Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị điện ở Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối

Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, nước ta đang tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa thì việc tích cực mở rộng hội nhập là một yếu tố không thể thiếu. Với một môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt hiện nay thì việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn là rất lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.Vì vậy, Nhà nước rất chú trọng tới vấn đề bởi lĩnh vực này có phát triển thì mới có cơ hội chiếm lĩnh trên thị trường quốc tế. Công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá nói chung là một việc hết sức to lớn đối với tình hình kinh tế nước ta hiện nay. Trong đó, có sự đóng góp to lớn và cơ bản của ngành điện bởi ngành điện là một ngành không thể thiếu đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành sản xuất vật chất khác cũng như việc phục vụ đời sống sinh hoạt của con người. Là một đơn vị xuất nhập khẩu của công ty sản xuất thiết bị điện thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam , Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp các loại vật tư thiết bị điện cho ngành điện nói chung và một số ngành khác nói riêng.chính những điều này đã góp một phần vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Để nâng cao hơn nữa vai trò của hoạt động nhập khẩu vật tư thiết bị điện của Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối thì cần phải đảm bảo khả năng phục vụ kịp thời, chính xác những yêu cầu của hoạt động nhập khẩu đề ra. Vì vậy, đây là lý do mà em chọn đề tài “ Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị điện ở Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối “ làm đề tài thực tập tốt nghiệp. Nội dung của đề tài được trình bày theo kết cấu: Chương I-Thực trạng hoạt động nhập khẩu thiết bị điện ở Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối Chương II - Phương hướng và biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị điện ở Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối trong thời gian tới.

doc53 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị điện ở Trung tâm thiết bị lưới điện phân phối, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan