Đề tài Một vài nét giới thiệu về chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội

Ngân hàng luôn là mạch máu quan trọng nhất trong cơ chế - nền kinh tế. Giúp cho các bộ phận hoạt động một cách hiệu quả và tích cực. Kinh tế càng phát triển hệ thống ngân hàng càng phải hoàn thiện và ngược lại. Sự phụ thuộc lẫn nhau chặt chẽ đó giúp cho chúng ta có thể nhìn vào một hoạt động mà đánh giá được cả hai. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế thị trường. Mục tiêu trước mắt và lâu dài là xây dựng đất nước giàu mạnh công bằng, dân chủ, văn minh để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Để làm được điều đó đảng và Nhà nước đã đề ra chiến lược công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước đến năm 2001. Đó là phương hướng đúng đắn và tạo tiền đề cực kỳ quan trọng cho tiến trình phát triển sau này. Xong để thực hiện được chiến lược này chúng ta cần phải nỗ lực vượt bậc cần phải có những giải pháp phù hợp nhất. Vốn là một yếu tố cần thiết cho nền kinh tế cho sự phát triển và bền vững, nhưng làm gì để có vốn và khi đã có vốn rồi thì sử dụng như thế nào cho hiệu quả ? đó là những câu hỏi làm cho các nhà kinh tế, các nhà ngân hàng tài chính đau đầu. Quả là khó khi kênh dẫn vốn tràn ngập bởi sự hiệu quả sẽ khó đạt được cho dù chúng ta đã trả lời được câu hỏi thứ nhất là bằng cách nào để có vốn. Và nếu như luồng vốn trong nền kinh tế khan hiếm thì lại càng khó khăn hơn. Vấn đề là sự phù hợp - sự phù hợp là vừa tạo ra nó là vừa làm cho nó có hiệu quả. Vậy ai sẽ là người đóng vai trò quan trọng ở đây. Rõ ràng trong nền kinh tế thì một cá nhân, tổ chức đều phải thực hiện tốt mới có thể dẫn tới sự hoàn thiện xong chính các nhà Ngân hàng mỗi là những quyết định đến những vấn đề cốt yếu đó. Cũng với hệ thống Ngân hàng hai cấp (1990) đất nước ta đã có nền kinh tế phát triển đáng khích lệ trong những năm qua Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam nói chung và Ngân hàng đầu tư phát triển Hà Nội nói riêng đã đang và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mình cơ cấu bộ máy tổ chức đã hoạt động đồng bộ hiệu quả tạo ra những sức sống mới, đột phá mới và cơ hội mới cho ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội. Tuy nhiên sẽ không có sự hoàn thiện nếu như chúng ta không bàn đến những cái chưa hoàn thiện của nó.

doc18 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2080 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một vài nét giới thiệu về chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan