Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn đối với DN tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Liên chiểu - Đà Nẵng

Giới thiệu chung về NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNO & PTNT chi nhánh-Liên Chiểu-Đà Nẵng giai đoạn 2009 - 2011 Tình hình hoạt động CVNH tại NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng giai đoạn 2009 – 2011 Đánh giá chung về hoạt động CVNH của NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng giai đoạn 2009 - 2011

ppt17 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1818 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn đối với DN tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Liên chiểu - Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Cao Đẳng Đức Trí Khoa Kinh Tế Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DN TẠI NHNO & PTNT CHI NHÁNH - LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2009 - 2011   MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT DỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DN TẠI NHNO & PTNT CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG Chương: 1 Chương: 2 Chương: 3 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Kết cấu khóa luận Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 1.2 1.3 1.4 Một số vấn đề cơ bản về NHTM Khái quát về hoạt động cho vay của NHTM Hoạt động CVNH của NHTM Hiệu quả cho vay và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả CVNH tại NHTM 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả CVNH đối với DN của NHTM Chương 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DN TẠI NHNO & PTNT CHI NHÁNH - LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 2.1 2.2 2.3 Giới thiệu chung về NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNO & PTNT chi nhánh-Liên Chiểu-Đà Nẵng giai đoạn 2009 - 2011 Tình hình hoạt động CVNH tại NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng giai đoạn 2009 – 2011 2.4 Đánh giá chung về hoạt động CVNH của NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng giai đoạn 2009 - 2011 2.1. Giới thiệu chung về NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNO & PTNT Việt Nam Tên đầy đủ: NHNO & PTNT Việt Nam Tên tiếng anh: Vietnam bank for agriculture and rural develotment Tên giao dịch quốc tế: Agribank Logo - Agribank – 2012: Bông lúa hình chữ S biểu trưng cho nền nông nghiệp của Việt Nam. 2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức của NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng Sơ đồ 1 : Sơ đồ bộ máy quản lý của NHNO & PTNT chi nhánh quận Liên Chiểu 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNO & PTNT chi nhánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng giai đoạn 2009 - 2011 2.2.1. Tình hình huy động vốn tại chi nhánh 2.2.2. Tình hình sử dụng vốn tại chi nhánh 2.2.3. Tình hình kết quả kinh doanh tại chi nhánh Bảng 1: Tình hình huy động vốn tại chi nhánh NHNO & PTNT Quận Liên Chiểu qua 3 năm (2009 – 2011 2.2.2. Tình hình hoạt động sử dụng vốn của NHNO & PTNT chi nhánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng qua 3 năm (2009 - 2011 Bảng 2: Tình hình cho vay tại chi nhánh NHNO & PTNT Quận Liên Chiểu qua 3 năm (2009 – 2011) 2.2.2. Tình hình hoạt động sử dụng vốn của NHNO & PTNT chi nhánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng qua 3 năm (2009 - 2011 Bảng 2: Tình hình cho vay tại chi nhánh NHNO & PTNT Quận Liên Chiểu qua 3 năm (2009 – 2011) CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT DỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DN TẠI NHNO & PTNT CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG 3.1. Định hướng hoạt động CVNH của NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng 3.2. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt CVNH của NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng 3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CVNH tại NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng 3.4 Kiến nghị Doanh thu tăng đều đặn hàng năm và lợi nhuận tăng lên do đó đảm bảo khả năng trả nợ gốc và lãi cho NH. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện Hệ thống NHNo& PTNT có mạng lưới chi nhánh nhiều nhất Nền kinh tế Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng đã đi vào ổn định NH đã có chính sách ưu đãi cho những KH có khối luợng giao dịch lớn THUẬN LỢI 3.2 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt CVNH của NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp Diễn biến lãi suất phức tạp và rất khó lường trước Chưa đa dạng hóa hình thức huy động vốn trung và dài hạn Các dịch vu, phương tiên, của NH cải thiện vẫn còn chậm Chi nhánh hoạt động trong môi trường cạnh tranh khóc liệt Các quy định chung đã ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn 3.2 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt CVNH của NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CVNH tại NHNO & PTNT chi nhánh Liên Chiểu - Đà Nẵng Giải pháp về con người Giải pháp về quy trình thủ tục Giải pháp về makerting Giải pháp hạn chế nợ quá hạn 3.4. Kiến nghị 3.4.1.Đối với NHNN Việt Nam 3.4.2.Đối với NHNO & PTNT Việt Nam. KIẾN NGHỊ
Luận văn liên quan