Đề tài Nghiên cứu và ứng dụng giao thức RTP

Hiện nay, mạng máy tính không còn là khái niệm xa lạ gì. sau hơn 40 năm phát triển, mạng máy tính, giờ đây mạng máy tính đã trải rộng trên toàn cầu, với chất lượng đường truyền có chất lượng cao. Ngoài ra tính bảo mật, độ tin cậy trên mạng cũng ngày càng được củng cố. Những ứng dụng trên mạng đang ngày càng phong phú. Chính những sự phát triển này làm nảy sinh một vấn đề, đó là truyền thông đa phương tiện trên mạng. Yếu tố rất quan trọng, có mặt trong rất nhiều lĩnh vực. Trong các buổi hội thảo trực tuyến, trong đào tạo từ xa trên mạng, trong dịch vụ video/audio theo yêu cầu .Tuy nhiên sự phát triển của truyền thông đa phương tiện đòi hỏi tính thời gian thực rất cao, chùm giao thức TCP/IP hiện đang được sử dụng rất phổ biến không thể đáp ứng được yêu cầu này. Do vậy, đòi hỏi các chuyên gia mạng phải tìm ra một giải pháp mới, một giao thức mới có thể đáp ứng được việc truyền tải dữ liệu thời gian thực trên mạng. Hiện nay, giao thức RTP đã và đang chứng tỏ những ưu điểm của mình trong việc đáp ứng các ứng dụng thời gian thực.

doc103 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3120 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu và ứng dụng giao thức RTP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục Trang Mục lục. 1 Lời nói đầu. 3 CHƯƠNG 0:TRUYỀN DÒNG DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC. 0.1. Khái niệm truyền dòng. 4 0.2. Quá trình truyền dòng. 5 CHƯƠNG I: LỰA CHỌN CÁC GIAO THỨC PHÙ HỢP VỚI CÁC ỨNG DỤNG THỜI GIAN THỰC. 1.1. Giao thức TCP: ( Transmision Control Protocol) . 11 1.2. Giao thức UDP: (User Datagram Protocol). 16 1.3. Định tuyến multicast. 17 1.4. Giao thức nào có thể đáp ứng được yêu cầu thời gian thực? 19 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN GIAO THỨC THỜI GIAN THỰC RTP (REAL TIME PROTOCOL). Những khái niệm ban đầu. 22 3.2 ứng dụng của RTP trong hội thảo đa phương tiện. 24 CHƯƠNG III: GIAO THỨC TRUYỀN TẢI THỜI GIAN THỰC (REAL TIME TRANSPORT PROTOCOL). 3.1. Một số khái niệm liên quan đến RTP. 28 3.2. Cấu trúc phần tiêu đề gói RTP. 32 3.3 Ghép các phiên truyền RTP. 36 3.4. Sự thay đổi phần tiêu đề trong một số trường hợp. 37 CHƯƠNG IV: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN RTP (RTCP: RTP CONTROL PROTOCOL). 4.1 Chức năng và hoạt động của RTCP. 39 4.2. Các loại gói tin RTCP. 41 4.3 Khoảng thời gian truyền các gói RTCP. 44 4.4 Cập nhật số thành viên tham gia phiên truyền. 47 4.5 Qui định đối với việc gởi và nhận các gói RTCP. 48 4.6. Các bản tin thông báo của người gởi và người nhận. 54 4.7 Gói tin mô tả các thông tin của nguồn. 64 4.8. Gói BYE. 70 4.9. Gói APP. 71 CHƯƠNG V: CÁC BỘ RTP TRANSLATORS VÀ RTP MIXERS . 5.1. Khái niệm chung. 73 5.2. Hoạt động của bộ Translators. 76 5.3. Hoạt động của Mixers. 78 5.4. Các “mixer” mắc phân tầng. 80 PHẦN VI: MỘT SỐ THUẬT TOÁN CẦN CHÚ Ý. 6.1. Phân phối các định danh SSRC. 82 6.2 Vấn đề bảo mật trong RTP. 86 6.3. Điều khiển tắc nghẽn. 87 6.4. RTP với các giao thức lớp mạng và lớp giao vận. 88 CHƯƠNG VII: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VÀO THỰC TẾ. 7.1 Phân tích yêu cầu đặt ra. 90 7.2. thực hiện. 92 7.3. Kết quả. 93 Phụ lục. 96 Kết luận. 99 Tài liệu tham khảo. 100 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, mạng máy tính không còn là khái niệm xa lạ gì. sau hơn 40 năm phát triển, mạng máy tính, giờ đây mạng máy tính đã trải rộng trên toàn cầu, với chất lượng đường truyền có chất lượng cao. Ngoài ra tính bảo mật, độ tin cậy trên mạng cũng ngày càng được củng cố. Những ứng dụng trên mạng đang ngày càng phong phú. Chính những sự phát triển này làm nảy sinh một vấn đề, đó là truyền thông đa phương tiện trên mạng. Yếu tố rất quan trọng, có mặt trong rất nhiều lĩnh vực. Trong các buổi hội thảo trực tuyến, trong đào tạo từ xa trên mạng, trong dịch vụ video/audio theo yêu cầu….Tuy nhiên sự phát triển của truyền thông đa phương tiện đòi hỏi tính thời gian thực rất cao, chùm giao thức TCP/IP hiện đang được sử dụng rất phổ biến không thể đáp ứng được yêu cầu này. Do vậy, đòi hỏi các chuyên gia mạng phải tìm ra một giải pháp mới, một giao thức mới có thể đáp ứng được việc truyền tải dữ liệu thời gian thực trên mạng. Hiện nay, giao thức RTP đã và đang chứng tỏ những ưu điểm của mình trong việc đáp ứng các ứng dụng thời gian thực. Tại Việt Nam, các ứng dụng thời gian thực còn chưa phát triển, nhưng với như cầu cấp thiết của thực tế, trong thời gian tới chắc chắn các ứng dụng thời gian thực sẽ phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là một trong những lý do chính để em chọn lựa đề tài này. CHƯƠNG 0: TRUYỀN DÒNG DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC (REAL TIME STREAMING) Có rất nhiều ứng dụng hiện nay đòi hỏi tính thời gian thực (real time). Trong các dịch vụ truyền hình qua mạng, hội thảo trực tuyến, chat hình, chat tiếng…mỗi ứng dụng có những đặc điểm riêng của nó, tuy nhiên có một số điều chung nhất mà các dịch vụ này đều yêu cầu đó là việc truyền dữ liệu theo dòng (streaming). Do vậy chúng ta sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu về khái niệm truyền dòng. KHÁI NIỆM TRUYỀN DÒNG: Khái niệm truyền dòng có thể hiểu là khi nội dung của audio hay video được truyền tới nơi nhận, nơi nhận có thể thể hiện được ngay trong quá trình truyền mà không cần phải đợi đến khi toàn bộ nội dung video được truyền xong. Cơ chế này hoàn toàn khác với cơ chế download file của các giao thức HTTP hay FTP. Truyền dòng cho phép chúng ta thể hiện các dòng video thời gian thực mà không phụ thuộc vào độ dài của video. Điều này rất có ý nghĩa khi truyền các file video có kích thước lớn hay các dòng video có độ dài không xác định. Khi đó, các giao thức khác như FTP hay HTTP sẽ không thể sử dụng được. Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều trường hợp sử dụng cơ chế truyền dòng như các chương trình truyền hình trực tiếp, hội thảo qua mạng. Với khả năng truyền tải nội dung video, audio thông qua mạng, chúng ta có một phương pháp giao tiếp và truy nhập thông tin mới. Với góc nhìn bao quát, truyền dòng là một phương pháp truyền thông tin liên tục, trong đó nội dung video được truyền đi theo thời gian thể hiện của nội dung video đó. Bên nhận khi nhận dòng thông tin nội dung video sẽ có thể thể hiện ngay nội dung của video theo thời gian. Khả năng này rất có ý nghĩa đối với các loại dữ liệu phụ thuộc thời gian như video, audio, bởi vì để đảm bảo chất lượng cảm thụ video thì phải đảm bảo được mối quan hệ về mặt thời gian giữa các khung hình. Để có thể hình dung một cách đơn giản về cơ chế truyền dòng thời gian thực, chúng ta lấy một ví dụ như sau. Giả thiết có hai máy được kết nối với nhau, trong đó một máy đóng vai trò là máy truyền và một máy đóng vai trò là máy nhận. Bên truyền được trang bị camera để thu hình giảng viên giảng bài và dữ liệu video thu được được truyền tới máy nhận. Bên nhận có nhiệm vụ nhận dòng dữ liệu từ bên truyền gửi tới và thể hiện lên thiết bị ra như TV hay màn hình máy tính. Khi đó với việc sử dụng cơ chế truyền dòng thời gian thực, các hình ảnh của giảng viên mà bên nhận thể hiện sẽ phản ánh một cách tức thời (về mặt lí thuyết) những gì đang xảy ra đối với giảng viên ở bên truyền. Còn với các bài giảng được lưu trữ trước, truyền dòng thời gian thực sẽ đảm bảo việc thể hiện của video tương đương như khi nó được thể hiện trên máy truyền. Khi đó, môi trường mạng là trong suốt đối với người sử dụng, người sử dụng có cảm giác việc thể hiện đoạn video như là được thực hiện ngay trên máy cục bộ. QUÁ TRÌNH TRUYỀN DÒNG: Truyền dòng đối với video hay audio phải trải qua nhiều công đoạn với từng nhiệm vụ riêng để đi đến kết quả cuối cùng là đạt được khả năng thể hiện ngay ở bên nhận. Giải nén video/audio RTP Packets Lấy mẫu Khôi phục dữ liệu và đồng bộ Network Dòng video/audio Hình 0.1: Quá trình truyền dòng video/audio Để có thể tìm hiểu sâu được cơ chế truyền dòng, chúng ta cần đi sâu vào quá trình mà thông tin được truyền đi thông qua môi trường mạng. Bất cứ một nội dung video hay audio nào được truyền đi dưới dạng truyền dòng đều phải trải qua các bước sau: Bước 1 - Mã hoá: Việc mã hoá video, mà cụ thể là nén video là một công đoạn không bắt buộc nhưng rất cần thiết. Với các loại dữ liệu video thô như dữ liệu thu từ camera, thì việc lưu trữ hay truyền video không nén sẽ phải trả giá cao, đôi khi là điều không thể. Ta lấy ví dụ với một định dạng tiêu biểu thường được sử dụng trong các ứng dụng hội nghị từ xa bằng video là định dạng CIF (Common Intermediate Format). CIF sử dụng độ phân giải 352 pixel mỗi dòng và 288 dòng tất cả. Một ảnh không nén cho một frame hình (chế độ 352x288x16bpp) chiếm 202752 byte. Việc ghi video không nén với tốc độ 15 hình một giây sẽ cần xấp xỉ 3 MB một giây và nếu truyền qua mạng thì băng thông cần thiết cho một dòng video không nén là 24 Mbps. Từ ví dụ trên đây, ta thấy việc nén video gần như là không thể thiếu được nếu các dòng video được truyền trên môi trường mạng tốc độ thấp. Bảng sau cho biết độ nén cần thiết đối với từng môi trường mạng khác nhau: Dạng kết nối Bit Rate Tỉ lệ nén OC3 155 Mbps 1:1 T3 42 Mbps 4:1 Ethernet 10 Mbps 17:1 T1 1.5 Mbps 110:1 ISDN 128 Kbps 1300:1 Modem 56 Kbps 3000:1 B¶ng 0-2: B¨ng th«ng m¹ng vµ tØ lÖ nÐn yªu cÇu Cã thÓ sö dông nhiÒu chuÈn nÐn kh¸c nhau cho viÖc nÐn video. Tuú theo yªu cÇu chÊt l­îng vµ b¨ng th«ng, mµ ta cã thÓ lùa chän ®­îc ph­¬ng ph¸p nÐn thÝch hîp. Víi viÖc ¸p dông mét chuÈn nÐn cho d÷ liÖu video, kh«ng gian l­u tr÷ cÇn thiÕt còng nh­ b¨ng th«ng m¹ng yªu cÇu cho dßng video gi¶m ®ét ngét. VÝ nh­ ®èi víi dßng video ë trªn, nÕu sö dông chuÈn nÐn H.263 th× b¨ng th«ng yªu cÇu cho viÖc truyÒn dßng video nµy chØ vµo kho¶ng 140 Kbps vµ kh«ng gian l­u tr÷ cÇn thiÕt cho mét ngµy víi 24 giê vµo kho¶ng 1.4 MB. HiÖn phæ biÕn hai hä chuÈn nÐn, lµ hä CCITT víi c¸c chuÈn d¹ng H.26x, H.36x vµ hä ISO MPEG víi c¸c chuÈn MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7. Sù ph¸t triÓn cña c¸c chuÈn nÐn cã thÓ tham kh¶o trong s¬ ®å d­íi ®©y: H.261 - Một kĩ thuật với tốc độ dòng bit nhỏ, được đưa ra vào năm 1984 bởi ITU sử dụng cho các dịch vụ audio-visual. MPEG-1 - Chuẩn ISO, ứng dụng trong ngành công nghiệp quảng bá. MPEG-1 được tạo ra như là một sự sửa đổi của H.261 cho việc chuyển video vào đĩa CD với tốc độ dòng bit thấp. MPEG-2 - Được phát triển cho việc quảng bá video chất lượng cao bằng cách sử dụng tỉ lệ nén thấp. H.263 - Một sửa đổi phỏng theo MPEG-2 với mục đích thu được độ nén cao trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh cao. H.263+ và H.263++ là các phiên bản mở rộng của H.263. MPEG-4 - Được phát triển song song với H.263 như là một phương pháp thay thế cho MPEG-1 với tốc độ dòng bit thấp. H.323 - Một hệ thống hoàn hảo cho việc truyền thông multimedia, trong đó thành phần video được thực hiện trên cơ sở H.261/263. JPEG-2000 - Chuẩn JPEG mới nhất, dựa trên cơ sở DWT (Discrete Wavelet Transform), ban đầu được phát triển cho việc nén ảnh tĩnh, hiện nay được áp dụng cho cả video. H.264 - Mở rộng H.263, hiện chưa được phát triển H×nh 0.3: sù ph¸t triÓn cña c¸c chuÈn nÐn. B­íc 2 - LÊy mÉu: ViÖc lÊy mÉu thùc chÊt lµ viÖc chia nhá néi dung cña video hay audio ra thµnh c¸c khèi nhá thÝch hîp ®Ó cã thÓ truyÒn ®i trong m«i tr­êng m¹ng. §èi víi c¸c d÷ liÖu audio, viÖc lÊy mÉu ®­îc thùc hiÖn theo thêi gian. T­¬ng øng sau mét kho¶ng thêi gian b»ng chu k× lÊy mÉu phÇn d÷ liÖu audio t­¬ng øng trong kho¶ng thêi gian ®ã sÏ ®­îc sö dông ®Ó truyÒn ®i.Víi c¸c d÷ liÖu video, ngoµi viÖc lÊy mÉu theo thêi gian cßn cã viÖc lÊy mÉu theo kh«ng gian. ViÖc lÊy mÉu theo thêi gian t­¬ng øng víi thêi gian thÓ hiÖn cña c¸c khung h×nh vµ viÖc lÊy mÉu theo kh«ng gian sÏ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch chia nhá c¸c khung h×nh thµnh c¸c phÇn víi kÝch th­íc thÝch hîp ®èi víi viÖc truyÒn ®i. Khi lÊy mÉu, c¸c mÉu ph¶i chøa ®ùng ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin dïng cho viÖc kh«i phôc l¹i d÷ liÖu video hay audio vÒ c¶ mÆt kh«ng gian còng nh­ thêi gian khi bªn nhËn nhËn ®­îc c¸c mÉu nµy. Víi viÖc sö dông mét giao thøc nh­ giao thøc truyÒn th«ng thêi gian thùc nh­ RTP, qu¸ tr×nh lÊy mÉu sÏ ®­îc tiÕn hµnh tù ®éng. B­íc 3 - TruyÒn c¸c mÉu qua m¹ng: ViÖc truyÒn c¸c mÉu d÷ liÖu video cã thÓ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch trùc tiÕp th«ng qua c¸c giao diÖn cña m«i tr­êng m¹ng nh­ Socket hay ®­îc thùc hiÖn th«ng qua mét giao thøc cÊp cao ë tÇng øng dông nh­ RTP. Th«ng th­êng ng­êi ta sÏ chän gi¶i ph¸p thø hai, tøc lµ sö dông mét giao thøc truyÒn dßng thêi gian thùc cho viÖc truyÒn c¸c mÉu nÕu nh­ giao thøc ®ã ®­îc hç trî trªn nÒn phÇn cøng còng nh­ phÇn mÒm. ViÖc sö dông mét giao thøc truyÒn dßng thêi gian thùc cã nhiÒu ­u ®iÓm. ¦u ®iÓm thø nhÊt lµ tÝnh hiÖu qu¶, bëi v× c¸c giao thøc truyÒn th«ng thêi gian thùc ®­îc thiÕt kÕ cho viÖc truyÒn c¸c lo¹i d÷ liÖu ®éng, nh­ d÷ liÖu video ch¼ng h¹n, khi ®ã tÝnh thêi gian thùc sÏ ®­îc chó träng h¬n lµ tÝnh chÝnh x¸c vÒ mÆt d÷ liÖu. VÝ dô nh­ ®èi víi giao thøc RTP, giao thøc truyÒn th«ng líp d­íi th­êng ®­îc sö dông lµ UDP (User Datagram Protocol) lµ giao thøc víi ®é tin cËy thÊp nh­ng cã tèc ®é truyÒn d÷ liÖu cao h¬n c¸c giao thøc víi ®é tin cËy cao nh­ TCP. ¦u ®iÓm thø hai lµ c¸c giao thøc thêi gian thùc hç trî m¹nh viÖc ®ång bé c¸c dßng d÷ liÖu tõ c¸c nguån kh¸c nhau nh­ng cã quan hÖ víi nhau vÒ mÆt thêi gian thùc. VÝ dô nh­ ®èi víi viÖc truyÒn ©m thanh vµ h×nh ¶nh cña cïng mét sù vËt, khi ®ã bªn nhËn khi thÓ hiÖn ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu lµ ©m thanh ph¶i phï hîp víi h×nh ¶nh. Ngoµi ra, c¸c giao thøc ®iÒu khiÓn cßn cung cÊp c¸c dÞch vô cho phÐp qu¶n lÝ c¸c thµnh viªn tham gia vµ ®iÒu khiÓn chÊt l­îng cña viÖc ph©n phèi d÷ liÖu. Víi viÖc sö dông mét giao thøc truyÒn th«ng thêi gian thùc cho viÖc truyÒn, khi ®ã c¸c mÉu sÏ ®­îc ®ãng gãi thµnh c¸c gãi tin. C¸c gãi tin sÏ mang ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin nh­ nh·n thêi gian, sè thø tù cña gãi tin vµ c¸c th«ng tin kh¸c ®ñ dïng cho viÖc kh«i phôc d÷ liÖu vµ ®ång bé c¸c dßng khi bªn nhËn tiÕn hµnh nhËn vµ thÓ hiÖn néi dung cña video hay audio. Th«ng qua c¸c giao thøc líp d­íi, c¸c gãi tin sÏ ®­îc truyÒn ®i trong m«i tr­êng m¹ng. B­íc 4 - NhËn vµ kh«i phôc d÷ liÖu vµ ®ång bé c¸c dßng: §©y lµ qu¸ tr×nh ng­îc víi b­íc thø ba, ®­îc thùc hiÖn ë bªn nhËn khi d÷ liÖu d­íi d¹ng c¸c gãi tin ®­îc truyÒn ®Õn. C¸c gãi tin ®­îc truyÒn ®Õn cã thÓ lµ cña nhiÒu dßng t­¬ng øng víi nhiÒu nguån d÷ liÖu kh¸c nhau vµ còng cã thÓ thø tù c¸c gãi tin nhËn ®­îc kh«ng gièng nh­ khi chóng ®­îc göi ®i. Khi ®ã bªn nhËn ph¶i c¨n cø vµo c¸c th«ng tin ®­îc ghi trong tõng gãi tin ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ vÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian cña c¸c mÉu d÷ liÖu mµ gãi tin mang theo. ViÖc x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña c¸c mÉu d÷ liÖu trong gãi tin gióp cho viÖc kh«i phôc l¹i néi dung cña video hay audio mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt. Víi viÖc truyÒn c¸c dßng ®¬n lÎ kh«ng cã quan hÖ víi nhau vÒ m¨th thêi gian, th× néi dung cña audio hay video võa ®­îc kh«i phôc cã thÓ ®uîc sö dông ®Ó tr×nh diÔn. Cßn trong tr­êng hîp cã nhiÒu dßng kh¸c nhau cã cã quan hÖ víi nhau vÒ mÆt thêi gian thùc th× cÇn ph¶i ®ång bé c¸c dßng vÒ mÆt thêi gian. ViÖc ®ång bé c¸c dßng chØ cÇn thiÕt khi c¸c dßng cã quan hÖ víi nhau vÒ mÆt thêi gian, ch¼ng h¹n nh­ viÖc ®ång bé h×nh víi tiÕng khi truyÒn video, khi ®ã thêi gian thÓ hiÖn cña c¸c dßng ph¶i ®­îc tÝnh to¸n sao cho phï hîp víi nhau. ViÖc ®ång bé lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, th­êng ®­îc thùc hiÖn tù ®éng bëi c¸c giao thøc truyÒn th«ng thêi gian thùc nh­ RTP. Khi ®ã, mÆc dï thø tù c¸c gãi tin nhËn ®­îc cã thÓ kh«ng gièng nh­ thø tù khi ®­îc göi, thËm chÝ cã mét sè gãi tin bÞ mÊt nh­ng giao thøc vÉn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cho c¸c dßng khi ®­îc thÓ hiÖn ë n¬i nhËn B­íc 5 - Gi¶i nÐn: B­íc nµy sÏ tiÕn hµnh gi¶i nÐn dßng video/audio víi chuÈn nÐn ®­îc sö dông khi nÐn. D÷ liÖu sau khi gi¶i nÐn cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn ra c¸c thiÕt bÞ ra hay ®­îc ghi ra file. CHƯƠNG I: LỰA CHỌN CÁC GIAO THỨC PHÙ HỢP VỚI CÁC ỨNG DỤNG THỜI GIAN THỰC Trong chương trước chúng ta đã tìm hiểu qua khái niệm truyền dòng và phần nào đã hiểu một số yêu cầu cơ bản của truyền dòng. Chúng ta cũng đã đề cập đến việc sử dụng giao thức RTP cho việc truyền dòng dữ liệu thời gian thực. Vậy tại sao ta lại có sự lựa chọn đấy? Trong phần này chúng ta sẽ đi lý giải sâu hơn việc chọn lựa này, thông qua việc tìm hiểu sơ bộ về các giao thức lớp truyền tải: TCP, UDP cùng với khái niệm truyền đa điểm multicast. GIAO THỨC TCP: ( Transmision Control Protocol) TCP là một giao thức kiểu có liên kết (Connection – Oriented), tức là phải có giai đoạn thiết lập liên kết giữa một cặp thực thể TCP trước khi truyền dữ liệu. Là một giao thức ở tầng giao vận TCP nhận thông tin từ các lớp trên chia nó thành nhiều đoạn nếu cần thiết. Mỗi gói dữ liệu được chuyển tới giao thức lớp mạng (thường là IP) để truyền và định tuyến. Bộ xử TCP của nó nhận thông báo đã nhận từng gói, nếu nó nhận thành công, các gói dữ liệu không có thông báo sẽ được truyền lại. TCP của nơi nhận lắp ráp lại thông tin và chuyển nó tới tầng cao hơn khi nó nhận được toàn bộ. Trước khi các gói dữ liệu được gửi tới máy đích nơi gửi và nơi nhận phải thương lượng để thiết lập một kết nối logic tạm thời. Kết nối này về đặc trưng sẽ ở trạng thái mở trong suốt phiên truyền. Đặc điểm giao thức TCP: Trong bộ giao thức TCP/IP TCP là giao thức được phát triển như là cách để kết nối các mạng máy tính khác nhau về các phương pháp truyền dẫn và hệ điều hành. TCP thiết lập kết nối hai đường giữa hai hệ thống cần trao đổi thông tin với nhau, thông tin trao đổi giữa hai hệ thống được chia thành các gói. TCP có những đặc điểm sau: Sự bắt tay: Hai hệ thống cần kết nối với nhau cần phải thực hiện một loạt các sự bắt tay để trao đổi những thông tin về việc chúng muốn kết nối. Quá trình bắt tay đảm bảo ngăn trặn sự tràn và mất mát dữ liệu khi truyền. Xác nhận: Trong phiên truyền thông tin, hệ thống nhận dữ liệu cần phải gửi các xác nhận cho hệ thống phát để xác nhận rằng nó đã nhận được dữ liệu. Trật tự: Các gói tin có thể đến đích không theo thứ tự sắp xếp của dòng dữ liệu liên tục bởi các gói tin đi từ cùng một nguồn tin theo những đường dẫn khác nhau để đi tới cùng một đích. Vì vậy thứ tự đúng của các gói tin phải được đảm bảo sắp xếp lại tại hệ thống nhận. Phát lại: Khi phát hiện gói tin bị lỗi thì nơi gửi chỉ phát lại những gói tin bị lỗi nhằm để tránh loại bỏ toàn bộ dòng dữ liệu. Hình 1.1 :Hoạt động của giao thức TCP trong việc cung cấp kết nối. Cấu trúc đơn vị truyền tải TCP: Đơn vị dữ liệu sử dụng trong giao thức TCP được gọi là Segment. Khuôn dạng của Segment được mô tả như hình sau: Bit 0 15 16 31 Sourse Port Destination Port Sequence Number Acknowledgment Number Data Offset (4 bits) Reserved (6 bits) URG ACK PSH RST SYN FIN Window (16 bits) Checksum Urgent poier Option Padding TCPdata Hình 1.2: Khuôn dạng TCP Segment. Các tham số của khuôn dạng trên có ý nghĩa như sau: Source Port (16 bits): Số hiệu của cổn bëi gia ®éng bëi giao thøc [5]g nguồn. Destination Port (16 bits): Số hiệu cổng của trạm đích. Số hiệu này là địa chỉ thâm nhập dịch vụ lớp giao vận (CCISAP Addess) cho biết dịch vụ mà TCP cung cấp là dịch vụ gì. TCP có số lượng cổng trong khoảng 0¸216-1 tuy nhiên các cổng nằm trong khoảng từ 0¸1023 là được biết nhiều nhất vì nó được sử dụng cho việc truy cập các dịch vụ tiêu chuẩn, ví dụ 23 là dịch vụ Telnet, 25 là dịch vụ mail . . . . Sequence Number (32 bits): Số hiệu của Byte đầu tiên của Segment trừ khi bit SYN được thiết lập. Nếu bit SYN được thiết lập thì Sequence Number là số hiệu tuần tự khởi đầu (ISN) và Byte dữ liệu đầu tiên là ISN+1. Tham số này có vai trò như tham số N(S) trong HDLC. Acknowledgment Number (32 bits): Số hiệu của Segment tiếp theo mà trạm nguồn dang chờ để nhận. Ngầm ý báo đã nhận tốt các Segment mà trạm trạm đích đã gửi cho trạm nguồn. Tham số này có vai trò như tham số N(R) trong HDLC. Data offset (4bits): Số lượng từ 32 bit trong TCP header (Tham số này chỉ ra vùng bắt đầu của vùng dữ liệu ). Reserved (6 bits): Dành để dùng trong tương lai. Control bits: Các bits điều khiển. Nếu tính từ trái sang phải: URG : Vùng con trỏ khẩn có hiệu lực. ACK : Vùng báo nhận (ACK number) có hiệu lực . PSH: Chức năng PUSH. RST: Khởi động lại (reset) liên kết. SYN : Đồng bộ các số liệu tuần tự (sequence number). FIN : Không còn dữ liệu từ trạm nguồn . Window (16bits): Cấp phát credit để kiểm soát luồng dữ liệu (cơ chế cửa sổ). Đây chính là số lượng các Byte dữ liệu bắt đầu từ Byte được chỉ ra trong vùng ACK number, mà trạm nguồn đã sẵn sàng để nhận. Checksum (16bits): Mã kiểm soát lỗi (theo phương pháp CRC) cho toàn bộ Segment. Urgent Pointer (16 bits) : Con trỏ này trỏ tới số liệu tuần tự của Byte đi theo sau dữ liệu khẩn, cho phép bên nhận biết được độ dài của dữ liệu khẩn. Vùng này chỉ có hiệu lực khi bit URG được thiết lập. Option (độ dài thay đổi): Khai báo các option của TCP, trong đó có độ dài tối đa của vùng TCP data trong một Segment . Padding (độ dài thay đổi): Phần chèn thêm vào Header để bảo đảm phần Header luôn kết thúc ở một mốc 32 bits. Phần thêm này gồm toàn số 0. Việc kết hợp địa chỉ IP của một máy trạm và số cổng được sử dụng tạo thành một Socket. Các máy gửi và nhận đều có Socket riêng. Số Socket là duy nhất trên mạng. Điều khiển luồng dữ liệu: Trong việc điều khiển luồng dữ liệu phương pháp hay sử dụng là dùng phương pháp cửa sổ trượt. Phương pháp này giúp cho việc nhận luồng dữ liệu hiệu quả hơn. Phương pháp cửa sổ trượt cho phép nới gửi (Sender) có thể gửi đi nhiều gói tin rồi sau đó mới đợi tín hiệu báo nhận ACK (Acknowledgement) củ