Đề tài Lập giá dự thầu đối với nhà thầu

Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau giảm giá. 1. Phương pháp lập giá dự thầu 1.1. Đấu thầu trong nước Qi : Khối lượng xây lắp i do bên mời thầu cung cấp trên cơ sở tiên lượng được bóc tách ra từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công. ( Khối lượng mời thầu được ghi trong hồ sơ mời thầu) Di : Đơn giá dự thầu công tác xây lắp thứ i do nhà thầu tự lập ra theo hướng dẫn chung về lập giá xây dựng trên cơ sở điều kiện cụ thể của nhà thầu và giá cả thị trường hoặc theo mặt bằng giá được ấn định trong hồ sơ mời thầu n: số lượng công tác xây lắp do chủ đầu tư xác định lúc mời thầu Gdth: giá trị dự thầu Phương pháp xác định các thành phần chi phí tạo thành đơn giá dự thầu ã Chi phí vật liệu Chi phí vật liệu trong đơn giá dự thầu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển Đối với vật liệu chính xác định căn cứ vào số lượng vật liệu đủ quy cách phẩm chất tính cho một đơn vị tính, bao gồm : vật liệu cấu thành sản phẩm (vật liệu hữu ích) và vật liệu hao hụt trong quá trình thi công. Tất cả số lượng này đã được tính vào định mức của nhà thầu. Các hao hụt ngoài công trường đã được tính vào giá vật liệu. Cách tính này rất phù hợp với cơ chế thị trường vì đơn vị nào cung cấp vật liệu đến chân công trình rẻ hơn thì nhà thầu mua. - Ngoài số lượng vật liệu chính theo định mức của doanh nghiệp, còn phảI tính thêm chi phí cho các loại vật liệu phụ (tuỳ theo từng loại sản phẩm), thông thường người ta tính bằng tỷ lệ % so với vật liệu chính (khoảng từ 5 – 10%).

doc17 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 5226 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lập giá dự thầu đối với nhà thầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan