Đề tài Thiết kế tàu du lịch hoạt động trên tuyến Vũng Tàu – Nha Trang, sức chở 150 khách, Tốc độ 16 HL/giờ

Đường hình dáng tàu có quan hệ mật thiết đến tốc độ tàu, tính hành hải, tính ổn định, tính điều khiển, bố trí dung tích chở hàng và công nghệ đóng, sửa chữa tàu. Xây dựng hình dáng tàu không hoàn toàn dựa vào lý thuyết để thiết kế, mà phải dựa vào thực tế, tài liệu mô hình thí nghiệm, căn cứ vào lý thuyết và yêu cầu khai thác, dựa vào tàu mẫu tốt để xây dựng . Xác định vị trí các đường nước của tàu: Để xác định tung độ các sườn tại vị trí các đường nước của tàu thiết kế thì ta chia các đường nước của tàu thiết kế, kể từ đường nước WL0 đến đường nước WLTK, tương ứng với các đường nước tuyến hình của tàu mẫu.

doc14 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1980 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế tàu du lịch hoạt động trên tuyến Vũng Tàu – Nha Trang, sức chở 150 khách, Tốc độ 16 HL/giờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc8.Duong cong thuy luc 27-38- 41.doc
 • doc1. ten de tai 1-4.doc
 • doc6.thiet ke so bo 1 SUA LAI 13 -23.doc
 • doc7.Tuyen hinh 24 -26.doc
 • doc9.Bo tri chung 42 - 52.doc
 • doc10.Ket cau 53 - 81.doc
 • doc11.Tinh on dinh 82 - 96 - 101.doc
 • doc12.Sc va thiet bi day sua la 102 - 116 - 118.doc
 • dwgBV CV SUA LAI.dwg
 • dwgBV KCCBXong- Xong.dwg
 • dwgDo thi on dinh tinh va dong SUA LAI.dwg
 • dwgDo thi suc can va cong suat keo SUA LAI.dwg
 • dwgDuong cong thuy luc.dwg