Đề tài Những nguyên lý sáng tạo ứng dụng phát triển phần mềm illustrator

Khoa học và công nghệ là đặc trưng của thời đại, nghiên cứu khoa học đã trở thành ho ạt động sôi nổi và rộng khắp trên ph ạm vi toàn cầu. các thành tựu của khoa học hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt thế giới. Khoa học và công nghệ đã trở thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ nhân loại. Cùng với nghiên cứu khoa học hiện đại, mọi người đang chú ý đến phương pháp nhận thức khoa học, coi đó là nhân tố quan trọng để phát triển khoa học. Illustrator là ứng dụng chuẩn công nghiệp chuyên dùng cho việc vẽ hình minh họa. Dù người sử dụng là kỹ thuật viên, họa sỹ thiết kế hay người thiết kế web, AI đều cung cấp cho họ mà họ cần để đạt được kết quả mang tính chuy ên nghiệp Trong phạm vi của bài thu hoạch nhỏ này, em sẽ trình bày một số vấn đề về áp dụng các thủ thu ật sáng tạo cơ bản để cải tiến nâng cấp phần mềm thiết kế đồ họa Illustrator qua các phiên bản từ 1.0 đến CS6. Qua đây, em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Giáo sư - Tiến sỹ Khoa Học Hoàng Văn Kiếm, người đã tận tâm truy ền đạt những kiến thức nền tảng cơ bản cho chúng em về môn học “Phương pháp nhiên cứu khoa học trong tin học”. Việc vận dụng một cách logic những nguyên tắc sáng tạo để xây dựng phần mềm đã giúp em hiểu những mục tiêu cũng như yêu cầu đặt ra dành cho việc tìm hiểu sự phát triển của các phần mềm thương mại.

pdf28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2425 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Những nguyên lý sáng tạo ứng dụng phát triển phần mềm illustrator, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG ________________ BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Đề tài: NHỮNG NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ILLUSTRATOR Học viên thực hiện: NGUYỄN THỊ NAM Mã số học viên: CH1101105 TP. HCM, năm 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 1 - Mở đầu Khoa học và công nghệ là đặc trưng của thời đại, nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động sôi nổi và rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. các thành tựu của khoa học hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt thế giới. Khoa học và công nghệ đã trở thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ nhân loại. Cùng với nghiên cứu khoa học hiện đại, mọi người đang chú ý đến phương pháp nhận thức khoa học, coi đó là nhân tố quan trọng để phát triển khoa học. Illustrator là ứng dụng chuẩn công nghiệp chuyên dùng cho việc vẽ hình minh họa. Dù người sử dụng là kỹ thuật viên, họa sỹ thiết kế hay người thiết kế web, AI đều cung cấp cho họ mà họ cần để đạt được kết quả mang tính chuyên nghiệp Trong phạm vi của bài thu hoạch nhỏ này, em sẽ trình bày một số vấn đề về áp dụng các thủ thuật sáng tạo cơ bản để cải tiến nâng cấp phần mềm thiết kế đồ họa Illustrator qua các phiên bản từ 1.0 đến CS6. Qua đây, em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Giáo sư - Tiến sỹ Khoa Học Hoàng Văn Kiếm, người đã tận tâm truyền đạt những kiến thức nền tảng cơ bản cho chúng em về môn học “Phương pháp nhiên cứu khoa học trong tin học”. Việc vận dụng một cách logic những nguyên tắc sáng tạo để xây dựng phần mềm đã giúp em hiểu những mục tiêu cũng như yêu cầu đặt ra dành cho việc tìm hiểu sự phát triển của các phần mềm thương mại. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 2 - MỤC LỤC Phần I Phần mềm Illustrator .................................................................. trang 3 I. Giới thiệu về Illustrator .................................................................... trang 3 II. Các phiên bản của Illustrator ........................................................... trang 3 Phần II Áp dụng các nguyên lý sáng tạo vào việc nâng cấp phần mềm ..................................................................................................... trang 13 1. Nguyên tắc phân nhỏ .................................................................. trang 13 2. Nguyên tắc tách khỏi đối tượng .................................................. trang 14 3. Nguyên tắc phẩm chất cục bộ ..................................................... trang 15 4. Nguyên tắc kết hợp..................................................................... trang 16 5. Nguyên tắc vạn năng .................................................................. trang 17 6. Nguyên tắc sao chép (copy) ........................................................ trang 24 Kết luận ....................................................................................................... trang 25 Tài liệu tham khảo ...................................................................................... trang 26 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 3 - Phần I: PHẦN MỀM ILLUSTRATOR I.GIỚI THIỆU VỀ ILLUSTRATOR : Adobe Illustrator là một phần mềm dùng để vẽ hình vector được dùng nhiều trong quảng cáo và thiết kế, là một sản phẩm trong Adobe Systems. Illustrator tương tự như CorelDraw, Xara Designer Pro và Macromedia FreeHand nhưng chuyên nghiệp hơn rất nhiều, cung cấp nhiều hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc dàn trang báo chí. Phiên bản mới nhất, Illustrator CS6, là thế hệ 16 trong dòng sản phẩm. II. CÁC PHIÊN BẢN CỦA ILLUSTRATOR II.1 Phiên bản 1-1.6 (Illustrator 88) Adobe Illustrator lần đầu tiên được phát triển cho Apple Macintosh trong tháng 12 năm 1986 ( phát hành trong tháng 1 năm 1987) như là một sản phẩm thương mại của nhà phát triển phần mềm và định dạng tập tin. Adobe Illustrator là sản phẩm đồng hành của Adobe Photoshop. Photoshop là chủ yếu hướng tới hình ảnh kỹ thuật số thao tác và phong cách photorealistic minh hoạ máy tính , trong khi Illustrator cung cấp các kết quả trong sắp chữ và logo các lĩnh vực đồ họa của thiết kế . Quảng cáo tạp chí (đặc trưng trong các tạp chí thương mại như thiết kế đồ họa truyền thông Nghệ thuật ) sớm đề cập đến sản phẩm như "Adobe Illustrator". 88 họa sĩ minh họa, tên sản phẩm cho phiên bản 1.7, được phát hành vào năm 1988 và giới thiệu nhiều công cụ và tính năng mới, Adobe Illustrator '88 định dạng tập tin được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình MATLAB như một tùy chọn để lưu số liệu. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 4 - II.2 Các phiên bản 2-5 Mặc dù trong thập kỷ đầu tiên của mình, Adobe đã phát triển Illustrator chủ yếu cho Macintosh, không thường xuyên hỗ trợ các nền tảng khác. Trong đầu những năm 1990, Adobe đã phát hành phiên bản Illustrator cho NeXT , Silicon Graphics , và Sun Solaris nền tảng, nhưng họ đã ngưng do không đáp ứng thị trường. Phiên bản đầu tiên của Illustrator cho Windows, phiên bản 2.0, được phát hành vào đầu năm 1989 và thất bại. Các phiên bản Windows kế tiếp, phiên bản 4.0, được nhiều người chỉ trích là quá tương tự như Illustrator 1.1 thay vì phiên bản Macintosh 3.0, và chắc chắn không bằng gói minh họa CorelDraw phổ biến nhất của Windows. (Lưu ý rằng không có phiên bản 2.0 hoặc 4.0 cho Macintosh - mặc dù việc phát hành thứ hai dành cho Mac có tiêu đề Illustrator 88 - năm phát hành) Phiên bản 4, tuy nhiên, phiên bản đầu tiên của Illustrator để hỗ trợ chỉnh sửa trong chế độ xem trước, mà không xuất hiện trong một phiên bản Macintosh đến 5.0 vào năm 1993. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 5 - II.3 Phiên bản 6-10 Adobe Illustrator 10, phiên bản cuối cùng trước khi tái xây dựng nhãn hiệu Creative Suite Với sự giới thiệu của Illustrator 6 năm 1996, Adobe đã thay đổi quan trọng trong giao diện người dùng liên quan để chỉnh sửa đường dẫn (và cũng để hội tụ trên cùng một giao diện người sử dụng như Adobe Photoshop ), và nhiều người sử dụng lựa chọn không nâng cấp. Illustrator cũng bắt đầu để hỗ trợ TrueType, có hiệu quả kết thúc "cuộc chiến tranh font" giữa PostScript Type 1 và TrueType. Giống như Photoshop, Illustrator cũng bắt đầu hỗ trợ plug-in, rất nhiều và nhanh chóng mở rộng khả năng của nó. Với các cổng thật sự của các phiên bản Macintosh Windows bắt đầu với phiên bản 7 vào năm 1997, các nhà thiết kế cuối cùng có thể chuẩn hóa Illustrator Corel cổng CorelDRAW 6.0 đến Macintosh vào cuối năm 1996, nhưng đã không được đón nhận. Nhà thiết kế có xu hướng thích Illustrator, hơn CorelDraw, FreeHand là phần mềm mà họ học đầu tiên. Ví dụ, có khả năng trong Freehand vẫn không có sẵn trong Illustrator (tỷ lệ phần trăm tỉ lệ cao hơn, tính năng tìm và thay thế tiên tiến, chỉnh sửa góc tròn chọn lọc, xuất khẩu / in các đối tượng lựa chọn, ...). Corel là không bao giờ coi là một công cụ trình độ chuyên môn của các nhà thiết kế nổi tiếng. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 6 - Sự khác biệt về thế mạnh giữa Photoshop và Illustrator trở nên rõ ràng với sự gia tăng của Internet, Illustrator được tăng cường để hỗ trợ xuất bản Web, rasterization xem trước, PDF , và SVG(Scalable Vector Graphics). Adobe là một nhà phát triển sớm của SVG cho các trang web và Illustrator xuất khẩu các tập tin SVG thông qua các plugin Định dạng SVG File. Sử dụng Adobe SVG Viewer (ASV), được giới thiệu vào năm 2000, cho phép người dùng xem hình ảnh SVG trong hầu hết các trình duyệt cho đến khi nó đã được ngưng trong năm 2009. Native hỗ trợ cho SVG đã không được hoàn thành trong tất cả các trình duyệt cho đến khi Internet Explorer 9 vào năm 2011. Phiên bản 9 bao gồm một tính năng truy tìm, tương tự như trong sản phẩm ngưng Adobe Streamline . II.4 Các phiên bản CS-CS5 Illustrator CS là phiên bản đầu tiên bao gồm khả năng 3 chiều cho phép người sử dụng để extrude hoặc xoay hình dạng để tạo ra đối tượng 3D đơn giản . Illustrator CS2 (phiên bản 12) có sẵn cho cả hai hệ điều hành Mac X và hệ điều hành Microsoft Windows . Nó là phiên bản cuối cùng cho Mac mà không chạy tự nhiên bộ vi xử lý Intel. Trong số các tính năng mới trong Illustrator CS2 bao gồm Live Trace, Live Paint, bảng điều khiển và không gian làm việc tùy chọn. Live trace cho phép chuyển đổi hình ảnh bitmap thành hình vector và cải thiện khả năng truy tìm trước đây. Bảng màu sống động cho phép người dùng sự linh hoạt trong việc áp dụng màu sắc cho các đối tượng, đặc biệt những đối tượng có nhiều lớp màu xếp chồng lên nhau. Trong các năm tiếp theo, các phiên bản tương tự như CS2, Adobe Systems đã công bố thỏa thuận để mua lại Macromedia trong một giao dịch cổ phiếu trị giá khoảng $ 3,4 tỷ và tích hợp toàn bộ mạng lưới, và các tổ chức chăm sóc khách hàng ngay sau đó. Adobe bây giờ sở hữu FreeHand cùng với toàn bộ dòng sản phẩm của Macromedia và trong năm 2007, Adobe tuyên bố sẽ ngừng phát triển và cập nhật chương trình FreeHand. Thay vào đó, Adobe cung cấp các công cụ và hỗ trợ dễ dàng chuyển đổi sang Illustrator. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 7 - CS3 bao gồm cập nhật giao diện thanh điều khiển, khả năng sắp xếp điểm riêng biệt, nhiều vùng cắt, bảng lưới màu và tính năng Live Color là một trong số những đặc trưng tiêu biểu. CS4 được phát hành vào tháng 10 năm 2008. Có một loạt các tính năng cải tiến so với công cụ cũ cùng với việc giới thiệu của một vài công cụ thương hiệu mới có được từ FreeHand. Khả năng để tạo ra nhiều artboards là một trong những bổ sung chính của CS4 từ FreeHand. Việc các artboards cho phép tạo ra nhiều phiên bản của một phần của công việc trong một tài liệu duy nhất. Các công cụ khác bao gồm các Blob Brush Tool, cho phép nhiều nét cọ vẽ chồng lên nhau mà vẫn giữ được sự hài hòa của màu sắc, và một gradient công cụ cải tiến cho phép thao tác nhiều màu sắc trong chuyên sâu. CS5 được phát hành vào tháng 4 năm 2010. Cùng với một số cải tiến chức năng hiện có, Illustrator CS5 của các tính năng mới bao gồm Grid một công cụ nhận truy bắt điểm, công cụ bàn chải (Paint Brush) cho màu sắc tự nhiên hơn và đường nét mịn hơn. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 8 - II.5 Phiên bản CS6 Là phiên bản mới nhất của hãng chưa có bản quyền tại Việt Nam Ngôn ngữ hiện có. Adobe Illustrator chứa các ngôn ngữ sau: tiếng Ả Rập (Trung Đông), Trung Quốc giản thể, Trung Quốc truyền thống, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Pháp (Canada), tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái (Trung Đông), Hungary, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Rumani, Nga, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, tiếng Ukraina. Khả năng tương thích Tương thích với Inkscape [15] : định dạng gốc của Inkscape là SVG , và nó cũng là một định dạng được hỗ trợ bởi AI, nhưng không phải là 100% tương thích. Inkscape cũng có thể xuất khẩu vào PS, EPS và PDF. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 9 - III. Lịch sử phát triển của phần mềm Ilustrator. Phiên bản Nền tảng Phát hành ngày Mã tên Điểm đặc trưng 1,0 Mac OS Tháng 1 năm 1987 Picasso 1,1 Mac OS 19 Tháng 3 1987 Inca 88 Mac OS Tháng 3 năm 1988 2,0 Cửa sổ Tháng 1 năm 1989 Pinnacle 3 Mac OS,NeXT ,Unixes khác Tháng 10 năm 1990 Sa mạcMoose 3,5 IRIX 1991 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 10 - 4 WINDOWS Tháng 5 năm 1992 Kangaroose 3,5 Solaris 1993 5 Mac OS Tháng 6 năm 1993 Saturn layer, chỉnh sửa trực tiếp trong chế độ xem trước 5,5 Mac OS, Solaris Tháng Sáu 1994 Janus kiểm tra chính tả, tìm kiếm / thay thế văn bản 5.5.1 IRIX 1995 4,1 WINDOWS 1995 Pavel 6 Mac OS Tháng 2 năm 1996 Popeye Thêm các công cụ gradients, eye dropper, paint bucket 7 Mac / Windows Tháng năm 1997 Simba Tab Palette có thể di chuyển, biến đổi bảng màu, sắp xếp bảng, các bộ lọc Photoshop , rasterize, punk, bloat, biến dạng đa chiều, các lưới layer, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 11 - công cụ văn bản theo chiều dọc. 8 Mac / Windows Tháng 9 năm 1998 Elvis Công cụ pencil, khung giới hạn xử lý, smart guides, actions palette, bitmap eyedropper, gradient mesh, live brushes, links palette 9 Mac / Windows Tháng 6 năm 2000 Matisse Xuất file Flash & SVG, xem trước điểm ảnh, xuất layer, đổ bóng, trong suốt, cọ, opacity of layer mask, file gốc hỗ trợ PDF 10 Mac / Windows Tháng 11 năm 2001 Paloma Biểu tượng, slicing, css layer support, liên kết cơ sở dữ liệu ODBC, biến đổi bảng màu, lưu trữ web , biến dạng thực, warping, envelopes (warp/mesh/top object), những công cụ liquify, grid/line/arc/polar grid, flare, magic wand CS (11) Mac / Windows Tháng 10 năm Pangaea / Sprinkles Mô phỏng 3D, hỗ trợ OpenType, các mẫu định dạng chữ đoạn văn bản, kiểu định dạng tập tin, scribble effect, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 12 - 2003 columns & rows, optical kerning, optical margins, every-line composer, custom tab leaders, WYSIWYG font menu, Japanese type support, loại đường dẫn tùy chọn, lưu trữ trên Microsoft Office CS2 (12, 12.0.1) Mac / Windows Ngày 27 tháng 4 năm 2005 Zodiac Chức năng live trace, live paint, chuyển màu xám cho hình ảnh, hỗ trợ lớp Photoshop, mở rộng lựa chọn nét vẽ, kiểm soát bảng màu, hỗ trợ Adobe Bridge, hỗ trợ máy tính bảng Wacom, xuất file SVG-t, PDF / X. CS3 (13) Mac / Windows Tháng 4 năm 2007 Jason Bảng màu giống 100% khi in , tích hợp Flash, công cụ tẩy, hồ sơ tài liệu, vùng cắt, chế độ tách riêng. CS4 (14) Mac / Windows Tháng 10 năm 2008 Sonnet artboards nhiều, gradients cải tiến, Brush blob, Gradient trực tiếp chỉnh sửa, chế độ xem trước tách rời, soạn thảo in_palette ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 13 - CS5 (15, 15.0.1, 15.0.2) Mac / Windows Tháng 5 năm 2010 Ajanta Đổi mới hình dạngcông cụ vẽ, nét vẽ có chiều rộng thay đổi, kiểm soát độ mờ đục tại các điểm trên lưới gradient, công cụ xây dựng hình và một bristle brush, cho phép người dùng bắt chước nét vẽ sống động như hình ảnh thật sự trong khi vẫn duy trì định dạng vector. CS6 Mac/windows 2012 Nâng cấp 64bit, hình ảnh công cụ vector được cải thiện, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 14 - Phần II: ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀO VIỆC NÂNG CẤP PHẦN MỀM 1/ Nguyên tắc phân nhỏ Nội dung - Chia đối tượng thành các phần độc lập - Làm đối tượng trở nên tháo lắp được. - Tăng mức độ phân nhỏ của đối tượng Trong phần mềm AI công cụ Paint Brush được cải tiến giúp tạo nhiều nét cọ hơn, được phân chia thành nhiều kiểu như: Art , kiểu Scatter , kiểu Calligraphic va kiểu pattern. Hơn nữa người dùng còn có thề chia Artboard thành nhiều trang PDF để thuận tiện cho việc in ấn thành sách. Cách làm như sau:  Tạo mới 1 file AI có kích thước lớn đủ dàn tất cả trang. Ví dụ cần làm 1 file PDF có 12 trang A4 (với file in thành sách luôn có số trang là bội số của 4), bạn hãy xếp các trang thành 4 cột, 3 dòng (4 x 3 = 12 trang). Vậy kích thước của file AI sẽ là 840 mm x 891 mm (chiều ngang là 4 x 210 mm = 840 mm, chiều đứng 3 x 297 mm = 891 mm)  Vẽ 12 hình chữ nhật kích thước A4 (210 mm x 297 mm) đại diện cho 12 trang xếp thành 3 dải, 4 hàng Lưu file theo định dạng PDF nhiều trang  Mở hộp thoại print (File > print) ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 15 - chú ý: chọn Setup > Crop ArtWork to: ArtBoard; Tiling: Tile Full Pages  Lưu file: Chọn File > Save as: Adobe PDF 2/ Nguyên tắc tách khỏi đối tượng Nội dung: Tách phần gây "phiền phức" (tính chất "phiền phức") hay ngược lại, tách phần duy nhất "cần thiết" (tính chất "cần thiết") ra khỏi đối tượng. Khi sử dụng AI các bảng công cụ cũng như bảng màu được thiết kế rời, có thể tách khỏi vùng làm việc dễ dàng, người dùng có thể thêm vào hoặc bỏ bớt các công cụ hoặc bảng màu không cần thiết giúp cho việc thiết kế thuận tiện hơn. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 16 - 3/ Nguyên tắc phẩm chất cục bộ Nội dung + Chuyển đối tượng (hay môi trường bên ngoài, tác động bên ngoài) có cấu trúc đồng nhất thành không đồng nhất. + Các phần khác nhau của đối tượng phải có các chức năng khác nhau + Mỗi phần của đối tượng phải ở trong những điều kiện thích hợp nhất của công việc. Việc sử dụng chuyển đổi các công cụ qua lại để tạo hình vector trong AI cũng rất linh hoạt, ví dụ: dùng công cụ Pencil để tạo nét vẽ, người thiết kế có thể thay đồi độ dày mỏng của nét vẽ theo từng điểm. bên cạnh đó việc chuyển đổi và mô phỏng đối tựng theo hình khối 3D cũng rất dễ dàng thực hiện rên AI. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 17 - 4/ Nguyên tắc kết hợp Nội dung + Kết hợp các đối tượng đồng nhất hoặc các đối tượng dùng cho các hoạt động kế cận. + Kết hợp về mặt thời gian các hoạt động đồng nhất hoặc kế cận. Đối với phần mềm AI nguyên tắc kết hợp được thể hiện trên bảng công cụ, các công cụ không thể hiện tất cả mà chỉ thể hiện một công cụ đặc trưng, khi người sử dụng cần công cụ nào có thể bấm phím tắt hoặc bấm vào nút mũi tên bên góc phải của công cụ. 5/ Nguyên tắc vạn năng ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 18 - Nội dung: Đối tượng thực hiện một số chức năng khác nhau, do đó không cần sự tham gia của đối tượng khác. Không chỉ thực hiện vẽ các hình vector từ cơ bản đến nâng cao, Illustrator còn kết hợp với phần mềm photoshop để xử lý ảnh, kết hợp với Flash để làm ảnh động, dưới đây là một ví dụ cho sự kết hợp rất độc đáo của hình vector và khả năng tạo ảnh động: Tạo chuyển động Pháo hoa từ Illustrator 1. Dùng công cụ Ellipse tool như hình sau: 2. Vào menu 'Object > Blend > Blend Options' chọn 'Object > Blend > Make Blend' ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG MÔN HỌC : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN