Đề tài Tổ chức thi công dự án đầu tư nâng cấp QL4 đoạn nối hà giang - Lào cai (giai đoạn I ) gói thầu số 6: km339+000-km344+000 (bao gồm thiết kế bản vẽ thi công)

. Giải pháp thiết kế nền đường: - Căn cứ vào tình hình tuyến. - Căn cứ và kết quả khảo sát địa chất công trình nền đường. - Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật và quy mô của tổng đoạn tuyến. Có các giải pháp thiết kế nền đường như sau: - Chiều dày vét hữu cơ trunh bình từ 20-30cm. - Khi độ dốc mái taluy thiên nhiên > 20% thì được đánh cấp trước khi đắp nền đường. - Trong trường hợp nền đào phân cấp, taluy và chiều cao đào như sau: + Nền đào là đất C3 taluy đào 1/1, chiều cao đào từ 6-8m giật cấp 2m với độ dốc 15%. + Nền đào là đất C4 taluy đào 1/1, chiều cao đào từ 6-8m giật cấp 2m với độ dốc 15%. + Nền đào là đá C4 taluy đào 1/0.75. chiều cao đào 12m, giật cấp 2m với độ dốc 15% (vì trong đoạn tuyến này phần lớn là đá phong hoá). + Nền đào là đá C3 taluy đào 1/0.5. chiều cao đào 16m giật cấp 1m với độ dốc -4%. - Trong trường hợp nền đắp phân cấp taluy và chiều cao đắp như sau: + Nền đắp đất với chiều cao đắp từ 6-8, taluy 1/1.5. + Nền đắp đất với chiều cao đắp từ >8m taluy 1/1.5 thì giật cấp bậc đắp 2m với độ dốc 4% (tại chiều cao đắp 6-8m). + Lu lèn đảm bảo độ chặt K95, riêng 30cm sát đáy móng mặt đường đảm bảo độ chặt K98.

doc129 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3658 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức thi công dự án đầu tư nâng cấp QL4 đoạn nối hà giang - Lào cai (giai đoạn I ) gói thầu số 6: km339+000-km344+000 (bao gồm thiết kế bản vẽ thi công), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh _G7-4D-1.doc
  • docbao cao thuc_tap Hung.doc
  • dwgbp tc cong tron 118+32.dwg
  • dwgm mat in.dwg
  • dwgnen duong-cong.11dwg.dwg
  • docNhanxetTTTN- Hung.doc
  • dwgnopha 118.dwg
  • dwgranh in.dwg
  • dwgtuong chan ta luy am 118+32.dwg
  • dwgtuong chan taluy duong.dwg
Luận văn liên quan