Đề tài Nội dung tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại

Vai trò của hoạt động nhập khẩu và nhu cầu tài trợ cho nhập khẩu Vai trò của NHTM đối với hoạt động nhập khẩu Nội dung tài trợ của NHTM cho hoạt động nhập khẩu Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ NK của NHTM

ppt18 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2750 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nội dung tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề Tài: Nội dung tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại Vai trò của hoạt động nhập khẩu và nhu cầu tài trợ cho nhập khẩu Vai trò của NHTM đối với hoạt động nhập khẩu Nội dung tài trợ của NHTM cho hoạt động nhập khẩu Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ NK của NHTM Vai trò của hoạt động nhập khẩu Tạo ra hàng hoá bổ sung cho hàng hoá thiếu hụt trong nước và thay thế những sản phẩm trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất với chi phí cao. Đẩy nhanh quá trình xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, đảm bảo phát triển kinh tế cân đối, ổn định. Có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Góp phần cải thiện, nâng cao mức sống của nhân dân. Nhu cầu tài trợ cho nhập khẩu Giai đoạn trước khi ký kết hợp đồng: nhà NK cần chi phí thuê chuyên gia phân tích chính xác nhu cầu của mình để tiến hành đấu thầu một cách phù hợp. Giai đoạn sau khi ký kết hợp đồng: cần được tài trợ để đặt cọc hoặc tạm ứng cho nhà XK. Giai đoạn sản xuất và hoàn thành công trình: có thể phải thực hiện những khoản thanh toán giữa chừng cho nhà XK. Giai đoạn cung ứng và vận chuyển hàng hoá: phát sinh chi phí vận chuyển và chi phí bảo hiểm. Giai đoạn nhận hàng hoá: Giai đoạn xử lý, bán tiếp, tài trợ: đối với hàng hoá chủ định bán tiếp thì nhà NK có nhu cầu tài trợ giữa chừng cho khoảng thời gian nhập hàng về cho đến khi hàng hoá được tiêu thụ. Vai trò của NHTM đối với hoạt động NK Đối với nền kinh tế đất nước Tạo đk cho hàng hoá XNK lưu thông trôi chảy, đảm bảo sự ổn định nền KT Tạo điều kiện cho DN phát triển dẫn đến thúc đẩy nền KT phát triển Đối với DN Là nguồn vốn quan trọng phục vụ cho quá trình sx cũng như tái sx của DN Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN trên thị trường Thúc đẩy hoạt động XNK diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn Có thể thực hiện được những NK quan trọng khi khả năng tài chính của họ chưa đáp ứng được NH là đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ của nước ngoài cho hoạt động XNK Nội dung tài trợ của NH cho hoạt động NK Tín dụng dành cho người đặt hàng và hiệp định khung tài trợ NK Cho vay mở L/C Tạm ứng cho nhà NK Tín dụng chấp nhận hối phiếu Tín dụng theo phương thức chi trả trực tiếp Tín dụng dành cho người đặt hàng và hiệp định khung tài trợ NK Khái niệm: Là tín dụng dành cho người nước ngoài đặt mua hàng hoá hoặc các lao động dịch vụ trong nước nhằm thanh toán cho các hàng hoá, dịch vụ này Ưu điểm Đối với nhà XK Có điều kiện cạnh tranh với đối thủ nước ngoài Hạn chế được những rủi ro kinh tế, chính trị ở nước ngoài, giữ được khả năng tài chính của mình Ổn định cán cân thanh toán Đối với nhà NK Có thể thanh toán từng phần cho cả công trình, máy móc, thiết bị đã NK Dễ dàng thu xếp được khả năng tài chính để thanh toán do thời gian dài Tận dụng được lãi suất thuận lợi ở nước XK Giữ được vốn và ngoại tệ cho nước mình Cho vay mở L/C Phương thức tín dụng chứng từ là một thoả thuận trong đó một NH theo yêu cầu của khách hàng mở thư tín dụng sẽ trả tiền cho người thứ 3 theo lệnh của người thứ 3 đó, khi đã chấp nhận thanh toán hay mua hối phiếu sau khi đã trình đủ các chứng từ quy định Quy trình nghiệp vụ, phương thức tín dụng chứng từ Nhà XK Nhà NK NH thông báo NH phát hành L/C (4) (1) (8) (5) (3) (2) (6) (7) Cho vay mở L/C Ưu điểm Cung cấp tín dụng kịp thời cho hoạt động XNK Nhược điểm Có rủi ro cho NH vì L/C chỉ được xử lý trên cơ sở chứng từ chứ không căn cứ trên hàng hoá Ví dụ Cho vay mở L/C của Vietcombank Dịch vụ phát hành L/C: VCB phát hành L/C theo yêu cầu của khách hàng. L/C có thể được phát hành miễn ký quỹ hoặc ký quỹ một tỷ lệ nhất định tuỳ thuộc vào từng đối tượng khách hàng cũng như theo thoả thuận giữa VCB và khách hàng. Dịch vụ thanh toán L/C: Khi nhận được bộ chứng từ do ngân hàng nước ngoài gửi đến, VCB sẽ kiểm tra và thông báo cho khách hàng, nếu chứng từ phù hợp VCB sẽ thanh toán cho người hưởng lợi, ngược lại sẽ từ chối thanh toán Tạm ứng cho nhập khẩu Sử dụng khi nhà NK cần thanh toán tiền mặt cho nhà XK Nhà NK phát sinh nhu cầu tài trợ để thanh toán hàng hoá cho bộ chứng từ khi hàng hoá chưa về đến cảng Đây là hình thức tài trợ ngắn hạn Tín dụng chấp nhận hối phiếu Là hình thức tín dụng được thực hiện trên cơ sở NH ký hợp đồng tín dụng với nhà NK. Trong đó các NH cam kết chấp nhận các hối phiếu mà KH của mình fải trả Tín dụng chấp nhận hối phiếu Thuận lợi: Đối với nhà XK: Có sự đảm bảo vững chắc về khả năng chi trả của hối phiếu Nhà XK có thể đem chiết khấu hối phiếu tại 1NH khác có tỷ lệ chiết khấu thấp hơn. Đối với nhà NK: Tạo được uy tín đối với nhà XK( nếu nhà NK có khả năng thanh toán khi đến hạn ) Tín dụng theo phương thức chi trả trực tiếp Là hình thức vay vốn dựa trên cơ sở hợp đồng hàng hoá với lệnh trả tiền từ khoản vay được chuyển trả cho bên xuất khẩu Quy trình nghiệp vụ NH NK NH đại lý Nhà nhập khẩu Nhà xuất khẩu (3) (5) (1) (2) (6) (4) Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ NK của NHTM Chủ trương chính sách kinh tế- xã hội của Nhà nước Môi trường kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước Khả năng, ý thức thanh toán của DN XNK Năng lực cho vay của NH Các nhân tố khác: trình độ quản lý, chuyên môn của nhân viên tín dụng,....
Luận văn liên quan