ thuộc vào thái độ, tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên lịch sử. Người giáo viên lịch sử không chỉ truyền thụ kiến thức cho các em mà bản thân mình phải rung cảm thực sự với những tấm gương anh dũng, những đóng góp to lớn của những người đi trước. Giáo viên lịch sử phải nhập thân với quá khứ, phải có lập trường kiên định, phải nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động mà chính mắt các em học sinh thấy được. Sẽ không có tác dụng giáo dục học sinh nếu lời giảng của thầy trên lớp không phù hợp hoặc trái ngược với lời nói và hành động trong cuộc sống hàng ngày của thầy. Việc làm cho kiến thức lịch sử trở thành niềm tin trước hết phụ thuộc vào tính chất giao tiếp giữa giáo viên và học sinh về mặt tinh thần, phụ thuộc vào phẩm chất của người làm công tác giáo dục. Giáo viên lịch sử phải biết xác định được những bài có thể lồng ghép giáo dục đạo đức cách mạng cho các em, kết hợp một cách sáng tạo các phương pháp đặc trưng của bộ môn lịch sử như: lời nói sinh động, các hình ảnh trực quan, các đoạn tư liệu minh hoạ...có tính thực tế cao, có ý nghĩa giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng hệ thống câu hỏi nhận thức và liên hệ bản thân của các em Ví dụ về một số bài tôi đã thực hiện lồng ghép giáo dục đạo đức cáh mạng cho học sinh qua tiết dạy *Lịch sử 8-bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Nội dung đạo đức cách mạng cần giáo dục học sinh: Tinh thần yêu nước thương dân, ý chí nghị lực vượt qua khó khăn gian khổ, chấp nhận mọi nguy hiểm, quyết tâm chống quân xâm lược giành độc lập tự do cho dân tộc. Trong quá trình soạn giảng giáo viên cần xác định nội dung cần giáo dục các em trong bài này là tấm gương, hành động yêu nước của hai nhân vật: Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi Trước hết giáo viên tổ chức hoạt động dạy học dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh để các em nắm bắt được kiến thức cơ bản của bài Trong quá trình chuyển tải kiến thức, giáo viên lồng ghép phần kiến thức có tính giáo dục đạo đức cách mạng. Sau khi cho học sinh tìm hiểu về cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế, giáo viên đặt câu hỏi nhận thức:-Em có nhận xét như thế nào về hành động của Tôn Thất Thuyết và phe chủ chiến? học sinh sẽ nhận thức đây là hành động mang tính tự vệ, là hành động chính nghĩa. Khi học sinh tìm hiểu về phong trào cần vương, giáo viên lồng ghép giáo dục đạo đức cách mạng bằng các câu hỏi nhận thức và liên hệ:-Hành đông của TTThuyết và vua Hàm Nghi là hành động yêu nước được đánh giá cao, vì sao ? sau khi học sinh đưa ra ý kiến nhận thức của mình, giáo viên khẳng định: bởi vì hành động của hai ông là hành động vì quyền lợi dân tộc, từ bỏ vinh hoa, phú quý, ngai vàng, chấp nhận mọi gian khổ để lãnh đạo nhân dân kháng chiến cứu nước – giáo viên bình: một ông vua không có ngai vàng, không có vương quốc. Qua câu hỏi nhận thức, lời nói sinh động của giáo viên đã giáo dục học sinh về lòng yêu nước, tinh thần vượt khó, sự hy sinh cao cả, tất cả vì tổ quốc vì nhân dân, từ nhận thức này giúp các em có suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với đất nước. Lịch sử 9-bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân( 1945-1946 ) Nội dung đạo đức cách mạng cần giáo dục cho các em: Tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, sự hy sinh về của cải, vật chất, đóng góp to lớn để xây dựng đất nước sau ngày độc lập Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh để các em nắm được kiến thức cơ bản của bài. Trong quá trình chuyển tải kiến thức giáo viên lồng ghép giáo dục đạo đức cách mạng thông qua kiến thức lịch sử: Sau cách mạng tháng Tám, nước ta đứng trước vô vàn khó khăn: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm và khó khăn về tài chính, tình hình nước ta lúc đó như “ngàn cân treo sợi tóc” tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhân dân cả nước đã đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn với các phong trào: “ngày Đồng tâm”, “hũ gạo tiết kiệm”, “tuần lễ vàng”. Giáo viên có thể cung cấp cho các em một số thông tin: có cụ bà tặng cả đôi khuyên vàng sắm từ hồi con gái. Có bà cụ 80 tuổi mang tới một gói lụa điều bên trong là nén vàng gia bảo nặng hơn 17 lạng. Có gia đình quyên góp toàn bộ tư trang của những người trong nhà. Chỉ trong một thời gian ngắn, đồng bào đã góp được 20 triệu đồng bạc và 370 kg vàng. Giáo viên liên hệ: Ở địa phương Đại Lộc, nhân dân cũng tham gia rất tự nguyện, tích cực vào phong trào “tuần lễ vàng”, “tuần lẽ đồng”, nhiều gia đình tộc họ ủng hộ cả thau, nồi và nồi hương cúng bằng đồng. Nhiều mẹ, nhiều chị đã hiến cả tư trang như: vàng, nhẫn, hoa tai vừa mới được tặng trong đám cưới, tiêu biểu như bà Mai Thị Khôi ở thôn Quảng Đại( Đại Cường) đã quyên góp một trái cau bằng vàng nặng hơn một lượng, bà Phó Quán ở Hoá Đại( Đại An ) ủng hộ một kiềng bằng vàng... kết quả: qua một tuần cả huyện đã góp được 2,2 kg vàng và 1,5 tấn đồng.Chính nhờ sự đóng góp to lớn này mà đất nước vượt qua được thời kì khó khăn. Khi được cung cấp những thông tin này các em đều
Luận văn liên quan