Đề tài Nghiên cứu thực trạng người khuyết tật để phục vụ cho chương trình phục hồi chức năng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(Bản scan) Để chăm lo bảo vệ nâng cao sức khỏe con người bên cạnh việc truyền thông giáo dục nâng cao sức khỏe, dự phòng, điều trị để tránh bệnh tất thì phục hồi chức năng đã được quan tâm từ lâu để giải quyết những người khuyết tật phục hồi những chức năng của cơ thể đã bị mất, bị thiết để những người khuyết tật hòa nhập vào cộng đồng xã hội

pdf49 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 7245 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu thực trạng người khuyết tật để phục vụ cho chương trình phục hồi chức năng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan