Đề tài Minh họa bằng SPSS về việc kiểm tra độ tin cậy của thang đo

Độ tin cậy nội bộ Nhà nghiên cứu chia thang đo ra thành hai hay nhiều phần để xem trả lời trong một phần có tương tự các phần còn lại

pdf24 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4353 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Minh họa bằng SPSS về việc kiểm tra độ tin cậy của thang đo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG QUẢN TRỊ Đề tài: Minh họa bằng SPSS về việc kiểm tra độ tin cậy của thang đo GVHD: Thầy Trần Quang Trung Nhóm 7 TpHCM, 08/2012 Danh sách nhóm 7 Trần Văn Cường Nguyễn Thị Su Sê Đặng Thị Thu Hương Trần Thị Thùy Vân Nguyễn Hữu Tín Trần Lê Cẩm Tú Nguyễn Thị Anh Vân Lê Thị Thường Nguyên Trần Ngọc Uyển Lý Thị Kim Cương Nguyễn Thị Phượng Võ Chính Thống Nội dung 5. Thảo luận 4. Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS 3. Các thao tác bằng SPSS 2. Giả định về mô hình của CSDL GSS93 1. Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy Độ tin cậy thang đo Trong thang đo của 1 nhân tố nào đó thì tính nhất quán của các mục trong thang đo là điều quan trọng giúp đánh giá độ tin cậy đối với thang đo đó cao hay thấp Độ tin cậy nội bộ Nhà nghiên cứu chia thang đo ra thành hai hay nhiều phần để xem trả lời trong một phần có tương tự các phần còn lại ĐỘ TIN CẬY Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY BẰNG SPSS Đo sự nhất quán nội bộ thang đo, dựa trên tương quan trung bình của thang đo Chronbach’s Alpha Split - Half Parallel Chia thang đo thành 2 phần và khảo sát sự tương quan của chúng Giả định các mục trong thang đo có cùng phương sai và cùng phương sai của sai số Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy Các thành phần N biến và M người trả lời Mẫu Phương sai mỗi biến Hiệp phương sai của các biến với nhau Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy Lý thuyết về kiểm tra độ tin cậy Giả định về mô hình GSS93  Trong mô hình GSS93 sẽ có 1 số nhân tố được cấu thành từ 1 tập hợp các biến quan sát, các biến quan sát này sẽ tập hợp thành 1 bộ thang đo để đo lường khái niệm của 1 nhân tố nào đó.. Nhóm 7 giả định có 3 nhân tố như sau: Nhân tố 1: Nhân tố về nhận thức tác độngmôi trường •Water Pollution Danger to My Family •Water Pollution Danger to Envir •Pesticides Danger to Envir •Pesticides Danger to My Family •Car Pollution Danger to My Family •Car Pollution Danger to Envir Nhân tố 2: Nhân tố về cảm nhận âm nhạc •Bigband Music •Bluegrass Music •Country Western Music •Blues or R & B Music •Broadway Musicals •Classical Music •Folk Music •Jazz Music •Opera •Rap Music •Heavy Metal Music Nhân tố 3: Nhân tố về nhận thức vấn đề quốc gia •Improving&Protecting Environment •Improving& Protecting Nation's Health •Solving Problems of Big Cities •Halting Rising Crime Rate •Dealing With Drug Addiction •Improving Nation's Education System Các thao tác trong SPSS Các thao tác trong SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Các thao tác trong SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Các thao tác trong SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Các thao tác trong SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Các thao tác trong SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Scale: Nhận thức về tác động môi trường Nhận xét: Độ tin cậy khá cao ! (α = 0,844) Case Processing Summary N % Cases Valid 1261 84,1 Excludeda 239 15,9 Total 1500 100,0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Scale: Nhận thức về tác động môi trường Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 1: Nhân tố “Nhận thức về tác động môi trường” Scale: Nhận thức về tác động môi trường Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 2: Nhân tố “cảm nhận âm nhạc” Scale: cảm nhận âm nhạc Case Processing Summary N % Cases Valid 1106 73,7 Excludeda 394 26,3 Total 1500 100,0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,709 ,708 11 Item Statistics Mean Std. Deviation N Bigband Music 2,47 1,088 1106 Bluegrass Music 2,67 1,015 1106 Country Western Music 2,33 1,096 1106 Blues or R & B Music 2,47 1,016 1106 Broadway Musicals 2,56 1,116 1106 Classical Music 2,60 1,211 1106 Folk Music 2,75 1,028 1106 Jazz Music 2,59 1,097 1106 Opera 3,46 1,123 1106 Rap Music 3,98 1,079 1106 Heavy Metal Music 4,15 1,096 1106 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items Item Means 2,912 2,332 4,148 1,816 1,779 ,410 11 Item Variances 1,186 1,029 1,467 ,438 1,425 ,015 11 Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 2: Nhân tố “cảm nhận âm nhạc” Scale: cảm nhận âm nhạc Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Bigband Music 29,56 29,517 ,505 ,392 ,665 Bluegrass Music 29,36 31,701 ,345 ,317 ,690 Country Western Music 29,70 34,328 ,089 ,235 ,728 Blues or R & B Music 29,57 30,729 ,436 ,360 ,677 Broadway Musicals 29,47 29,187 ,518 ,448 ,662 Classical Music 29,43 28,591 ,511 ,500 ,661 Folk Music 29,28 30,469 ,454 ,345 ,674 Jazz Music 29,44 30,650 ,397 ,371 ,682 Opera 28,57 29,113 ,520 ,422 ,661 Rap Music 28,06 33,902 ,128 ,171 ,722 Heavy Metal Music 27,88 34,942 ,041 ,146 ,734 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 32,03 36,676 6,056 11 Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 3: Nhân tố “nhận thức vấn đề quốc gia” Scale: nhận thức vấn đề quốc gia Thang đo không đáng tin cậy (α=0,661) Minh họa kết quả sau khi chạy SPSS Kiểm định thang đo 3: Nhân tố “Nhận thức về vấn đề quốc gia” Scale: Nhận thức về vấn đề quốc gia Thảo luận CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
Luận văn liên quan