Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015

Những năm đầu của thế kỷ XXI đangchứng kiến nền kinh tế Việt Nam biến chuyển mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, rất nhiều ngành kinh tế đã, đang và sẽ buộc phải mở cửa cho phần còn lại của thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam không còn được Nhànước bảo hộ bằng những biện pháp bao cấp nữa, thay vào đó, các doanh nghiệp phải đối diện vớinhững vấn đề sống còn trong cạnh tranh. Ngành ngân hàng Việt Nam cũng không nằm ngoài bức tranh toàn cảnh đó. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang nỗ lực hết sức để tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tìm kiếmcác biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng ngân hàng nhằm tồn tại và phát triển trong cạnh tranh trở thành nhu cầu cấp thiết đối với mỗi ngân hàng. Xuất phát từ thực tiễn đó, kết hợp với các kiến thức đã được các Thầy Cô truyền thụ trong chương trình đào tạo cao học của Trường và kinh nghiệm làm việc thực tế tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015”. ? Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu là cạnh tranh – quy luật hoạt động của kinh tế thị trường, đồng thời xuất phát từ hoạt động thực tiễn của ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, kết hợp với sosánh, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại khác. ? Mục đích nghiên cứu: Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam đến năm 2015. ? Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử vận dụng tổng hợp phương pháp của các môn khoa học kinh tế và các môn học hỗ trợ như Quản trị Dự Án, Quản trị Chiến lược, Quản trị Marketing, Tâm lý Quản lý và nghệ thuật lãnh đạo Đồng thời, luận văn cũng sử dụng rộng rãi các phươngpháp như so sánh, mô tả, thu thập và xử lý dữ liệu cũng như phân tích và tổng hợp. Trang8/85 Nguồn số liệu trong luận vănđược sử dụng từ báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại như: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. ? Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hoạt động của hệ thốngngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam trong mối quan hệ tương quan với các ngân hàng thương mại khác trong phạm vi cả nước như: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. ? Ý nghĩa thực tiễn của luận văn: Đưa ra các giải pháp để nâng cao năng lựccạnh tranh của ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam đến năm 2015. ? Kết cấu của luận văn:Gồm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngân hàng. - Chương 2: Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) trong thời gian qua. - Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lựccạnh tranh của BIDV đến năm 2015.

pdf85 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2200 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan