Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tiên Hoàng

Hiện nay trong nền kinh tế thị trường , các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương pháp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế . Nghiên cứu và phân tích thị trường để rồi đưa ra các chiến lược phục vụ để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn là vấn đề đáng quan tâm của mỗi doanh nghiệp . Như vậy một cuộc chiến tranh sinh tồn hàng hoá chính sách , biện pháp đã được các doanh nghiệp thực hiện nhằm tạo ra một chỗ đứng cho mình . Muốn vậy các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại phải giám sát tất cả các quy trình công nghệ từ khâu mua hàng đến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn , giữ vững uy tín với bàn hàng , thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước , cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên doanh nghiệp phải đảm bảo có lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển SXKD . Với một cơ chế kinh tế mới đòi hỏi doanh nghiệp phải phản ánh nhanh nhạy đối với những biến động của thị trường thì doanh nghiệp phải có đầu óc sáng tạo , năng động , phân tích các thông tin thu thập được để đề ra được các quyết định chính xác nhằm kinh doanh có hiệu quả , đứng vững và phát triển trên thị trường . Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tiên Hoàng là một công ty thương mại nên khá nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường và những quy luật của nền kinh tế thị trường . Như vậy , chúng ta đã biết được mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng đề ra cho mình những mục tiêu nhất định . Có nhiều mục tiêu như vậy để doanh nghiệp phấn đấu như là một vị thế an toàn và đích cuối cùng là đem lại nguồn lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp . Để đạt được mục tiêu này thì doanh nghiệp phải tiêu thụ được hàng hoá và dịch vụ trên thị trường nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất . Thị trường chính là cầu nối giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng , thông qua thị trường doanh nghiệp sẽ tiêu thụ được sản phẩm của mình để thu hồi vốn nhanh nhất nhằm mục đích tồn tại của và phát triển doanh nghiệp . Sau một thời gian tìm hiểu về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như bộ máy quản lý của công ty , tôi nhận thấy rằng kế toán nói chung và kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tiên Hoàng nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty nên luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện . Vì vầy tôi đã quyết định nghiên cứu công tác kế toán của công ty với chuyên đề “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tiên Hoàng “ để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương : Chương I : các vẩn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Chương II : thực tế công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của đơn vị Chương III : nhận xét và một số kiến nghị về công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty

doc45 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2817 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tiên Hoàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan