Đề tài Hiệu trưởng với phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực

Ngay từ những năm của thập kỷ 60, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “ Dù khó khăn đến đâu cũng tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt ”, giáo dục Việt Nam đã vượt lên trên những khó khăn, thử thách để không ngừng phát triển. Phong trào thi đua Hai tốt vẫn thường xuyên được đẩy mạnh và ngày càng có nhiều thành tựu nổi bật. Nhiều thầy cô giáo được tôn vinh là những tấm gương sáng, là những “viên phấn vàng” trong phong trào dạy tốt; nhiều HS có thành tích học tập xuất sắc, đạt rất nhiều giải cao trên trường quốc tế. Tiếp nối phong trào thi đua Hai tốt, trong những năm qua, Ngành ta đã tổ chức thực hiện các cuộc vận động: Hai không, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng THTT-HSTC . Chúng ta có thể thấy rõ rằng : +Cuộc vận động Hai Không là tái tạo môi trường sư phạm lành mạnh, làm nền tảng cho đổi mới giáo dục. +Cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo nhằm khẳng định vị trí quyết định của người thầy- đầu tàu cho sự nghiệp giáo dục . +Phong trào thi đua Xây dựng THTT-HSTC là cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm để giáo dục toàn diện HS. Như vậy để thấy được rằng phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC là cụ thể hóa phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt - là giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng THTT-HSTC là một chủ trương được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, nhắc nhở toàn ngành giáo dục và đào tạo thực hiện ngay từ đầu năm học 2008-2009. Đây cũng không phải là vấn đề quá mới mẻ, bởi vì từ trước đến nay chủ trương của ngành ta vần là xây dựng môi trường sư phạm, nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện các hoạt động ngoài giờ, hoạt động giáo dục truyền thống.làm sao cho mọi hoạt động giáo dục trở nên nhẹ nhàng, vui tươi, hấp dẫn; trường học gắn bó mật thiết với địa phương và có chất lượng giáo dục toàn diện với hiệu quả giáo dục không ngừng được nâng cao. Và để làm được điều này, Hiệu trưởng – phải là người chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC tại đơn vị của mình. Vai trò và trách nhiệm của Hiệu trưởng trước nhiệm vụ xây dựng THTT-HSTC cực kỳ quan trọng. Và theo tôi, “Hiệu trưởng với phong trào THTT-HSTC” là đề tài tâm đắc với tất cả những ai làm quản lý trường học.

doc8 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4583 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hiệu trưởng với phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người viết : VŨ THỊ DUNG Hiệu trưởng – Trường Tiểu học Tân Phúc 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HIỆU TRƯỞNG VỚI PHONG TRÀO “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HS TÍCH CỰC” PHẦN I : LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngay từ những năm của thập kỷ 60, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “ Dù khó khăn đến đâu cũng tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt ”, giáo dục Việt Nam đã vượt lên trên những khó khăn, thử thách để không ngừng phát triển. Phong trào thi đua Hai tốt vẫn thường xuyên được đẩy mạnh và ngày càng có nhiều thành tựu nổi bật. Nhiều thầy cô giáo được tôn vinh là những tấm gương sáng, là những “viên phấn vàng” trong phong trào dạy tốt; nhiều HS có thành tích học tập xuất sắc, đạt rất nhiều giải cao trên trường quốc tế. Tiếp nối phong trào thi đua Hai tốt, trong những năm qua, Ngành ta đã tổ chức thực hiện các cuộc vận động: Hai không, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng THTT-HSTC . Chúng ta có thể thấy rõ rằng : +Cuộc vận động Hai Không là tái tạo môi trường sư phạm lành mạnh, làm nền tảng cho đổi mới giáo dục. +Cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo nhằm khẳng định vị trí quyết định của người thầy- đầu tàu cho sự nghiệp giáo dục . +Phong trào thi đua Xây dựng THTT-HSTC là cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm để giáo dục toàn diện HS. Như vậy để thấy được rằng phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC là cụ thể hóa phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt - là giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng THTT-HSTC là một chủ trương được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, nhắc nhở toàn ngành giáo dục và đào tạo thực hiện ngay từ đầu năm học 2008-2009. Đây cũng không phải là vấn đề quá mới mẻ, bởi vì từ trước đến nay chủ trương của ngành ta vần là xây dựng môi trường sư phạm, nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện các hoạt động ngoài giờ, hoạt động giáo dục truyền thống...làm sao cho mọi hoạt động giáo dục trở nên nhẹ nhàng, vui tươi, hấp dẫn; trường học gắn bó mật thiết với địa phương và có chất lượng giáo dục toàn diện với hiệu quả giáo dục không ngừng được nâng cao. Và để làm được điều này, Hiệu trưởng – phải là người chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC tại đơn vị của mình. Vai trò và trách nhiệm của Hiệu trưởng trước nhiệm vụ xây dựng THTT-HSTC cực kỳ quan trọng. Và theo tôi, “Hiệu trưởng với phong trào THTT-HSTC” là đề tài tâm đắc với tất cả những ai làm quản lý trường học. PHẦN II : NỘI DUNG *Cơ sở lý luận: *Đầu năm học 2008-2009, Bộ GD&ĐT đã ban hành một số văn bản quan trọng phát động phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực như sau: +Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 về việc phát động phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. +Kế hoạch 307/KH-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 về Triển khai phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực trong các trường phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013. *Về phía Tỉnh, Huyện ta cũng đã có một số văn bản chỉ đạo sau: +Chỉ thị 47/CT-UBND ngày 3/9/2008 về việc phát động phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. +Quyết dịnh 2313/QĐ-UBND ngày 3/9/2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. +Kế hoạch 2999/SGD&ĐT ngày 26/8/2008 Kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực trong các trường phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013. +Hướng dẫn 3393/ SGD&ĐT-TH ngày 17/9/2008 Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực cấp Tiểu học. +Quyết dịnh 2627/QĐ-UBND ngày 3/10/2008 về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực trong các trường phổ thông, trường Mầm non giai đoạn 2008-2013. +Kế hoạch 46/UBND-PGD&ĐT ngày 6/10/2008 Kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực trong các trường phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013. Tất cả các văn bản trên của Ngành, chính quyền đều tập trung cho việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực trong các trường phổ thông. Điều đó để thấy rõ rằng đây là một phong trào có mục tiêu, ý nghĩa và rất quan trọng đòi hỏi toàn Ngành, toàn xã hội đều phải cùng chung tay xây dựng. Và thêm một lần nữa khẳng định vai trò toàn diện của trường học. Trưởng học phải là nơi sẵn sàng đón nhận các em, không hề có sự phân biệt đối xử; trường học là nơi thúc đẩy phương pháp học tập tích cực, hòa nhập, sự tham gia, tinh thần hợp tác, chia sẻ giữa GV-HS, HS-HS và cộng đồng; trường học phải là môi trường an toàn, lành mạnh, không có bạo lực, không gây tổn thương cho các em . Để các em hân hoan vui vẻ đến trường trong tâm trạng tự tin, thoải mái và luôn có cảm nhận “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui ” *Thực trạng: Nhìn lại giáo dục trong nhiều năm qua, chúng ta nhận thấy rằng giáo dục phổ thông vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học còn mang tính áp đặt chưa quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, chưa chú ý đến việc tự học của các em. Người giáo viên có thể nói là thần tượng của HS nhưng chưa thực sự là người gần gũi để các em có thể bày tỏ cảm nhận, nghĩ suy của mình. Trong đánh giá HS, các thầy cô giáo vẫn còn nhiều khắt khe, có khi còn la mắng, đánh đập; từ đó khiến các em thiếu tự tin, thiếu mạnh dạn trong việc thể hiện suy nghĩ và việc làm của mình. Trường học chỉ là nơi mà áp lực việc học đối với các em còn hết sức nặng nề, các em đến trường chỉ có mỗi việc là học, học theo yêu cầu của thầy cô chứ chưa có được những hoạt động giúp các em được vui chơi, thoải mái. Cũng chính vì thế, tại môi trường giáo dục song trong các em chưa có được sự tự tin, thoải mái khi đến trường; các em vẫn còn thiếu rất nhiều những kỹ năng sống như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng hợp tác ... Mặt khác, kinh phí trang bị CSVC, hoạt động giáo dục của trường cũng còn hạn chế nên chưa tạo được cảnh quan thật đẹp mắt, hấp dẫn các em; các hoạt động giáo dục cũng chưa được đầu tư đúng mức; khen thưởng thi đua còn ít ỏi ... nên việc thực hiện chỉ ở một chừng mực nào đó mà thôi. Trường Tiểu học Tân Phúc 1, được thành lập tháng 9/2004 sau khi phân chia lại địa giới hành chính tách Hàm Tân thành một huyện riêng. Và cũng từ năm học 2004-2005, trường được xây dựng mới theo hướng kiên cố hóa trường học. Đến 2007, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Như vậy, CSVC của trường cơ bản đã đảm bảo với đầy đủ phòng học, khối phòng hành chính, phòng chức năng...Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi góp phần thúc đẩy hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tuy nhiên, để đảm bảo được 2 mục tiêu, 5 yêu cầu và 5 nội dung của phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC, trường Tiểu học Tân Phúc 1 vẫn còn nhiều vấn đề phải trăn trở như trường học đã thật xanh, sạch, đẹp chưa? Chất lượng dạy học đã có hiệu quả vững chắc chưa? Các hoạt động tập thể đã thật bổ ích, gần gũi HS hay không? Các em đã có được những kỹ năng sống gì?... Còn và còn rất nhiều điều mà trường phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa . Và đây chính là nhiệm vụ của nhà trường, của toàn thể đội ngũ; đồng thời phải huy động tốt sự chung tay giúp sức của ban ngành, đoàn thể tại địa phương, của đông đảo các bậc CMHS và của cả cộng đồng. *Biện pháp thực hiện : Là người lãnh đạo trường học, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC . Bản chất của phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC là mang lại hạnh phúc, niềm vui đi học cho các em. Và phải hiểu rằng Hiệu trưởng là người có vai trò quyết định cho kết quả của việc triển khai phong trào thi đua ở trường. Do vậy, HT cần có nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu và nội dung của phong trào; phải nhiệt tâm, có nhiều sáng kiến nhằm cụ thể hóa và huy động sức mạnh các lực lượng giáo dục nhằm đẩy mạnh các hoạt động của nhà trường theo các yêu cầu của phong trào thi đua. Sau khi nắm bắt tinh thần chỉ đạo của Ngành, trường tiến hành thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch hành động cho phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC. Tổ chức họp hội đồng sư phạm để quán triệt kế hoạch, thảo luận sâu kỹ đề ra những giải pháp để thực hiện được các nội dung của phong trào. Mỗi thầy cô giáo phải xác định mình là nhân vật chủ yếu xây dựng môi trường thân thiện trong trường học, phải luôn thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ HS để mỗi HS được học, học được và phát huy hết khả năng của mình. Và sự thân thiện phải luôn đi cùng thái độ nghiêm khắc, công bằng trong giáo dục. Từng đoàn thể, cá nhân đều nắm bắt sâu kỹ 5 nội dung của phong trào và đưa vào kế hoạch công tác. Ngoài ra, trong các cuộc họp với Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, BĐD/CMHS, HT luôn tuyên truyền sâu rộng chủ trương này và đặt ra yêu cầu phối hợp, hình thành sự hợp tác giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Và với sự phối hợp chặt chẽ như thế, trường đã đi vào thực hiện 5 nội dung của phong trào xây dựng THTT-HSTC như sau : 1.Xanh, sạch, đẹp trường lớp : +Cùng BĐD/CMHS tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên trường, xung quanh trường. Trang bị thêm cây cảnh , thảm cỏ để trường thêm xanh, thêm đẹp. +Các phòng làm việc, phòng học đều được trang trí theo yêu cầu phòng làm việc, phòng học thân thiện, sư phạm. Tại các phòng học đều có ảnh Bác , 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, lời Di chúc của Bác, cây xanh, góc ôn luyện kiến thức. Mảng trưng bày sản phẩm, tranh ảnh, 6 bước rửa tay, thư viện mini. Có những lớp còn thực hiện thêm góc ảnh Lớp chúng mình, hộp thư Điều em muốn nói... +Trường đã có khẩu hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực “, “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, “Cổng trường em sạch, đẹp, an toàn”. Đồng thời, thực hiện một số tranh cổ động như Cho tôi rác !, Hãy bỏ rác vào thùng bạn nhé !, Nhớ dội nước bạn ơi !... Một số thùng rác được thiết kế mô hình Chim cánh cụt rất dễ thương- đây cũng là biện pháp để các em thích thú trong việc lượm và bỏ rác đúng nơi quy định. Tại mỗi lớp học đều có dụng cụ làm vệ sinh như giỏ rác, chổi, ki hốt rác để các em tực thực hiện sạch đẹp lớp của mình. Rác luôn được nhân viên phục vụ tập kết và xử lý hợp vệ sinh. +Trường có nhà vệ sinh dành riêng cho GV-HS, nam, nữ. Các khu vệ sinh đều có đủ nước để sử dụng sau khi tiêu tiểu và thường xuyên được giữ gìn hợp vệ sinh. Đầu năm học, trường đã xây hệ thống rửa tay sạch bằng xà phòng cho HS. +Hàng tháng, trường tổ chức ngày lao động XHCN, tất cả CBGVNV và HS K4,5 đều tập trung lao động phong quang trường lớp, cọ rửa công trình vệ sinh, làm sạch đẹp môi trường. 2lần/tuần, Liên đội cũng tổ chức cho HS toàn trường lượm rác, vệ sinh bồn hoa, cây cảnh để khuôn viên trường luôn luôn sạch đẹp . +Gắn kết với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức cho đội viên tìm hiểu về điều 4 trong 5 điều Bác Hồ dạy TNNĐ: Giữ gìn vệ sinh thật tốt . Các em viết cảm nhận về lời dạy này và nêu những việc mình đã làm và sẽ tiếp tục làm để giữ vệ sinh thật tốt như lời dạy của Bác Hồ. 2.Dạy và học có hiệu quả : Dạy học là một trong những chức năng và nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà trường phổ thông. Và chúng tôi đã thực hiện như sau: +Chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể công tác chuyên môn. Xây dựng nòng cốt trong trường. Thực hiện đúng , đủ và chất lượng kế hoạch thao hội giảng với hình thức cụm, trường, tổ. +GV thường xuyên tích cực đổi mới PPDH; khuyến khích các em tích cực, chủ động trong học tập. Không khí lớp học nhẹ nhàng, thân thiện , không có hiện tượng trấn áp, đánh đập HS. +Thực hiện phong trào “Mời bạn đến thăm lớp tôi” , 1 tiết/GV để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam . +Thực hiện có hiệu quả phong trào dự giờ thăm lớp, kế hoạch thao hội giảng cụm, trường, tổ. Các tổ chuyên môn đã triển khai thực hiện một số chuyên đề đi sâu vào hoạt động dạy – học, tập trung thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn đọc, viết chính tả, giải toán... +Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, trong giảng dạy. Trường đã xây dựng phòng học Tin học với 19 máy từ nguồn huy động các mạnh thường quân, CMHS, quỹ văn nghệ , tạo điều kiện cho HS khối 3,4,5 được tham gia học Tin học, đội ngũ GV truy cập thông tin phục vụ giảng dạy. Một số hoạt động, hội thi được thực hiện trình chiếu để tạo nét mới , đem đến niềm hứng thú cho đội ngũ và HS như: Hội nghị CBCC, Ngày Nhà giáo Việt Nam , GV với nghệ thuật dạy học, thi ĐDDH, Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp... Khuyến khích GV soạn bài bằng vi tính ( > 90% ), soạn và trình chiếu được 42 tiết rải đều ở các môn Tập đọc, LT&C, Kỹ thuật, Sử, Địa, Học vần, Tiếng Anh. +Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ HS yếu ( GV-CMHS; CMHS-HS; GV-HS ; HS-HS ) ; động viên , khuyến khích các em , tạo cho các em sự tự tin, hứng thú trong học tập để các em vươn lên tiến bộ . +Mô hình Khám phá tri thức dành cho HS khá giỏi đã thực hiện xuyên suốt trong 2 năm học qua giúp các em có năng lực học tập tốt được phát triển. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức thực hiện một số mô hình ôn tập trước khi KTĐK nhằm giúp các em khắc sâu kiến thức, vững hơn trong kỹ năng. +Đẩy mạnh hoạt động thư viện – thiết bị trường học. Đội ngũ GV đã có thói quen sử dụng TBDH trong quá trình lên lớp. Tổ chức có hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc. Thành lập tổ công tác Thư viện gồm 40 thành viên cùng phối hợp với nhân viên thư viện làm tốt công tác phục vụ bạn đọc. Xây dựng mô hình thư viện mini tại các lớp học và thư viện ngoài trời tạo điều kiện cho các em thường xuyên đọc sách để mở mang kiến thức. Tổ chức Đọc truyện em nghe - 1 lần / tháng cho HS K1; Hội thi Kể chuyện bạn nghe. 3.Rèn kỹ năng sống cho HS: +CBGVNV luôn nêu gương trong giao tiếp, ứng xử để qua đó rèn cho các em kỹ năng ứng xử văn hóa, biết nói lới hay, làm việc tốt, quan hệ cư xử, nói năng đúng mực với thầy cô, bè bạn và cộng đồng. +Rèn cho các em kỹ năng hợp tác theo nhóm trong quá trình học tập, sinh hoạt. Thường xuyên giáo dục và rèn luyện cho HS kỹ năng ứng xử hợp lý trong các tình huống thể hiện qua các hoạt động vui chơi, sinh hoạt và các hội thi. +Giáo dục và rèn luyện cho HS về chăm sóc răng miệng, súc miệng bằng Flour 1 lần/tuần , giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung, biết rửa tay bằng xà phòng qua 6 bước để phòng chống dịch bệnh. +Rèn luyện kĩ năng ứng xử hợp lí với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm; nâng cao tính tự lực tự quản của các em 4.Hoạt động tập thể: +Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên. Duy trì thường xuyên hoạt động Đội , Sao. +Trường tổ chức đều đặn hoạt động múa sân trường vào đầu mỗi buổi sáng với bài múa Em yêu trường em. Trong năm học đã tổ chức Hội thi múa sân trường, mỗi tổ đã thực hiện một bài múa tập thể với nội dung phù hợp như Bé khỏe, bé ngoan, Hoa tay, Trái đất này là của chúng mình. Tiếng chuông và ngọn cờ, Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tham gia hội thi các tổ đề đầu tư vật liệu cầm tay đẹp, đội hình và động tác sinh động, sáng tạo. +Mỗi năm học, trường đều tổ chức công diễn văn nghệ với các chủ đề như Mái trường mến yêu, Trường học thân thiện. Các em HS đều tham gia với khí thế sôi nổi, hào hứng và đạt kết quả tốt đẹp. +Tổ chức hoạt động thể thao như Hội khỏe Phù Đổng; tổ chức Hội thi Đội viên khỏe, Cố lên bạn ơi! với một số trò chơi vận động như ô ăn quan, ngậm nước đổ vào chai, tóc em đuôi gà ... +Tháng 9 mỗi năm học – tháng ATGT, tổ chức Hội thi Chúng em với ATGT nhằm giúp các em thi đua tìm hiểu luật giao thông đường bộ, nhận biết biển báo giao thông và xử lý một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. +Ban chấp hành Chi đoàn cùng Tổng phụ trách sưu tầm , phổ biến cho các em chơi một số trò chơi dân gian như ô ăn quan, banh nẻ, nhảy dây, đá cầu, cầu lông ... 5.Tham gia tìm hiểu , chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương: +Đây là nội dung khó thực hiện được trong phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC, bởi vì tại địa phương chưa có công trình bia tưởng niệm hay di tích lịch sử. Vì vậy, dựa vào các ngày lễ trong tháng như 22/12, 3/2, 30/4... tổ chức tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa lịch sử trong các giờ chào cờ, sinh hoạt tập thể và phát thanh Măng Non. +Chi đoàn, Đội tổ chức cho các em sửa nhà giúp bạn nghèo, thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ để góp phần xây dựng bia tưởng niệm tại Huyện, từng lớp thực hiện nuôi heo đất giúp bạn vượt khó... +Cuối năm học, tổ chức cho các em HS khá giỏi tham quan khu di tích Dục Thanh, nơi Bác Hồ đã dừng chân dạy học. PHẦN III.KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN Sau hơn một năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC, mọi người – từ BGH đến GV-NV và các em HS cũng như địa phương, CMHS đều cảm nhận được nét đẹp học đường , cảm nhận được sự thân thiện từ môi trường giáo dục. Biểu hiện rõ và dễ thấy nhất là trường lớp đều sạch đẹp, khuôn viên trường đã xanh hơn, sạch đẹp hơn. Các công trình vệ sinh đã cơ bản hợp vệ sinh. Giáo viên đã quan tâm chú ý nhiều hơn đến đổi mới PPDH, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và nột số hoạt động tập thể. HS tự tin, chủ động, các em được động viên, khích lệ khi tiến bộ nên ham thích, tích cực học tập hơn. Gia đình cũng đã chăm lo, động viên giúp đỡ tạo điều kiện cho con em học tập. Mối quan hệ nhà trường, gia đình , xã hội thân thiện, gắn bó hơn. Vai trò của các đoàn thể trong và ngoài nhà trường được phát huy tốt hơn. Điều đó cho thấy rằng phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC đã chứng tỏ sức mạnh của mối quan hệ 3 môi trường giáo dục. THTT-HSTC thực sự là một chất keo rất hiệu quả, gắn kết ngày càng bền chặt các lực lượng giáo dục để tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự nghiệp trồng người ngày càng phát triển . Phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC không chỉ là một sự lan tỏa mang tính hình thức mà đã có chiều sâu trong từng nội dung, góp phần thúc đẩy hành động để tạo ra hiệu quả tốt đẹp trong các hoạt động giáo dục. Và Hiệu trưởng phải là người nhạc trưởng cực kỳ quan trọng, phải điều khiển dàn hợp xướng phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC đi đúng mục tiêu, đúng yêu cầu và đúng nội dung. Có như vậy, phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC mới thực sự có sức sống mãnh liệt để HS gắn bó với trường lớp, là động lực để lôi cuốn các em đến trường với cảm nhận “Đi học là hạnh phúc” và “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Người viết VŨ THỊ DUNG
Luận văn liên quan