Đề tài Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và dư lượng kháng sinh trong quầy thịt heo, gà thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thời gian qua, việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi còn khá tùy tiện và chưa được quản lý chặt chẽ. Việc sử dụng kháng sinh bừa bãi, không đúng qui trình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng sản phẩm động vật và ảnh hưởngđến hiệu quả điều trị của kháng sinh bởi hiện tượng kháng thuốc. Mặt khác, thời gian ngưng thuốc trước khi hạ thịt cũng không được thực hiện đúng khuyến cáo; thịt gia súc, gia cầm tồn dư kháng sinh vượt qui định có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Ngoài ra để tiến tới việc cung cấp thịt sạch cho thị trường và hướng tới xuất khẩu, các ngành chức năng cần phải có biện pháp kiểm tra dư lượng, khuyến cáo về việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Từ những yêu cầu thực tiễn trên, Chi cục Thú Y Tỉnh Bình Dương kết hợp với Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh thực hiện đề tài “Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và dư lượng kháng sinh trong quầy thịt heo, gà thương phẩm trên địa bàn Bình Dương”

pdf6 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3067 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và dư lượng kháng sinh trong quầy thịt heo, gà thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan