Đề tài Nghiên cứu các phương pháp phân tích dự báo kinh tế và môi trường thông qua mô hình Ra - Vào ( Input - Output )

(Bản scan) Bảng Input- Output ( hoặc còn gọi là bảng cân đối liên ngành) được xây dựng do nhu cầu phân tích một cách tổng hợp toàn bộ các hoạt động kinh tế trong một nền kinh tế và theo ngôn ngữ của các nhà kinh tế là phân tích vĩ mô nền kinh tế. Việc phân tích vĩ mô này được thực hiện đầu tiên bởi Larl Marx năm 1857 trong cuốn Tư Bản. Trong tác phẩm này Marx đã phân tích nền kinh tế thành hai khu vực : Khu vực sản xuất ra tư liệu sản xuất và khu vực sản xuất vật phẩm tiêu dùng

pdf94 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2837 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu các phương pháp phân tích dự báo kinh tế và môi trường thông qua mô hình Ra - Vào ( Input - Output ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan