Đề tài Mạng máy tính File Server

(Bản scan) File Transfer Protocol (FTP) là cơ chế truyền tin dưới dạng tập tin (file). Thông qua mạng TCP/IP. FPT là dịch vụ đặc biệt vì nó dùng tới hai cổng: cổng 20 dùng để truyền dữ liệu ( data port). Cổng 21 dùng để truyền lệnh ( command port)

pdf27 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2304 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mạng máy tính File Server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên