Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Quảng Uyên - Tỉnh Cao Bằng

Giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển khoa học kỹ thuật và đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế quốc dân vì lẽ đó, có thể coi giáo dục đồng nghĩa với sự phát triển. Có thể khẳng định rằng không có giáo dục thì không có bất cứ sự phát triển nào đối với con người, đối với kinh tế văn hoá. “Giáo dục và đào tạo là chìa khoá để mở cửa tiến vào tương lai.”. Như sinh thời Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: “Muốn có xã hội XHCN phải có những con người XHCN. Đó là những con người được giáo dục, được đào tạo, có kiến thức văn hoá, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng yêu nước, yêu CNXH, sống lành mạnh, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước”. Trong thực tế muốn đào tạo được những con người phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và dân chủ xã hội; Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ( Điều 2 luật giáo dục ). Trong các nhà trường thì vai trò của đội ngũ cán bộ giáo viên đóng vai trò then chốt. Vì vậy phải coi trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên “Vừa hồng, vừa chuyên” đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có như vậy mới đáp ứng được mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước giao phó. Trong thực tế, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước và các cấp quản lý giáo dục nhất là các nhà trường phổ thông đặc biệt quan tâm. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường THPT là một biện pháp mà người quản lý luôn phải quan tâm hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế xã hội của đất nước, yêu cầu phát triển giáo dục nói chung và yêu cầu phát triển của nhà trường PTTH nói riêng. Trường THPT Quảng uyên chúng tôi có bề dày thành tích qua 45 năm xậy dựng và trưởng thành là cái nôi giáo dục của huyện nhà .Trong những năm qua chất lượng giáo dục ngày càng tăng . Trường đã có học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Đội ngũ giáo viên thì thiếu, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng được đổi mới phương pháp dạy học.Năm học 2006 - 2007 là năm đầu tiên dạy học theo phương pháp đổi mới. Chính vì vậy đòi hỏi ở người thày phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu đó. Nhằm để nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên trong trường PTTH Quảng Uyên, trong những năm qua Ban giám hiệu trường chúng tôi đã xác định được việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên là việc làm quan trọng và cần thiết, song còn nhiều bất cập chưa đạt được kết quả như mong muốn. Chính vì những lý do trên nên tôi tìm “Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên ở trường THPT Quảng Uyên – Tỉnh Cao Bằng Năm học 2006 - 2007”.

doc13 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2306 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Quảng Uyên - Tỉnh Cao Bằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan