Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác thẩm định dự án đầu tư tại văn phòng thẩm định Bộ Kế hoạch đầu tư

Đầu tư là động lực phát triển nói chung và là phát triển kinh tế nói riêng đối với mọi quốc gia trên thế giới. Từ mục tiêu rút ngắn khoảng cách, đuổi kịp các nước trong đang chạy đua phát triển kinh tế từ xuất phát điểm thấp, nhu cầu đầu tư ở Việt Nam ngày càng tăng. Vấn đề đặt ra là phải đầu tư như thế nào có hiệu quả để sử dụng hợp lý nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp. Vì vậy, đổi mới là thực hiện nghiêm túc lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư vừa là yêu cầu thực tế vừa mang tính cấp bách đối với Việt Nam. Thẩm định dự án đầu tư là một trong những công cụ hỗ trợ có hiệu lực cho công tác quản lý hoạt động đầu tư. Ở nước ta hiện nay, Hoàn thiện công tác thẩm định là công việc hết sức cần thiết. Văn phòng thẩm định Bộ kế hoạch đầu tư là cơ quan đàu mối về thẩm định các dự án đầu tư quan trọng trong và ngoài nước , đồng thời giúp chính phủ đưa những biện pháp nhằm không ngừng củng cố và hoàn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư . Xuất phát từ yêu cầu đó, trong thời gian thực tập tại văn phòng thẩm định bộ kế hoạch đầu tư em đã chọn cho mình đề tài tốt nghiệp là :”Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác thẩm định dự án đầu tư tại văn phòng thẩm định Bộ kế hoạch đầu tư “. Nội dung gồm 3 phần: Chương I: Tổng quan về đầu tư, dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư . Chương II: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại văn phòng thẩm định bộ KH&ĐT. ChưongIII: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác thẩm định dự án đầu tư tại văn phòng thẩm định Bộ kế hoạch đầu tư

doc86 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác thẩm định dự án đầu tư tại văn phòng thẩm định Bộ Kế hoạch đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan