Đề tài Nghiên cứu và đề xuất công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê tháng, quý, năm do các Cục Thống kê thực hiện

(Bản scan) Ngay từ những năm 70 của thế kỷ trước ngành thống kê nước ta đã sử dụng máy tính điện tử để sử lý điều tra thống kê. Khi đó, việc xử lý điều tra thống kê tập trung tại Trung Tâm tính toán thống kê Trung Ương và trung tâm tính toán của cục Thống kê. Nhưng do sự phát triển nhanh chóng của CNTT việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động thống kê không chỉ dừng lại ở khâu xử lý điều tra mà còn ứng dụng ở những khâu khác như thu thập thông tin,...

pdf157 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu và đề xuất công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê tháng, quý, năm do các Cục Thống kê thực hiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan