Đề tài Nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thủy sản

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung,là địa phương khá thành công trong mô hình lấy khu công nghiệp làm động lực phát triển kinh tế với nhiều ngành nghề khác nhau. Chế biến thuỷ sản là một trong năm ngành mũi nhọn của chiến lược phát triển kinh tế Thành phố Đà Nẵng vớigiá trị xuất khẩu đạt 38 triệu USD (năm 2004) và đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, các chất ô nhiễm phát sinh từ quátrình chế biến thuỷ sản đã và đang ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Theo thông tin từ trang web “Đầu tư chứng khoáng online” (ngày 20/07/2007), tại khu vực phường Nại Hiên Đông,quận Sơn Trà người dân đang kêu ca vì mùi hôi rất khó chịumà nguyên nhân là do lượng nước thải và chất thải rắn từ các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Thọ Quang xả thẳng vào Âu Thuyền Thọ Quang. Mặc dù đã nhiều lần kiếnnghị lên các cơ quan chức năng để giải quyết bài toán môi trường này nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Là những sinh viên ngành môi trường, trước vấn đề bức xúc của người dân, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực này. Từ đó chúng tôi đã đưa ra phương án nhằm giảm thiểu phần nào lượng chất thải thải ra môi trường. Đây chính là cơ sở để chúng tôi hình thành đề tài “Nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thuỷ sản”. Qua việc thực hiện đề tài trên, chúng tôi đã cảnh báo mức độ ảnh hưởng đến môi trường của khu vực. Sau quá trình nghiêncứu sản xuất phân bón hữu cơ từ các phế thải gây ô nhiễm chúng tôi mong rằng có thể giảm thiểu phần nào tình trạng ô nhiễm tại khu công nghiệp và vùng phụ cận, đảm bảođiều kiện làm việc cho các doanh nghiêp đồng thời tạora được sản phẩm có ích cho nông nghiệp.

pdf27 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2736 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thủy sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan