Đề tài Kinh nghiệm và con đường công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn ở một số nước và ở nước ta

(Bản scan) Việt Nam tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) trong điều kiện xuất phát điểm là một nền kinh tế còn nặng về nông nghiệp nông thôn. Vì vậy những quan điểm mang tính triết lý về CNH, HĐH về sự phát triển nông nghiệp nông thôn có một tầm quan trọng đặc biệt đối với toàn bộ quá trình phát triển

pdf398 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kinh nghiệm và con đường công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn ở một số nước và ở nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan