Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch quang

Từ những năm 60 trở lại đây, mạng viễn thông có những bước nhảy vọt đáng kể về mặt công nghệ đặc biệt là trong môi trường số. Cùng với những thay đổi căn bản của mạng viễn thông, mạng điện thoại công cộng, mạng truyền số liệu ngày càng được hoàn thiện và khả năng phục vụ với tốc độ cao, chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Nội dung nghiên cứu của đề tài xoay quanh hai vấn đề mang tính nền tảng của mạng đó là công nghệ chuyển mạch kênh và công nghệ chuyển mạch gói. Do hạn chế về thời gian, trình độ cũng như giới hạn của đề tài, cho nên phần công nghệ chuyển mạch số không thể bao quát hết cả Frame Relay cũng như chuyển mạch ATM.

doc6 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1770 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên