Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy đất đèn và hóa chất Tràng Kênh

Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực đầu vào trong quá trình sản xuất hàng hóa dịch vụ ,để tạo ra những giá trị thu lại cho doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh là quá trình so sánh cái thu về với cái bỏ ra theo mục đích đặt ra, từ đó hoạch định ra chiến lược kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Để thực hiện được điều đó các nhà quản trị phải tiến hành phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình để thấy được những thành tích cần phát huy, những nhược điểm cần khắc phục, những tiềm năng và những lợi thế chưa được khai thác chưa được huy động để nâng cao hiệu quảan xuất kinh doanh. Chúng ta có thể nói chưa bao giờ Việt Nam tham gia vào xu thế hội nhập toàn cầu hóa sâu rộng như hiện nay, việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã khẳng định sự đổi mới trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước của Đảng và Nhà nước, điều này đưa nước ta lên một vị thế mới trên trường quốc tế, tuy nhiên những thách thức đi theo nó cũng rất nhiều. Trong mấy năm gần đây và những năm tiếp theo chúng ta đã có lộ trình từng bước cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo hướng đa chủ sở hữu, điều này đồng nghĩa với việc tính bao cấp trong các doanh nghiệp dần dần giảm xuống và để tồn tại và phát triển không còn cách nào khác là các doanh nghiệp phải tập trung mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Trong xu thế hiện nay rất nhều các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn, thậm chí nhiều doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực phá sản. Là một sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường CĐ Cộng Đồng Hải Phòng, trong thời gian thực tập tại Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Trang Kênh vừa qua. Với những kiến thức đó được học ở trường cùng với sự hiểu biết ít nhiều về thực tế ở nhà máy, được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người trong nhà máy cũng như sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Hữu Nhuần, nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh em xin chọn đề tài :”Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy Đát đèn và Hóa chất Tràng Kênh”. Trên cơ sở nghiên cứu của chuyên ngành Quản trị kinh doanh, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy và tìm ra được những ưu nhược điểm, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy. Nội dung đề tài gồm 4 phần : Phần I: Cơ sở lý luận chung về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Phần II: Thực trạng của nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh Phần III: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Phần IV: Kết luận

doc59 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1720 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy đất đèn và hóa chất Tràng Kênh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan