Đề tài Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định và đánh giá khả năng thấm chứa của vỉa sản phẩm ở giếng khoan rb-3x, mỏ ruby, bồn trũng Cửu Long

Dầu khí là một nguồn năng lượng vô cùng quan trọng của nhân loại. Nguồn tài nguyên này phục vụ và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi con người, và hiện đang là vấn đề nóng bỏng ở nhiều quốc gia cả về mặt kinh tế lẫn chính trị. Hiện nay Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Trong đó ngành công nghiệp dầu khí đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy việc phát hiện ra các mỏ dầu và mỏ khí có giá trị thương mại có ý nghĩa rất lớn. Bồn trũng Cửu Long được đánh giá là một trong những khu vực có tiềm năng về dầu khí lớn nhất Việt Nam với các mỏ hiện đang khai thác như bạch Hổ, Rồng, Sư Tử Trắng, Sư Tử Đen, Ruby và nhiều phát hiện dầu khí đang được đánh giá về trữ lượng, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm bồn trũng. Nhằm mục đích nghiên cứu phương pháp minh giải địa vật lý giếng khoan và ứng dụng của phương pháp này, đồng thời được sự chấp thuận của bộ môn Địa Chất Dầu Khí, Khoa Địa Chất, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, em đã thực hiện đề tài: “MINH GIẢI TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN ĐỂ XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THẤM CHỨA CỦA VỈA SẢN PHẨM Ở GIẾNG KHOAN RB-3X, MỎ RUBY, BỒN TRŨNG CỬU LONG” Phương pháp luận của đề tài: Dựa vào các tài liệu Địa Vật Lý Giếng khoan rồi vẽ ra được đường Gamma Ray cho từng tầng và tìm ra đường Gamma Ray cut off cho từng tầng từ đó phân vỉa và kết hợp với các dữ liệu còn lại để xác định độ rỗng thấm. Để thực hiện được đề tài này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy Đào Thanh Tùng và sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô bộ môn Dầu Khí cùng các bạn sinh viên. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của quý thầy cô và sự giúp đỡ tận tình của mọi người để em có thể hoàn thành đề tài này. Do thời gian thực hiện hạn chế, nguồn tài liệu thu thập chưa đầy đủ cùng với sự hiểu biết hạn hẹp của một sinh viên nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội dung lẫn hình thức. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn.

doc69 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2728 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định và đánh giá khả năng thấm chứa của vỉa sản phẩm ở giếng khoan rb-3x, mỏ ruby, bồn trũng Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan