Đề tài Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ Internet thế hệ mới - Xây dựng mạng WAN thử nghiệm trên nền giao thức IP phiên bản 6

(Bản scan) Với sự phát triển của Internet về phạm vi cũng như loại hình ứng dụng, giao thức nền IPv4 chắc hẳn sẽ không thể đáp ứng được tương lai không xa. IPv6 đang được nghiên cứu và đưa ra như là sự lựa chọn duy nhất cho sự phát triển tiếp tục của Internet. Chuyển đổi hạ tầng từ IPv4 lên IPv6 là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, chuyển đổi lên IPv6 phải đảm bảo hoạt động bình thường của mạng và đặc biệt phải trong suốt đối với người dùng đầu cuối. Quá trình chuyển đổi cần diễn ra dần dần, các tính năng mới được thiết kế chỉ là tùy chọn chứ không phải là yêu cầu bắt buộc để cho phép sự song song tồn tại của IPv4 và IPv6.

pdf140 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ Internet thế hệ mới - Xây dựng mạng WAN thử nghiệm trên nền giao thức IP phiên bản 6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan