Đề tài Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo cao đẳng công nghiệp cơ khí đáp ứng yêu cầu thị trường lao động tại trường cao đẳng công nghiệp Nam Định

(Bản scan) Đảng ta luôn luôn khẳng định "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong đó có đào tạo nghề được ban chấp hành TW đảng khóa X chỉ rõ: " ... phát triển mạnh hệ thống nghề nhiệp, tăng nhanh qui mô đào tạo cao đẳng nghề..."

pdf134 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo cao đẳng công nghiệp cơ khí đáp ứng yêu cầu thị trường lao động tại trường cao đẳng công nghiệp Nam Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan