Đề tài Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ tại các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thực thi đường lối đổi mới của đại hội Đảng lần thứ VI đề ra từ năm 1986, nền kinh tế nước ta được đổi mới từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản quản lý của Nhà nước theo định hứơng XHCN. Đặc trưng của thể chế kinh tế thị trường là tự do sản xuất, tự do kinh doanh và tự do mậu dịch. Vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh được lấy từ những nguồn tiết kiệm nhỏ nhất trong xã hội. Vì vậy, để có thể tập trung được những nguồn vốn tiết kiệm nho nhỏ và phân tán trong xã hội đòi hỏi phải có một hệ thống thị trường tài chính hoàn chỉ và hoạt động tốt. Một hệ thống thị trường tài chính hoàn chỉnh phải bao gồm hệ thống thị trường tiền tệ, hoạt động chủ yếu qua ngân hàng, và hệ thống thị trường vốn, mà trong đó thị trường chứng khoán là một định chế giữ vai trò quan trọng. Thị trường chứng khoán là một sản phẩm cao cấp của cơ chế thị trường. Thị trường chứng khoán không chỉ là một kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả của nền kinh tế mà còn là kênh dẫn vốn hiệu quả từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi kém hiệu quả sang nơi hiệu quả. Một thị trường chứng khoán năng động là một thứ tài nguyên bất tận và nó làm tăng thêm sức mạnh cho nền kinh tế hơn bất cứ loại tài nguyên nào với trữ lượng bao nhiêu, bởi vì việc huy động vốn và lưu động hóa được nguồn vốn sẽ kích thích phát triển mọi thành phần kinh tế và là chìa khóa để phát triển kinh tế.

pdf78 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2042 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ tại các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan