Đề tài Nghiên cứu khảo sát và đánh giá hệ thống tổ chức, quản lý và điều hành vận chuyển xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh

c-Sở GTVT quản lý các đơn vị kinh doanh VTHKCC: Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 99 Quyết định và điều chỉnh về lộ trình mỗi tuyến xe buýt; về số lƣợng xe kể cả số xe dự phòng cần cho mỗi tuyến xe buýt, về quy cách và chủng loại xe chạy trên từng tuyến. Quyết định giao doanh nghiệp khai thác tuyến xe buýt bằng cách chỉ định, khoán tuyến và đấu thầu. Quản lý và cấp phát các loại vé xe buýt cho doanh nghiệp. Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ có thời hạn hoặc tƣớc quyền khai thác của doanh nghiệp xe buýt khi có vi phạm trong hoạt động xe buýt theo quy định hiện hành. Phê duyệt và ban hành kế hoạch giảng dạy, các giáo trình học tập, bồi dƣỡng nghiệp vụ chuyên về hoạt động xe buýt cho lái xe, nhân viên bán vé xe buýt.

pdf44 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu khảo sát và đánh giá hệ thống tổ chức, quản lý và điều hành vận chuyển xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 98 CHƢƠNG 7 NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VẬN CHUYỂN XE BUÝT CỦA TPHCM 7.1 Giới thiệu về sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của hệ thống xe buýt Hình 7.1 Sơ đồ tổ chức quản lý hệ thống xe buýt hiện nay. HTX (1): Các HTX không nằm trong Liên Hiệp HTX. HTX (2): Các HTX trong các Liên Hiệp HTX. a- UBND ban hành, bổ sung và sửa đổi quy định quản lý hoạt động xe buýt. Sở GTVT là cơ quan giúp UBND TP về quản lý xe buýt. b-TTQLĐH VTHKCC là cơ quan trực thuộc sở GTVT c-Sở GTVT quản lý các đơn vị kinh doanh VTHKCC: Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 99 Quyết định và điều chỉnh về lộ trình mỗi tuyến xe buýt; về số lƣợng xe kể cả số xe dự phòng cần cho mỗi tuyến xe buýt, về quy cách và chủng loại xe chạy trên từng tuyến. Quyết định giao doanh nghiệp khai thác tuyến xe buýt bằng cách chỉ định, khoán tuyến và đấu thầu. Quản lý và cấp phát các loại vé xe buýt cho doanh nghiệp. Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ có thời hạn hoặc tƣớc quyền khai thác của doanh nghiệp xe buýt khi có vi phạm trong hoạt động xe buýt theo quy định hiện hành. Phê duyệt và ban hành kế hoạch giảng dạy, các giáo trình học tập, bồi dƣỡng nghiệp vụ chuyên về hoạt động xe buýt cho lái xe, nhân viên bán vé xe buýt. d-TTQLĐH VTHKCC quản lý các đơn vị kinh doanh VTHKCC: Quyết định biểu đồ chạy xe từng tuyến xe buýt theo định hƣớng của Sở GTVT. Tổ chức đấu thầu chọn doanh nghiệp khai thác tuyến theo kế hoạch của Sở GTVT. Ký hợp đồng khai thác vận chuyển hành khách bằng xe buýt với các doanh nghiệp khai thác tuyến xe buýt (ký trực tiếp với các HTX không thông qua Liên Hiệp HTX). Xử lý vi phạm hợp đồng thông qua Tổ xử lý vi phạm hợp đồng khai thác VTHKCC. Kiểm tra điều kiện hoạt động của doanh nghiệp khi tham gia VTHKCC bằng xe buýt (110/2006/NĐ-CP, Chƣơng II, Điều 7); kiểm tra tiêu chuẩn phƣơng tiện (TCVN 4461-87; 22 TCN 302-02; 321/2003/QĐ-UB Chƣơng III Điều 10). Quản lý, điều phối, hƣớng dẫn và kiểm tra hoạt động khai thác các tuyến xe buýt để đảm bảo mạng lƣới xe buýt hoạt động theo đúng biểu đồ. Có quyền điều động đột xuất các xe buýt để giải toả các ách tắc, thiếu xe đột biến trong mạng lƣới xe buýt. Là đầu mối tổ chức các tuyến xe buýt thử nghiệm. Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 100 In, cấp và kiểm tra sổ nhật trình chạy xe của các doanh nghiệp tham gia khai thác tuyến xe buýt. Việc thực hiện thông qua tổ kiểm tra VTHKCC. Lập và thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho lái xe, nhân viên bán vé. e-TTQLĐH VTHKCC thực hiện kiểm tra tài xế và nhân viên bán vé. Theo dõi quá trình hành nghề của nhân viên phục vụ trên xe buýt trên địa bàn thành phố. Xử lý và ra thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp danh sách các nhân viên phục vụ trên xe buýt vi phạm quy định về hoạt động xe buýt trên cơ sở hợp đồng khai thác tuyến xe buýt Lập kế hoạch hàng năm, tổ chức đào tạo lần đầu tiên, bồi dƣỡng ngắn hạn và đào tạo lại các nhân viên phục vụ trên xe buýt. Việc kiểm tra tài xế, nhân viên bán vé, giám sát số chuyến thực hiện đƣợc đảm nhận bởi các nhân viên điều hành đầu cuối tuyến và các nhân viên Đội kiểm tra trật tự VTHKCC. Các nội dung kiểm tra gồm có. -Kiểm tra trật tự, điều hành tại các đầu – cuối bến về quy trình, thực hiện biểu đồ chạy xe, lệnh vận chuyển đúng giờ, xe chạy đúng tuyến, đậu đỗ đúng vị trí, xác nhận việc thực hiện đủ các chuyến theo kế hoạch, kiểm tra phƣơng tiện phục vụ . -Kiểm tra thái độ phục vụ hành khách của lái - phụ xe, tiếp viên. -Kiểm tra việc mua vé của hành khách, bán vé của tiếp viên trên xe. f-Liên hiệp HTX với các HTX thành viên. Liên hiệp sẽ là đầu mối tập trung công tác điều hành sản xuất (phân bổ luồng tuyến và phƣơng tiện hợp lý cho các đơn vị thành viên) xóa bỏ tƣ tƣởng độc quyền luồng tuyến của các đơn vị. g-Đơn vị KD VTHKCC quản lý nhân viên của mình. Các đơn vị sau khi tuyển dụng phải ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của Luật Lao Động. Tự trang bị một số kiến thức cơ bản về quan hệ giao tiếp và nghiệp vụ cho nhân viên phục vụ trên xe buýt mới tuyển dụng. Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 101 Các Liên Hiệp HTX không quản lý trực tiếp xã viên mà thông qua các HTX thành viên. Từng đơn vị có thể có đội kiểm tra trên tuyến nhằm giám sát hoạt động của tài xế: chạy đúng biểu đồ giờ, chạy đúng lộ trình, không rà rút khách, bỏ khách hoặc dừng đỗ không đúng trạm; đối với tiếp viên là kiểm tra có xé vé hay không. 7 ả . 7.2.1 Các thành phần kinh tế tham gia hoạt động buýt Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 29 đơn vị vận tải với 4 loại hình doanh nghiệp. Trong đó: - Công ty quốc doanh: Công ty TNHH xe khách Sài Gòn (Saigon Bus). - Công ty TNHH: Công ty TNHH Vận tải TP.HCM (Citranco). - Công ty liên doanh: Công ty Liên Doanh Ngôi Sao Sài Gòn (Saigon Star). - Số còn lại là 26 HTX trong đó có hai Liên hiệp HTX. Liên hiệp HTX VTTP: có 6 đơn vị (HTX Quyết Thắng, HTX Quyết Tiến, HTX Quyết Tâm, HTX Bình Minh, HTX Rạng Đông, HTX 19/5) Liên hiệp HTX VTSG: có 4 đơn vị (HTX số 5, HTX số 22, HTX số 15, HTX Hiệp Yến) 16 Hợp tác xã nằm ngoài Liên hiệp. Lực lƣợng quốc doanh chiếm khoảng 20-25% thị phần, 75-80% còn lại là do lực lƣợng ngoài quốc doanh mà chủ yếu là khối HTX. Điều này cho thấy khối HTX chi phối chủ yếu chất lƣợng phục vụ và sản lƣợng VTHKCC Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 102 Hình 7.2 Thị phần khai thác hoạt động buýt năm 2008 675 xe 21% 80 xe 2% 116 xe 4% 2.354 xe 73% Biểu đồ: Xe buýt, năm 2008 Quốc doanh Liên doanh TNHH Khối HTX Hình 7.3 Biểu đồ đảm nhận xe buýt của các thành phần kinh tế năm 2008 Tuy nhiên, mặt trái của việc xã hội hóa này là có một số HTX qui mô nhỏ, năng lực hoạt động yếu kém, bộ máy quản lý không hiệu quả, gây “sức ỳ” cản trở việc phát triển vận tải bằng xe buýt. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Liên minh HTX thành phố và các Quận Huyện liên quan để sát nhập các hợp tác xã yếu kém theo hƣớng hình thành các đầu mối vận tải có năng lực quản lý điều hành tốt hơn, xây dựng bộ máy tổ chức bài bản hơn. 7 . 1) Các qui định về năng lực, trình độ quản lý đối với hoạt động xe buýt : - Chính phủ đã có Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/09/2006 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 103 Ban Tổng giám đốc Công ty Các Phòng ban: Phòng KH ĐT, Phòng ĐH, Phòng KT, phòng TCHC,.. Các xí nghiệp vận tải: Xí nghiệp Các xí nghiệp khác: sửa chữa, trung tâm đào tạo lái xe, trạm xăng,.. - Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 qui định về quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. - Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 321/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 49/2005/QĐ-UB ngày 28/03/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 321/2003/QĐ-UB ; - Đối với việc quản lý lái xe và nhân viên bán vé trên xe buýt, Sở Giao thông vận tải đã có Quyết định số 660/QĐ-GT ngày 02/03/2005 và Quyết định số 2406/QĐ-SGTCC ngày 07/8/2006. 2) Đánh giá: A. Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn i) Bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành Cơ cấu tổ chức của Công ty Xe khách Sài Gòn đƣợc tổ chức nhƣ sau: Hình 7.4 Cơ cấu tổ chức công ty XKSG Công ty Xe khách Sài Gòn có khoảng 20 kỹ sƣ vận tải có trình độ và năng lực cao hiện đang làm việc tại các phòng ban. Đây là một thế mạnh của công ty so với các thành phần kinh tế khác. Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 104 Phân chia rõ trong việc quản lý và điều hành hoạt động xe buýt. Phòng điều hành đang trực tiếp giữ vai trò chính trong công tác điều hành mọi hoạt động phƣơng tiện trên tuyến. ii) Quy mô vốn, tài sản, cơ sở vật chất, quy mô hoạt động + Về bến bãi và bãi hậu cần, Công ty đang quản lý và khai thác các bến bãi nhƣ sau: Bảng 7.1 Các bến bãi thuộc quản lý của công ty XKSG. STT Tên bãi Vị trí bãi đậu xe Diện tích Chức năng 1 Bãi Bắc Việt Q. Tân Bình 27.000 m2 Bãi đậu xe ban đêm + bảo dƣỡng sửa chữa 2 Bãi Lạc Long Quân Q. Tân Phú 30.000 m2 Bãi đậu xe ban đêm + bảo dƣỡng sửa chữa 3 Bãi Cộng Hòa Q. Tân Bình 7.000 m2 Bãi đậu xe ban đêm 4 Bãi Phan Văn Trị Q. Gò Vấp 7.000 m2 Bãi đậu xe ban đêm Tại các bãi Bắc Việt và bãi Lạc Long Quân ngoài việc phƣơng tiện đậu xe vào ban đêm còn có các dịch vụ bảo dƣỡng sửa chữa cho phƣơng tiện nhằm đảm bảo điều kiện về an toàn kỹ thuật trong quá trình hoạt động. Các xƣởng bảo dƣỡng sửa chữa đảm nhận nhiệm vụ này, xét về mặt kinh tế và kỹ thuật thì đây là một điểm mạnh của công ty: có thể tiết kiệm chi phí nhân công và nguyên nhiên vật liệu. + Về số lƣợng xe Biến động phƣơng tiện từ năm 2006 đến năm 2008 của công ty nhƣ sau: Bảng 7.2 Số lượng phương tiện của công ty XKSG qua các năm. STT Năm Số lƣợng phƣơng tiện Sức chứa trung bình/1 xe Tổng sức chứa (số chỗ) 1 2006 646 64 41344 2 2007 667 64 42688 3 2008 675 67 45225 Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 105 Về quy mô và cơ cấu đoàn xe của Công ty có sức chứa khá lớn (ngoài xe buýt 2 tầng thì hiện nay loại xe có sức chứa lớn là 80 chỗ - B80). + Về sản lƣợng vận tải 221,0 256,1 303,3 77,0 53,1 35,7 0 50 100 150 200 250 300 350 2006 2007 2008 0 20 40 60 80 100 Hình 7.5 Sản lượng HK của công ty XKSG qua các năm so với tổng sản lượng 113 tuyến buýt có trợ giá (không kể 2 tuyến sinh viên). Sản lƣợng hành khách do công ty vận chuyển đƣợc chiếm khoảng 20% trong toàn hệ thống. Tốc độ tăng bình quân một năm khoảng 40% phản ánh tính chuyên nghiệp trong việc nâng cao chất lƣợng phục vụ. B. Công ty liên doanh vận tải Ngôi Sao Sài Gòn i) Bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành Công ty Liên doanh vận tải Ngôi Sao Sài Gòn (công ty Saigon Star) là liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản dƣới hình thức góp vốn 50/50. Theo đó đại diện phía Việt Nam là Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn. Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 106 Hình 7.6 Cơ cấu tổ chức công ty Ngôi Sao Sài Gòn. Hiện nay trong Công ty chƣa có kỹ sƣ vận tải mà chỉ có một lao động với trình độ trung học vận tải đang làm việc. ii) Quy mô vốn, tài sản, cơ sở vật chất, quy mô hoạt động Với chức năng chính của Công ty là vận tải hành khách bằng xe buýt công cộng, xe khách liên tỉnh và kinh doanh dịch vụ cho thuê xe từ nguồn xe của Công ty. + Về bến bãi, Công ty đang quản lý và khai thác bãi An Tôn với diện tích 9.376 m 2. Địa chỉ của bãi An Tôn là 151A, đƣờng Lý Thƣờng Kiệt, quận Tân Bình TP.HCM + Về số lƣợng xe Biến động phƣơng tiện từ năm 2006 đến năm 2008 của công ty nhƣ sau: Bảng 7.3 Số lượng phương tiện qua các năm. STT Năm Số lƣợng phƣơng tiện Sức chứa trung bình/1 xe Tổng sức chứa (số chỗ) 1 2006 84 46 3864 2 2007 80 46 3680 3 2008 80 46 3680 Bộ phận nhân sự Bộ phận Kế toán Bộ phận Kế hoạch Bộ phận Quản lý buýt Bộ phận xƣởng Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 107 Hầu hết các xe của Công ty là loại xe có sức chứa trung bình, không có xe nhỏ 12 chỗ. + Về sản lƣợng vận chuyển. Bảng 7.4 Sản lượng VTHKCC qua các năm STT Năm ĐVT Sản lƣợng HK 1 2006 Triệu HK 7,9 2 2007 Triệu HK 7,2 3 2008 Triệu HK 7,7 Sản lƣợng hành khách do công ty vận chuyển đƣợc chiếm khoảng 4% trong toàn hệ thống. C. Công ty TNHH Vận tải thành phố Hồ Chí Minh: i) Bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành: Cơ cấu tổ chức của Công ty đƣợc tổ chức tinh giản, gọn nhẹ. Hình 7.7 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH VTTP. Hội đồng thành viên Ban tổng giám đốc Ban kiểm soát Trung tâm dịch vụ tổng hợp Các đội xe buýt Phòng Kế hoạch Điều hành Phòng Hành chính – Nhân sự Ban kiểm tra Phòng Kế toán – Tài vụ Phòng Kỹ thuật – Vật tƣ Xƣởng bảo dƣỡng sửa chữa Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 108 Hiện nay Công ty có 4 kỹ sƣ chuyên ngành vận tải đang làm việc. ii) Quy mô vốn, tài sản, cơ sở vật chất, quy mô hoạt động +Về bến bãi và bãi hậu cần, Công ty đang thuê một phần diện tích của bãi Lạc Long Quân của Công ty Xe khách Sài Gòn để làm bãi hậu cần và bảo dƣỡng sửa chữa +Về số lƣợng xe Biến động phƣơng tiện từ năm 2006 đến năm 2008 của công ty nhƣ sau: Bảng 7.5 Số lượng phương tiện do công ty VTTP quản lý. STT Năm Số lƣợng phƣơng tiện Sức chứa trung bình/1 xe Tổng sức chứa (số chỗ) 1 2006 138 59,2 8170 2 2007 116 61,5 7134 3 2008 116 61,5 7134 Về thu nhập và các chế độ, chính sách đối với ngƣời lao động: Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho ngƣời lao động theo đúng quy định của nhà nƣớc. + Về sản lƣợng vận chuyển. Bảng 7.6 Sản lượng HK của công ty VTTP qua các năm. STT Năm ĐVT Sản lƣợng HK 1 2006 Triệu HK 7,8 2 2007 Triệu HK 8,3 3 2008 Triệu HK 9,3 Sản lƣợng hành khách do công ty vận chuyển đƣợc chiếm khoảng 4% trong toàn hệ thống và có sức tăng bình quân 7-12%. D. Khối hợp tác xã Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 109 i) Bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành Công tác quản lý và điều hành tại các HTX hiện nay đƣợc phân chia rõ thành hai bộ phận: bộ phận quản lý và bộ phận điều hành. Đội ngũ quản lý điều hành trực tiếp công tác vận tải của các hợp tác xã hầu hết là những ngƣời có kinh nghiệm, chƣa đƣợc đào tạo một các bài bản qua trƣờng lớp. ii) Quy mô vốn, tài sản, cơ sở vật chất, quy mô hoạt động Theo Luật Hợp tác xã, quy mô vốn của các HTX là do các xã viên góp vốn vào. Hầu hết hiện nay vốn góp là vốn của các xe buýt. Hiện tại chƣa có HTX nào có bãi hậu cần phục vụ cho xe buýt trong quá trình bảo dƣỡng sửa chữa. Một số HTX có bãi đậu xe ban đêm. Còn lại hầu hết các xe khác là các xã viên tự thuê mƣớn hoặc tìm chỗ đậu tạm. Bảng 7.7 Các bến bãi do các HTX thuê mướn làm bãi đậu xe. STT Hợp tác xã Tên bãi Vị trí bãi đậu xe Diện tích 1 HTX Quyết Thắng Lạc Long Quân Quận Tân Bình 8.000m2 2 HTX Quyết Thắng Ký Thủ Ôn Quận Thủ Đức 1.600 m2 3 HTX 19/5 Hóc Môn Huyện Hóc Môn 10.000m2 + Về số lƣợng xe: Biến động phƣơng tiện từ năm 2006 đến năm 2008 của khối HTX nhƣ sau: Bảng 7.8 Số lượng phương tiện của các HTX. STT Năm Số lƣợng phƣơng tiện Sức chứa trung bình/1 xe Tổng sức chứa (số chỗ) 1 2006 2.424 42,5 103020 2 2007 2.345 45,4 106463 3 2008 2.337 45,8 107035 Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 110 Qua các năm mặc dù số lƣợng phƣơng tiện của các HTX giảm nhƣng sức chứa trung bình của một xe ngày càng tăng. Điều này là do trong quá trình hoạt động các xe 12 chỗ đƣợc thay thế bằng các xe buýt có sức chứa lớn hơn để phù hợp hơn với lƣu lƣợng hành khách, đảm bảo phục vụ tốt hơn. + Về sản lƣợng vận chuyển. 221,0 256,1 303,3 209,4 169,5 187,6 0 100 200 300 2006 2007 2008 Hình 7.8 Sản lượng HK qua các năm so với tổng sản lượng 113 tuyến. Sản lƣợng hành khách mà khối HTX đã vận chuyển chiếm khoảng 2/3 so với toàn hệ thống. Điều này chứng tỏ vai trò của khối HTX rất quan trọng và cũng cũng phù hợp với lƣợng xe mà khối HTX đang sở hữu (lƣợng xe cũng chiếm khoảng 2/3 so với toàn hệ thống) Kết luận: Trong khối công ty hiện công ty XKSG có tổ chức bài bản, có đội ngũ quản lý đƣợc đào tạo chuyên nghành (20 kỹ sƣ) phân chia giữa quản lý và điều hành nên hoạt động hiệu quả. Trình độ năng lực quản lý ở khối HTX còn hạn chế, ảnh hƣởng nhất định đến công tác tổ chức điều hành quản lý. Chủ yếu là nhân viên điều hành lâu năm có kinh nghiện chứ không qua đào tạo chuyên nghành. Các doanh nghiệp vận tải có qui mô đoàn xe nhỏ hoặc chỉ có 1 hoặc 2 nhóm xe buýt sẽ không linh động trong công tác điều hành chuyển đổi phƣơng tiện cho phù hợp với nhu cầu đi lại giữa các tuyến xe buýt, giữa giờ cao điểm và thấp điểm,… để nâng cao hiệu quả hoạt động. 7 ả 7.3.1 Hiện trạng khung pháp lý của ngành Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 111 Đến tháng 01 năm 2002, trƣớc tình hình họat động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có chiều hƣớng sút giảm về chất lƣợng kỹ thuật và chất lƣợng phục vụ đồng thời để thực hiện các điều kiện kinh doanh của Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 về Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh đã thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, ban hành Quyết định số 76/QĐ-GT ngày 18/01/2002 về Quy định tạm thời về tổ chức quản lý hoạt động các tuyến xe buýt thể nghiệm (gọi tắt là tuyến điểm) với mục tiêu nâng cấp chất lƣợng phục vụ để thu hút ngƣời đi lại, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông thành phố; đồng thời đến ngày 19/9/2002, Sở Giao thông Công chánh ban hành Thông báo số 623/GT-VTCN về quản lý trạm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố. Trong thời gian thực hiện quy định tạm thời nói trên từ ngày 21/01/2002, Sở Giao thông vận tải đã theo dõi, tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp xe buýt đƣợc đầu tƣ phát triển xe buýt mới theo dự án đầu tƣ 1.318 xe buýt, đã tham mƣu trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 321/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 về Quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đến ngày 28/3/2005 ban hành Quyết định số 49/2005/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung các điều khoản của bản “Quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 321/2003/QĐ-UB nhằm điều chỉnh trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nƣớc, tăng chất lƣợng phục vụ một số đối tƣợng, trách nhiệm của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt, của doanh nghiệp, của hành khách; song song với công tác quản lý, công tác đầu tƣ phƣơng tiện cũng đƣợc chú trọng qua việc ban hành Quyết định số 330/2003/QĐ-UBND ngày 31/12/2003 về Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức và cá nhân tự đầu tƣ đổi mới xe buýt hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời để hoạt động xe buýt đƣợc thuận lợi, Liên Sở Giao thông vận tải-Công an thành phố đã tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 về quy định một số quyền ƣu tiên lƣu thông của xe buýt khi tham gia vận chuyển khách công cộng trên các tuyến xe buýt thử nghiệm thuộc địa bàn thành phố. Chương 7 Đại học Bách Khoa TP.HCM Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở TP.HCM 112 Trong thời gian này, theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giao thông vận tải đã ban hành một số quy định tạm thời liên quan đến các đối tƣợng phục vụ trong lĩnh vực xe buýt, nhƣ: - Quyết định số 660/QĐ-GT ngày 02/3/2005 quy định tạm thời về quản lý lái xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. - Quyết định số 4128/QĐ-SGTCC ngày 26/9/2005 quy định tạm thời về đầu tƣ và quản lý trạm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ