Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị

1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Tự động hoá trong điềuhành và quản lý hệ thống giao thông đô thị. 2. Mã số: KC-03-21 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2004 đến tháng 6/2005 4. Cấp quản lý: Nhà n-ớc 5. Kinh phí: Tổng số: 1.200 triệu đồng từ ngân sách SNKH 6. Thuộc ch-ơng trình: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tự động hoá KC.03 7. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Hùng Lân Điện thoại: 04.7661127 (CQ), 04.7845767 (NR)Fax: 04.8342413 Mobile: 0913588873 Email.: lehunglan@fpt.vn 8. Cơ quan chủ trì đề tài: Tr-ờng Đại học Giao thông vận tải Điện thoại: 04.7663311 Fax: 04.8342413 Email.: utc@hn.vnn.vn Địa chỉ: Ph-ờng Láng th-ợng, quận Đống Đa, Hà nội 9. Mục tiêu của đề tài: - Xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống giao thông đô thị Việt nam, ứng dụng cho t/p Hà nội và t/p Hồ Chí Minh. - Xây dựng mô hình hệ thống điều khiểngiao thông thông minh tích hợp các thiết bị đo l-ờng, điều khiển và phần mềm hệ thống. - Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm một số phân hệ trong hệ thống điều khiển giao thông đô thị. 10. Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu đánh giá thực trạng giao thông 2 thành phố lớn: Hà nội và Hồ Chí Minh (kết cấu hạ tầng, tình trạng giao thông) bằng cách điều tra khảo sát thực tế và thu thập số liệu cụ thể trên các nút giao thông, các điểm xuất phát vàkết thúc quan trọng, các tuyến xe buýt, (quay phim, chụp ảnh, ghi hình, phỏng vấn). Chú ý thành lập quy luật thống kê trong dữ liệu thu thập đ-ợc. Phân tích quan hệ cung cầu trong hệ thống giao thông. - Quan sát và lập biểu đồ theo dõi các điểm ách tắc giao thông th-ờng xuyên tại 2 thành phố, đồng thời phân tích, nghiên cứu các nguyên nhân gây raách tắc giao thông từ góc độ điều hành, điều khiển giao thông. - Nghiên cứu xây dựng mô hình dòng giao thông thành phố Việt nam. Đặc biệt l-u Đề tài KC.03.21 Bộ môn Điều khiển học-Đại học GTVT, Tel(04.7663446) Trang12 ý những đặc thù của Việt nam nh-hành vi điều khiển các ph-ơng tiện giao thông, luật giao thông Việt nam, Đây là những yếu tốcơ bản làm cho kết quả nghiên cứu mang tính thực tế và khác với các n-ớc. - Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống giao thông thành phố bằng các kỹ thuật lập trình tiên tiến, có cấu trúc mô đun, mở, phân cấp, có khả năng ghép nối với cơ sở dữ liệu GIS và cập nhật số liệu thực. - Xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống giao thông cho thành phố Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh. - Đ-a ra các giải pháp kỹ thuật góp phần phòng chống, giải toả ách tắc giao thông và quy hoạch đô thị dựa trên kết quả mô phỏng thực trạng giao thông ở 2 thành phố. - Nghiên cứu xây dựng cấu trúc mô hình trung tâm giám sát, điều hành, quản lý giao thông thành phố trên cơ sở tích hợp ch-ơng trình mô phỏng và các thiết bị đo l-ờng, điều khiển, xử lý, truyền thông tin khác. - Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm thiết bị đánh giá thông tin về dòng giao thông (l-u l-ợng, mật độ, tốc độ, ) bằng công nghệ xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo. - Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm thiết bị thu thập thông tin về xe (vị trí, tốc độ, ) trên cơ sở công nghệ GPS. - Nghiên cứu thiết kế các phần mềm thu thập, xử lý số liệu tại các cơ sở và trung tâm điều khiển nh-dự báo, tính toán chu kỳ đèn tín hiệu, chọn lựa ph-ơng án điều hành và tuyến đ-ờng thích hợp, - Nghiên cứu, chọn lựa các ph-ơng thức truyền thông và hiển thị thông tin trên đ-ờng (biển báo, đèn tín hiệu, ) và tới ng-ời lái xe (âm thanh, hình ảnh, .). - Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm thiết bị cung cấp thông tin cho ng-ời lái xe về tình hình giao thông và lựa chọn tuyến tối -u. Tổ đề tài, cơ quan chủ trì đề tài dự kiến sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác là các Sở GTCC, Sở KH&CN và các công ty, trung tâm có chức năng kinh doanh vận tải, điều hành, quản lý giao thông để có thể đ-a nhanh các kết quả của đề tài vào áp dụng trong thực tế. Trong số các cơ quan có nhu cầu sử dụng kết quả nghiêncứu của đề tài, 2 địa bàn đ-ợc chọn lựa dự kiến phối hợp nghiên cứu thử nghiệm là Hà nội và t/p Hồ Chí Minh

pdf288 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2514 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên