Đề tài Một số khái niệm về chất thải nguy hại

Một trong những vấn đề quan trọng tìm hiểu về CTNH là phải nắm bắt thông tin về chất thải thông qua việc nhận dạng, xác định tính chất, nguồn gốc, cách thức xử lý cũng như sự biến đổi của chất thải trong môi trường qua đó áp dụng các công cụ, chính sách hợp lý để thực hiện việc quản lý. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CTNH

doc114 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1989 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số khái niệm về chất thải nguy hại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan