Đề tài Nghiên cứu ứng dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm sú (penaeus monodon) qua hệ thống lọc sinh học tuần hoàn mã số b2005 – 31 - 87

Năm 1934, Tiến sĩFujinaga, người được thếgiới công nhận là ông tổcủa nghề nuôi tôm, đã cho sinh sản thành công và ương nuôi được một phần ấu trùng tôm He (Penaeus japonicus) ởNhật Bản (Hudinaga, 1942) trích dẫn bởi Nguyễn Văn Chung (2000). Năm 1943, Panouse đã phát hiện ra phương pháp nuôi vỗtôm thành thục bằng cách cắt mắt. Từ đó đến nay phương pháp này đã được hoàn thiện dần và được áp dụng trên nhiều nước trên thếgiới (trích dẫn bởi Ngô Anh Tuấn, 1995). Năm 1963, phòng thí nghiệm Galveston ởTexas (Mỹ) đã thành công trong việc cho sinh sản và ương nuôi hai loài ấu trùng tôm he của Mỹ(P. setiferus và P. aztecus) (cook và Murphy, 1966) trích dẫn bởi Nguyễn Quốc Việt (2001). Sau đó, kỹthuật trên đã được ứng dụng cho các loài tôm sú (P. monodon), tôm thẻ(P. merguiensis), tôm thẻ Ấn Độ(P. indicus) ởnhiều trại giống ởChâu Á như Đài Loan, Philippine, Thái Lan và Malaysia. Từ đó đến nay, nhiều công trình nghiên cứu sản xuất giống tôm sú đã được tiến hành với những cải tiến khác nhau nhưviệc kết hợp những ưu điểm trong các hệthống bểlớn của Nhật Bản, hệthống bểnhỏ (Galveston) của Mỹ. Theo Lê Xuân Sinh (2002), ởnước ta những nghiên cứu vềsản xuất tôm giống nhân tạo phát triển chậm hơn so với các nước trên thếgiới hàng thập kỷvà đến năm 1980 một sốtrại ởmiền trung bắt đầu cung cấp tôm giống cho người nuôi. Sang giai đoạn 1990-1994, hệthống mạng lưới sản xuất giống đã phát triển mạnh mẽ ở Miền Trung, chủyếu là sản xuất giống tôm sú (P. monodon) đểcung cấp cho Miền Nam, thời kỳnày việc nghiên cứu sản xuất giống cũng được bắt đầu được quan tâm và phát triển ởMiền Nam. Năm 1994 cảnước có 800 trại sản xuất giống tôm biển, năm 1999 là 2125 trại (BộThủy Sản, 1999) và năm 2002 cảnước có 4774 trại đã sản xuất được 19 tỷcon giống. các trại này tập trung chủyếu ởcác tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Cà Mau với sốtrại tương ứng là 1260, 1196 và 821 (BộThủy Sản, 2003). Hiện nay, sản xuất giống tôm sú đang phát triển rộng rãi do nhu cầu tôm giống ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu nuôi tôm thịt đang phát triển mạnh ở ĐBSCL. Trước tình hình đó các trại sản xuất giống có khuynh hướng phát triển ởkhu vực xa biển. Hầu hết các trại sản xuất giống sửdụng chủyếu là nước biển hoặc nước ót để pha chế, do đó giá thành cao và đôi khi thiếu hụt nhất là trong mùa mưa.

pdf45 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2699 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu ứng dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm sú (penaeus monodon) qua hệ thống lọc sinh học tuần hoàn mã số b2005 – 31 - 87, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Đại Học Cần Thơ KHOA THỦY SẢN BÁO CÁO KHOA HỌC Đề Tài Cấp Bộ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NƯỚC BIỂN NHÂN TẠO TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) QUA HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC TUẦN HOÀN Mã số B2005 – 31-87 Chủ nhiệm đề tài Ths. Thạch Thanh Cán bộ tham gia Ks. Tăng Minh Khoa Ks. Phạm Văn Quyết Ts. Nguyễn Văn Hòa Cần Thơ, tháng 11/2005 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Đại Học Cần Thơ KHOA THỦY SẢN BÁO CÁO KHOA HỌC Đề Tài Cấp Bộ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NƯỚC BIỂN NHÂN TẠO TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ (Penaeus monodon) QUA HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC TUẦN HOÀN Mã số B2005 – 31-87 Cần Thơ, tháng 11/2005 - i - MỤC LỤC Mục lục........................................................................................................... i Danh sách bảng ............................................................................................. iv Danh sách hình............................................................................................... v Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................... 1 1.1 Giới Thiệu ……………………………………………………………….....1 1.2 Mục tiêu của đề tài………………………………………………………….2 1.3 Nội dung của đề tài…………………………………………………………2 Phần II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU…………………………………………….…3 2.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về nước biển nhân tạo……….....3 2.1.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước…………………………………….……. 3 2.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước……………………………………….…...5 2.2 Sơ lược đặc điểm sinh học của tôm sú……………………………….……...…7 2.2.1 Vị trí phân loại……………………………………………………….…...….7 2.2.2 Vùng phân bố………………………………………………………...…..….8 2.2.3 Chu kỳ sống………………………………………………….………...…....8 2.2.4 Đẻ trứng và sức sinh sản………………………………………..…...…....…9 2.3 Một số vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản xuất giống…………….……....….12 2.4 Một số nghiên cứu về lọc sinh học……………………………………..……13 2.4.1 Nguyên tắt hoạt động…………………………………………….…...…….13 2.4.2 Các dạng lọc sinh học……………………………………………...……….15 2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của lọc sinh học…………..….…..….16 2.4.3.1 Hàm lượng ammonia và nitrite…………………………………..….……16 2.4.3.2 PH………………………………………………………………..…….…16 2.4.3.3 Nhiệt độ………………………………………………………….…….….16 2.4.3.4 Oxy hòa tan:…………………………………………………………..…..16 2.4.3.5 Nồng độ muối……………………………………………………….……16 2.4.3.6 Thời gian chuẩn bị lọc……………………………………………………17 2.4.3.7 Loại, kích thước & diện tích bề mặt giá thể ..………………………..…..17 Phần III: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………18 3.1 Vật liệu………………………………………………………………………18 3.1.1 Dụng cụ và trang thiết bị…………………………………………………....18 3.1.2 Hóa chất………………………………………………….…………………18 - ii - 3.1.3 Thức ăn………………………………………………………….…………..18 3.1.4 nguồn nước thí nghiệm……………………………………………………..18 3.2 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………..18 3.2.1 Phương pháp thí nghiệm………………………………………………..…..18 3.2.1.1 Thí nghiệm 1: Khả năng ứng dụng nước biển nhân tạo vào sản xuất giống tôm sú……………………………………………………………………………..18 a) Chuẩn bị hệ thống thí nghiệm…………………………………………………..……19 b) Chuẩn bị hệ thống lọc sinh học………………………………………………..19 c) Ấu trùng tôm thí nghiệm…………………………..…………………………..19 d) Bố trí thí nghiệm………………………………………………………………………20 e) Theo dõi và chăm sóc ………………………………………………………………..21 f) Các chỉ tiêu theo dõi………………………………………………………………….21 3.2.1.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của nước biển nhân tạo lên thời gian và tỉ lệ nở của trứng tôm sú………………………………………………………….21 3.2.1.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của nước biển nhân tạo lên tỉ lệ sống, tăng trưởng và chất lượng của ấu trùng tôm sú…………………………………..21 a) Chuẩn bị hệ thống thí nghiệm……………………….…….……..……………22 b) Chuẩn bị hệ thống lọc sinh học…………………………..……………………22 c) Ấu trùng tôm thí nghiệm…………………………...………………….………22 d) Bố trí thí nghiệm……………………………………………………..………..22 e) Theo dõi và chăm sóc…....................................................................................22 f) Các chỉ tiêu theo dõi…………………………………………….……….……22 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu………………………………………………….23 Phần IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN………………………………………….24 4.1 Thí nghiệm 1: Khả năng ứng dụng nước biển nhân tạo vào sản xuất giống tôm sú…………………………………………………………………………………24 4.1.1 Các yếu tố môi trường……………………………………………….…….24 4.1.1.1 Nhiệt độ, độ mặn, pH và độ kiềm………………………………………..24 4.1.1.2 NH3/NH+4…………………………………………………………..……24 4.1.1.3 Chỉ tiêu NO-2……………………………………………….……………25 4.1.1.4 Chỉ tiêu NO-3………………………………………………….…………..25 4.1.2. Tỉ lệ sống của ấu trùng tôm……………………………………….……….25 4.1.3 Tăng trưỡng của ấu trùng…………………………………….……………..26 4.1.4 Chất lượng của ấu trùng tôm (đánh giá theo phương pháp của Watchana Sunthorn)…………………………………………………………………………27 - iii - 4.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của nước biển nhân tạo lên thời gian và tỉ lệ nở của trứng tôm sú ………………………………………..……....…………28 4.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của nước biển nhân tạo lên tỉ lệ sống, tăng trưởng và chất lượng của ấu trùng tôm sú………………………….…………29 4.3.1 Các yếu tố môi trường…………………………………...…...……………..29 4.3.1.1Nhiệt độ, độ mặn, pH và độ kiềm……………………..…………………..29 4.3.1.2 Chỉ tiêu NH3/NH+4………………………………… …………………….29 4.3.1.3 Chỉ tiêu NO-2……………………………………..…….…………………30 4.3.1.4 Chỉ tiêu NO-3……………………………………………….……………..30 4.3.2 Tỉ lệ sống………………………………………… ………………...………31 4.3.3 Tăng trưởng của ấu trùng…………….……………………………………..32 4.3.4 Chất lượng tôm giống……………………………………….……….……..32 4.4 Hiệu quả kinh tế………………………………………………………………34 Phần V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT…………………………………...………..35 5.1 Kết luận……………………………….………………………………………35 5.2 Đề xuất…………………………………………………………………….….35 Phần VI: TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………..………………….36 - iv - DANH SÁCH BẢNG Bảng 1: Công thức pha chế 1m3 nước biển nhân tạo 35%o Bảng 2: Công thức pha chế 2m3 nước biển nhân tạo (độ mặn 30%o) theo (Chandra Prakash và Reddy, 2000) Bảng 3: Công thức nước biển nhân tạo (1m3) ứng dụng vào ương ấu trùng tôm càng xanh ở Trung Quốc (Thái Bá Hồ, 2001) Bảng 4: Thành phần hoá học trung bình các ion của nước biển theo ppm (Vũ Đăng Độ, 1999) Bảng 5: Thành phần hoá học các ion chính (tính theo %o) trong nước biển khi độ mặn muối 35%o (Từ Vọng Nghi và ctv, 1986) Bảng 6: Thành phần trung bình của các nguyên tố hoá học trong nước biển theo % khối lượng (Từ Vọng Nghi & ctv, 1986). Bảng 7: Thành phần hoá chất nuôi cấy tảo theo môi trường Walne Bảng 8: Nước biển nhân tạo theo công thức D&K cải tiến Bảng 9: Các yếu tố môi trường ở thí nghiệm 1 Bảng 10: Tỉ lệ sống của ấu trùng tôm giữa các nghiệm thức thí nghiệm 1 Bảng 11: chiều dài của ấu trùng tôm giữa các nghiệm thức thí nghiệm 1 Bảng 12: Chất lượng tôm giống thí nghiệm 1 Bảng 13: Thời gian nở và tỉ lệ nở của trứng tôm Bảng 14: Các yếu tố môi trường thí nghiệm 3 Bảng 15: Tỉ lệ sống giữa các nghiệm thức thí nghiệm 3 Bảng 16: Sự khác biệt về tăng trưởng giữa các nghiệm thức thí nghiệm 3 Bảng 17: Chất lượng tôm giống thí nghiệm 3 Bảng 18: Bảng giá của các loại NBNT cho 1m3 nước có độ mặn 30 %0 - v - DANH SÁCH HÌNH Hình 1: Vòng đời của tôm sú theo Motoh (1981) Hình 2: Các giai đoạn phát triển của buồng trứng (Primavera, 1983) Hình 3: Các giai đoạn ấu trùng và hậu ấu trùng tôm (motoh, 1981) Hình 4 : Chu trình chuyển hóa Nitơ trong hệ thống tuần hoàn (Spotte, 1979) Hình 5: Cấu tạo đơn giãn hệ thống lọc sinh học tuần hoàn (Tăng Minh Khoa, 2001) Hình 6: Nồng độ NH+4 trong thí nghiệm 1 Hình 7: Nồng độ NO2- trong thí nghiệm 1 Hình 8: Nồng độ NO-3 trong thí nghiệm 1 Hình 9: Tỉ lệ sống của ấu trùng tôm ở thí nghiệm 1 Hình 10: Tăng trưởng của ấu trùng ở thí nghiệm 1 Hình 11: Thời gian nở của trứng tôm ở các nghiệm thức Hình12: Tỉ lệ nở của trứng tôm ở các nghiệm thức Hình 13: Nồng độ NH4+ trong thí nghiệm 3 Hình 14: Nồng độ NO2- trong thí nghiệm 3 Hình 15: Nồng độ NO3- trong thí nghiệm 3 Hình 16: Tỉ lệ sống của ấu trùng ở thí nghiệm 3 Hình 17: Chiều dài của ấu trùng ở thí nghiệm 3 1 Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.4 Giới Thiệu Năm 1934, Tiến sĩ Fujinaga, người được thế giới công nhận là ông tổ của nghề nuôi tôm, đã cho sinh sản thành công và ương nuôi được một phần ấu trùng tôm He (Penaeus japonicus) ở Nhật Bản (Hudinaga, 1942) trích dẫn bởi Nguyễn Văn Chung (2000). Năm 1943, Panouse đã phát hiện ra phương pháp nuôi vỗ tôm thành thục bằng cách cắt mắt. Từ đó đến nay phương pháp này đã được hoàn thiện dần và được áp dụng trên nhiều nước trên thế giới (trích dẫn bởi Ngô Anh Tuấn, 1995). Năm 1963, phòng thí nghiệm Galveston ở Texas (Mỹ) đã thành công trong việc cho sinh sản và ương nuôi hai loài ấu trùng tôm he của Mỹ (P. setiferus và P. aztecus) (cook và Murphy, 1966) trích dẫn bởi Nguyễn Quốc Việt (2001). Sau đó, kỹ thuật trên đã được ứng dụng cho các loài tôm sú (P. monodon), tôm thẻ (P. merguiensis), tôm thẻ Ấn Độ (P. indicus) ở nhiều trại giống ở Châu Á như Đài Loan, Philippine, Thái Lan và Malaysia.... Từ đó đến nay, nhiều công trình nghiên cứu sản xuất giống tôm sú đã được tiến hành với những cải tiến khác nhau như việc kết hợp những ưu điểm trong các hệ thống bể lớn của Nhật Bản, hệ thống bể nhỏ (Galveston) của Mỹ. Theo Lê Xuân Sinh (2002), ở nước ta những nghiên cứu về sản xuất tôm giống nhân tạo phát triển chậm hơn so với các nước trên thế giới hàng thập kỷ và đến năm 1980 một số trại ở miền trung bắt đầu cung cấp tôm giống cho người nuôi. Sang giai đoạn 1990-1994, hệ thống mạng lưới sản xuất giống đã phát triển mạnh mẽ ở Miền Trung, chủ yếu là sản xuất giống tôm sú (P. monodon) để cung cấp cho Miền Nam, thời kỳ này việc nghiên cứu sản xuất giống cũng được bắt đầu được quan tâm và phát triển ở Miền Nam. Năm 1994 cả nước có 800 trại sản xuất giống tôm biển, năm 1999 là 2125 trại (Bộ Thủy Sản, 1999) và năm 2002 cả nước có 4774 trại đã sản xuất được 19 tỷ con giống. các trại này tập trung chủ yếu ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Cà Mau với số trại tương ứng là 1260, 1196 và 821 (Bộ Thủy Sản, 2003). Hiện nay, sản xuất giống tôm sú đang phát triển rộng rãi do nhu cầu tôm giống ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu nuôi tôm thịt đang phát triển mạnh ở ĐBSCL. Trước tình hình đó các trại sản xuất giống có khuynh hướng phát triển ở khu vực xa biển. Hầu hết các trại sản xuất giống sử dụng chủ yếu là nước biển hoặc nước ót để pha chế, do đó giá thành cao và đôi khi thiếu hụt nhất là trong mùa mưa. Nghiên cứu giải pháp chủ động nguồn nước cho sản xuất giống là một yêu cầu cấp thiết cho nghề nuôi tôm ở Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) qua hệ thống lọc sinh học tuần hoàn” như là một giải pháp nhằm khắc phục tình trạng nồng độ muối thấp vào mùa mưa, không có đủ điều kiện vận chuyển hoặc không có nước ót để sử dụng đối với những trại sản xuất giống tôm sú, đồng thời hạn chế được dịch bệnh trong sản xuất giống tôm sú. - 2 - 1.5 Mục tiêu của đề tài Nhằm xác định khả năng sử dụng nước biển nhân tạo trong sản xuất giống tôm sú và ứng dụng vào sản xuất giống cho những vùng có độ mặn thấp hoặc vào mùa mưa. 1.6 Nội dung của đề tài a) Xác lập công thức nước biển nhân tạo tốt nhất cho sản xuất giống tôm sú b) Khảo sát ảnh hưởng của nước biển nhân tạo (pha nước biển nhân tạo với nước biển theo tỉ lệ 0%, 25%, 50%, 75% và 100%) lên thời gian và tỉ lệ nở của trứng tôm sú c) Khảo sát ảnh hưởng của nước biển nhân tạo (pha nước biển nhân tạo với nước biển theo tỉ lệ 0%, 25%, 50%, 75% và 100%) lên tỉ lệ sống, tăng trưởng và chất lượng của ấu trùng tôm sú. - 3 - Phần II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về nước biển nhân tạo 2.1.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước Brock và ctv (1994) nhu cầu và thích nghi độ mặn cho sinh trưởng và phát triển của tôm thay đổi tuỳ loài. Tôm sú thích nghi với giới hạn độ mặn rộng từ 0,2- 70%o (Motoh, 1981). Ảnh hưởng của nồng độ muối lên sự tăng trưởng của tôm vẫn chưa được hiểu rõ, song có lẽ do sự điều hoà của áp suất thẩm thấu và trao đổi ion trong môi trường cần đến năng lượng, do đó ảnh hưởng đến tăng trưởng của tôm (Lester và ctv, 1992, được trích dẫn bởi Dương Thúy Yên và ctv, 2004). Sự gia tăng độ mặn thường đi đôi với việc giảm hàm lượng oxi hoà tan và cũng đồng nghĩa với sự gia tăng NH3 và NH4, nhưng sự gia tăng này thường không đáng kể (Boyd, 1995). Theo Parado và ctv (1998) hậu ấu trùng lớn ngày tuổi và tôm giống có độ thích nghi nồng độ muối rộng hơn những hậu ấu trùng mới chuyển giai đoạn. Motoh (1981) tôm sú ở giai đoạn postlarva có khả năng chịu đựng nồng độ muối rất thấp, tỉ lệ sống đạt 64% ở 0%o và cao hơn khi nông độ muối tăng trên 0%o, đến 38%o thì tỉ lệ chết của tôm bắt đầu tăng . Dietrich, G.,K. Kalle (1963) đưa ra công thức tạo nước biển từ hóa chất gần giống với nước biển tự nhiên và được Thạch Thanh (1997) ứng dụng nuôi ấu trùng Artemia thành công Bảng 1: Công thức pha chế 1m3 nước biển nhân tạo 35%o Dung dịch Hoá chất Công thức Dietrich & Kalle (g) A NaCl MgCl2. 6H2O CaCl2 SrCl2.6H2O KCl KBr 40971.4 18561.4 1971.4 6.857 1169.1 169.7 B Na2SO4 10H2O NaHCO3 NaF H3BO3 15531.4 685.7 0.514 4.629 - 4 - Chandra Prakash và Reddy (2000) (trích dẫn bởi Trần văn Bùi, 2002) đã đưa ra công thức pha chế nước biển nhân tạo đã được ứng dụng nuôi nhiều đối tượng đặc biệt là cá cảnh. Bảng 2: Công thức pha chế 2m3 nước biển nhân tạo (độ mặn 30%o) theo (Chandra Prakash và Reddy, 2000) Muối đa lượng Tên hóa chất Khối lượng (g) NaCl MgSO4 10H2O MgCl2 6H2O CaCl2 KCl NaHCO3 47269 11812 9240 2348 1032 358.4 Muối vi lượng Tên hóa chất Khối lượng (g) SrCl2 6H2O MnSO4 Na3PO4 LiCl Na6Mo7O24 Na2S2O3 34 6.788 6.788 1.7 1.7 1.7 Muối bổ sung Tên hóa chất Khối lượng (g) KBr Al3(SO4)3 ZnSO4 CoSO4 KI CuSO4 46.08 1.472 0.164 0.152 0.152 0.152 Yambot và Cruz 1986), trích dẫn bởi Trần Văn Bùi (2002), ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobranchium rosenbergii) bằng nước biển nhân tạo, nước muối pha và nước biển thường. Kết quả tỉ lệ sống thu được là 25,70%, 17,95%, 6,71%. Tác giả khẳng định rằng, nước biển nhân tạo có thể ương tôm càng xanh một cách có hiệu quả. Reddy (1991), trích dẫn bởi Trần Văn Bùi (2002), đã sử dụng nước biển nhân tạo ương tôm càng xanh với tỉ lệ sống đạt 5-52%. Theo Thái Bá Hồ (2001) ở Trung Quốc cũng đã thành công trong ứng dụng nước biển nhân tạo vào ương ấu trùng và nuôi tôm càng xanh với 3 công thức pha khác - 5 - nhau được trình bày ở Bảng 3. Trong 3 công thức này thì công thức 1 và 2 được phổ biến ở nhiều nơi, riêng công thức 3 được áp dụng phổ biến ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Bảng 3: Công thức nước biển nhân tạo (1m3) ứng dụng vào ương ấu trùng tôm càng xanh ở Trung Quốc (Thái Bá Hồ, 2001) Hoá chất Số lượng (kg) Công thức 1 Số lượng (kg) Công thức 2 Số lượng (kg) Công thức 3 NaCl MgCl2 MgSO4 KCl CaCl2 Chỉ số pH 9,5 1,3 0,7 0,3 0,1 8,1-8,2 9,5 2,0 0,0 0,3 0,1 8,3-8,4 10,00 1,50 1,50 0,20 0,36 - 2.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước Độ muối là tổng số gram muối các loại có trong 1.000g nước biển, đơn vị tính là phần ngàn (ký hiệu ppt hay %o). Độ mặn là tổng số gram muối NaCl có trong 1.000g nước biển, đơn vị tính là phần ngàn (ký hiệu ppt hay %o), giữa độ muối và độ mặn của nước biển tự nhiên có mối liên hệ theo công thức kinh nghiệm sau, độ mặn nhỏ hơn độ muối khoảng 8,6% (Nguyễn Văn Bé, 1995). Độ mặn (%o) = (100% - 8,6%) x Độ muối (%o) Theo Nguyễn Anh Tuấn và ctv (1994) thì ảnh hưởng lên các hoạt động sống của tôm thường do sự kết hợp của độ mặn và nhiệt độ và mức độ ảnh hưởng của chúng có sự sai khác theo loài. Trần Minh Anh (1989) khuyến cáo rằng, độ mặn nước sử dụng ở các trại giống nên từ 24-32%o và nhiệt độ là 26-30oC. Theo Vũ Đăng Độ (1999), trong nước biển tổng hàm lượng của 11 thành phần chính (gồm các ion và phân tử là Cl-, SO42-, HCO3-, CO32-, Br-, F-, H3BO3, Na+, Mg2+, Ca2+, K+, Sr2+) chiếm tới 99,99% tổng lượng khoáng chất hoà tan. Điều đó có nghĩa là trị số độ muối nước biển được quyết định bởi tổng hàm lượng của 11 thành phần này. Trong đó đáng kể nhất là 4 ion cơ bản chiếm 97,19% tổng lượng khoáng chất hoà tan, đó là các ion Cl- (55,04%), Na+ (30,61%), tiếp đó là SO42 (7,86%) và Mg2+ (3,69%). Theo Vũ Đăng Độ (1999) nước sông đổ ra biển nhiều triệu năm, đã mang các muối hòa tan tích lũy dần vào biển. Hàm lượng các muối hòa tan của nước đại dương giao động từ 30-37%o. Sự giao động này phản ánh ảnh hưởng của sự pha loãng của - 6 - nước mưa và sự cô đặc do bay hơi. Các ion Clorua, Natri, Kali, Magiê, ... chiếm vị trí chủ yếu trong nước biển và luôn luôn có mặt theo những tỉ lệ nhất định ở các đại dương (trừ Canxi). Các yếu tố như Bo, Brom, Flo, ... cũng thể hiện như tỉ lệ ổn định đối với Clo, những tỉ lệ các clorua của các yếu tố thì thay đổi rõ rệt Bảng 4: Thành phần hoá học trung bình các ion của nước biển theo ppm (Vũ Đăng Độ, 1999) Theo Nguyễn Văn Hảo (1995) thì 95% các chất hoà tan trong nước tồn tại ở 8 ion: 4 anion là Cl-, SO42-, CO3-, HCO3- và 4 canion là Na+, K+, Ca2+, Mg2+, các ion này hình thành nên các đặc tính quan trọng của nước đó là độ cứng, độ kiềm và độ mặn. Theo Từ Vọng Nghi và ctv (1986) thành phần hoá học các ion chính trong nước biển ở độ mặn 35%o có các anion và canion chính được thể hiện qua Bảng 5. Bảng 5: Thành phần hoá học các ion chính (tính theo %o) trong nước biển khi độ mặn muối 35%o (Từ Vọng Nghi và ctv, 1986) Cấu tử Hàm lượng Na+ 10,7638 Mg2+ 1,2970 Ca2+ 0,4080 K+ 0,3875 Sr2+ 0,0138 Cl- 19,3534 SO42- 2,7007 HCO3- 0,1427 Br- 0,06649 F- 0,0013 Theo Từ Vọng Nghi & ctv (1986), định lượng các thành phần nguyên tố hoá học có trong nước biển được trình bài qua Bảng 6. Cấu từ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- SO42- HCO3- SiO2 Nước biển 10.500 380 1.300 400 19.000 2.650 140 6,0 - 7 - Bảng 6: Thành phần trung bình của các nguyên tố hoá học trong nước biển theo % khối lượng (Từ Vọng Nghi & ctv, 1986). Nguyên tố Khối lượng (%) Nguyên tố Khối lượng (%) Nguyên tố Khối lượng (%) O Cl Mg Ca Br Sr F Rb H P Ba Cu N Na S K 86,82 1,89 0,14 41 x 10-3 65 x 10-4 13 x 10-4 1 x 10-4 2 x 10-5 1 x 10-5 5 x 10-6 5 x 10-6 2 x 10-6 10,72 1,06 88 x 10-3 38 x 10-3 C B Si Li I Zn Fe As Al Mn Ni Cs Co Ti W Th 2 x 10-3 15 x 10-5 5 x 10-5 15 x 10-6 5 x 10-6 5 x 10-6 5 x 10-6 1,5 x 10-6 1 x 10-6 4 x 10-7 3 x 10-7 2 x 10-7 1 x 10-7 1 x 10-7 5 x 10-8 4 x 10-8 La Bi Ag Au Pb Se Sn U Mo Ge Ga Y Ce Se Hg Ra 3 x 10-8 2 x 10-8 4 x 10-9 4 x 10-10 5 x 10-7 4 x 10-7 3 x 10-7 2 x 10-7 1 x 10-7 1 x 10-7 5 x 10-8 3 x 10-8 3 x 10-8 4 x 10-9 3 x 10-9 1 x 10-14 Trần Văn Bùi (2002) đã sử dụng nước biển nhân tạo với công thức của Diettrich và Kalle trong sản xuất giống tôm càng xanh đạt tỉ lệ sống 22,8%, mật độ thu đạt được 13,7 Pl/lít. 2.2 Sơ lược đặc điểm sinh học của tôm sú 2.2.1 Vị trí phân loại Theo Hothuis (1980) và Barnes (1987) trích dẫn bởi Trần Ngọc Hải và ctv (1999) thì tôm sú được định loại như sau: - 8 - Ngành: Arthropoda Ngành phụ : Crustacea Lớp: Malacostraca Bộ: Decapoda Họ chung: penaeidea Họ: Peneaus Fabricius Giống: Penaeus Loài: Penaeus monodon Fabricius 1798 2.2.2 Vùng phân bố Tôm sú thuộc loài rộng muối nên chúng có mặt rộng từ Ấn Ðộ Dương sang hướng Nhật Bản, Ðài Loan, phía Ðông Tahiti, phía Tây Châu Phi và phía Nam Châu Úc (Racek. 1955, Holthuis và Rosa. 1965, Motoh. 1981,1985). Ðặc biệt hơn đối với nước ta tôm sú xuất hiện dọc theo bờ biển Ðông và Vùng Ðảo Phú Quốc. Nhìn chung loài này phân bố từ kinh độ 300E đến 1550E và t
Luận văn liên quan