Đề tài Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin

Quá trình phát triển không phải là sự biến đổi tăng lên hay giảm đi một cách đơn thuần lượng hay sự biến đổi tuần hoàn lặp đi lặp lại chất cũ mà đó là sự biến đổi về chất theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn của sự vật ở nhũng trình độ ngày càng cao

ppt35 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3208 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM Khoa Sử Lớp Sử - GDQP; khóa: K36 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN GVHD: Đỗ Thị Thúy Yến Nhóm: Ước mơ xanh Thành viên: 1. Lê Hoàng Vũ 2. Nguyễn Thị Tâm 3. Bùi Hồng Ân 4. Lê Hoàng Huy 5. Lương Văn Mười Đề Tài 5: Phân tích nguyên lý về sự phát triển, rút ra phương pháp luận Mục lục a. Khái niệm thế nào là sự phát triển? Phát triển là dùng để chỉ quá trình vận động sự vật theo khuynh hướng đi lên: từ trình độ thấp lên trình độ cao; từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn Quá trình phát triển không phải là sự biến đổi tăng lên hay giảm đi một cách đơn thuần lượng hay sự biến đổi tuần hoàn lặp đi lặp lại chất cũ mà đó là sự biến đổi về chất theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn của sự vật ở nhũng trình độ ngày càng cao Phát triển cũng là quá trình phát sinh và giải quyết mâu thuẫn khách quan vốn có của sự vật; là quá trình thống nhất giữa phủ định các nhân tố tiêu cực, kế thừa và nâng cao nhân tố tích cực từ sự vật cũ trong hình thái của sự vật mới Ví dụ: quá trình phát triển của xã hội: công xã nguyên thủychiếm hữu nô lệ xã hội phong kiếntư bản chủ nghĩaxã hội chủ nghĩa b. Tính chất của sự phát triển Các quá trình phát triển đều có tính khách quan; tính phổ biến; tính đa dạng và phong phú  Tính khách quan của sự phát triển: Biểu hiện trong quá trong nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Đó là quá trình bắt nguồn từ bản thân của sự vật, hiện tượng là quá trình giải quyết mâu thuẫn của sự vật hiện tượng đó. Tính chất này là thuộc tính tất yếu không phụ thuộc vào ý thức con người  Tính phổ biến của sự vật phát triển: Được thể hiện ở quá trình phát triển diễn ra trong mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy; trong tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong quá trình, mọi giai đoạn của sự vật hiệ tượng đó. Trong mỗi quá trình biến đổi đã có thể bao hàm khả năng dẫn đến sự ra đời của cái mới phù hợp với quy luật khách quan Tính đa dạng, phong phú: phát triển là khuynh hứớng phát triển của sự vật hiện tượng song mỗi sự vật hiện tượng lại có quá trình phát triển không giống nhau, tồn tại ở những thời gian, không gian khác nhau, chịu những ảnh hưởng khác nhau và sự tác động đó có thể làm thay đổi chiều hướng quá trình phát triển của sự vật đôi khi có thể làm sự vật phát thụt lùi… 1.Ý nghĩa của nguyên lý sự phát triển trong nhận thức  Cần hiểu được những biến đổi, chuyển hóa của đối tượng nhận thức trong sự vận động và phát triển của nó  Xây dựng trong tư duy con người về sự thống nhất của các xu hướng phát triển, sự thay đổi của sư vật qua các giai đoạn phát triển. Từ đó hiểu được đặc điểm tính chất quy luật vận động của sự vât b. Ý nghĩa của nguyên lý sự phát triển trong thực tiễn Quan tâm đến các điều kiện, tình hình, khả năng của đối tượng để nhận định đúng mọi xu hướng thay đổi có thể xảy ra với đối tượng Thông qua hoạt động của thực tiễn để sử dụng nhiều phương pháp, các chính sách thích hợp để thay đổi điều kiện, tình hình; phát huy hoặc hạn chế các đối tượng vận động phát triển theo đúng quy luật và có lợi cho chúng ta ??? Nguyên lý phát triển nằm Phép biện chứng nào? HÕt giê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biện chứng duy vật Biện chứng duy tâm Cả hai đêù đúng Cả hai đều sai 2. Tính khách quan của phát triển là gì? Cho ví dụ ĐÁP ÁN 1. Tính khách quan của phát trển: Biểu hiện trong quá trong nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Đó là quá trình bắt nguồn từ bản thân của sự vật, hiện tượng là quá trình giải quyết mâu thuẫn của sự vật hiện tượng đó. Tính chất này là thuộc tính tất yếu không phụ thuộc vào ý thức con người 2. Ví dụ Ví dụ: Sự phát triển của loài ếch hoàn toàn tự nhiên đúng với quá trình của tiến hoá tự nhiên, không chịu sự tác động từ bàn tay con người

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnguyen ly su phat trien.ppt
  • pptRoma co dai.ppt
Luận văn liên quan