Truyện Hoa Tulip Đen

Ngày 20 tháng 8 năm 1672, ở La Haye, thủ đô của bảy tỉnh hợp nhất các công dân tràn xuống các ngả đường lớn thành một dòng người đen kịt. Họ vai vác súng, tay cầm gậy vội vàng hổn hển bụng dạ không yên chạy về phía nhà tì Buytenhof nơi giam giữ Corneille

pdf115 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1985 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Truyện Hoa Tulip Đen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên