Giải pháp phát triển dịch vụ bao thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích tất yếu phải phát triển dịch vụ bao thanh toán, một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu nghiên cứu và thực hiện nghiệp vụ này. Tuy nhiên, qua hơn 2 năm triển khai, nhìn từ thực trạng cung cấp dịch vụ bao thanh toán của các ngân hàng thì bao thanh toán vẫn chưa thật sự phát triển tại Đà Nẵng. Vì vậy cần phải tìm ra những nguyên nhân gây nên tình trạng trên để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục. Bài báo này sẽ tìm ra và phân tích một số nguyên nhân chính và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bao thanh toán trên địa bàn.

pdf6 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1885 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp phát triển dịch vụ bao thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 87 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SOLUTIONS OF DEVELOPING THE FACTORING SERVICE FOR COMMERCIAL BANKS IN DANANG CITY SVTH: HỨA THỊ DIỄM THUÝ Lớp: 30K07.3, Trường: Đại học Kinh tế GVHD: THS. HỒ HỮU TIẾN Khoa: Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TÓM TẮT Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích tất yếu phải phát triển dịch vụ bao thanh toán, một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu nghiên cứu và thực hiện nghiệp vụ này. Tuy nhiên, qua hơn 2 năm triển khai, nhìn từ thực trạng cung cấp dịch vụ bao thanh toán của các ngân hàng thì bao thanh toán vẫn chưa thật sự phát triển tại Đà Nẵng. Vì vậy cần phải tìm ra những nguyên nhân gây nên tình trạng trên để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục. Bài báo này sẽ tìm ra và phân tích một số nguyên nhân chính và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bao thanh toán trên địa bàn. SUMMARY Realise the importance and benefits of developing the Factoring service, many banks in Danang City have researched and operated such service. However, after 2 years, Factoring is still not really a popular banking service in this market. Therefore, it is important to find out the reasons of this matter and give some recommendations to solve this problem. This article will show up and analise some major reasons and then, recommend some solutions of developing the Factoring service in Danang City. 1. Mở đầu Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, rất nhiều nước trên thế giới sử dụng bao thanh toán như một giải pháp tối ưu thúc đẩy quá trình buôn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn. Những lợi ích mà bao thanh toán đem lại cho thương mại trong phạm vi quốc gia và trên toàn thế giới ngày càng được khẳng định và công nhận rộng rãi. Vì vậy, bao thanh toán nếu được triển khai tích cực và hiệu quả, sẽ góp tên vào danh mục các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và góp phần nâng cao tính cạnh tranh của các Ngân hàng Việt Nam so với các Ngân hàng nước ngoài. Nhận thức rõ điều đó, một số Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nghiên cứu và bước đầu thực hiện nghiệp vụ này. Tuy nhiên, qua hơn 2 năm triển khai, dịch vụ bao thanh toán vẫn chưa thật sự phát triển, các ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình cung cấp dịch vụ. Do đó, việc tìm ra nguyên nhân cũng như các giải pháp nhằm thúc đẩy dịch vụ này là vấn đề đáng quan tâm đối với các Ngân hàng. Mục tiêu nghiên cứu: Thông qua việc nghiên cứu thực trạng để tìm kiếm và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần phát triển dịch vụ bao thánh toán tại các Ngân hàng ở Đà Nẵng. Phạm vi nghiên cứu: Bài viết nghiên cứu các chính sách, quá trình triển khai và những kết quả của hoạt động bao thanh toán của các Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ khi các Ngân hàng triển khai bao thanh toán cho đến nay Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu, Phương pháp phân tích - tổng hợp, Phương pháp so sánh, Phương pháp điều tra – nghiên cứu thị trường: 2. Nội dung Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 88 2.1. Một số lý luận cơ bản về dịch vụ bao thanh toán của Ngân hàng - Một số định nghĩa về bao thanh toán - Factoring - Phân loại bao thanh toán - Bản chất của bao thanh toán - Quy trình thực hiện của bao thanh toán - Lợi ích khi sử dụng dịch vụ bao thanh toán - Hoạt động bao thanh toán Factoring trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm Để thấy được những tiện ích vượt trội của bao thanh toán đối với các doanh nghiệp, cần so sánh bao thanh toán với một số sản phẩm dịch vụ Ngân hàng khác: - So sánh bao thanh toán với các phương thức tài trợ và quản lý tín dụng thương mại khác - So sánh bao thanh toán với các sản phẩm tín dụng thông thường 2.2. Thực trạng và nguyên nhân tình hình tài trợ bao thanh toán của các Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2.2.1. Kết quả tài trợ bao thanh toán của các Ngân hàng Trong năm 2006 – năm mà các Ngân hàng ở Đà Nẵng bắt đầu triển khai dịch vụ bao thanh toán, hầu như chưa ngân hàng nào có được khách hàng sử dụng bao thanh toán. Đến cuối năm 2006, sau cuộc hội thảo về bao thanh toán được tổ chức tại khách sạn Sài Gòn Tourance, Chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng đã có được khách hàng sử dụng bao thanh toán và trở thành Ngân hàng đầu tiên có doanh thu về bao thanh toán tại Đà Nẵng. Tính đến thời điểm hiện nay thì Vietcombank Chi nhánh Đà Nẵng có được 6 hợp đồng bao thanh toán, Techcombank Đà Nẵng được 1 hợp đồng, ACB có được 1 hợp đồng, ngân hàng Phương Đông Đà Nẵng cũng được 1 hợp đồng. Còn các ngân hàng khác như Sacombank Đà Nẵng, Ngân hàng Hàng Hải, Ngân hàng Xuất nhập khẩu .. vẫn ở trong tình trạng chưa có khách hàng. Như vậy, có thể nói bao thanh toán vẫn chưa thật sự phát triển tại Đà Nẵng. 2.2.2. Phân tích nguyên nhân của thực trạng trên a) Các Ngân hàng gặp khó khăn trong việc thẩm định người mua Khác với các nghiệp vụ tín dụng truyền thống, rủi ro tín dụng của bao thanh toán sẽ chủ yếu và trực tiếp phụ thuộc vào uy tín và năng lực tài chính của người mua hàng chứ không phải là người bán hàng. Bởi vì, bên mua hàng mới là người chịu trách nhiệm trả nợ chính cho ngân hàng. Nhưng vì họ không phải là người trực tiếp yêu cầu khoản tín dụng từ ngân hàng và do đó họ không có nghĩa vụ phải cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến khả năng tài chính và tình hình hoạt động của mình cho ngân hàng. Chính vì vậy, khó khăn lớn nhất của các ngân hàng trong khi thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán là không thể thẩm định được bên mua hàng. - Để giải quyết khó khăn này, Sacombank đã ban hành sẵn một danh mục các bên mua hàng và theo đó, các Chi nhánh của Sacombank chỉ chấp nhận tài trợ bao thanh toán cho bên bán hàng nếu họ có bên mua hàng thuộc danh mục này. Tuy nhiên, đây là một cách giải quyết không triệt để. Danh mục này quá nhỏ không đủ để phù hợp với bên bán hàng, khả năng mà các doanh nghiệp bị ngân hàng từ chối bao thanh toán vì bên mua không nằm trong danh mục này là rất lớn. Cho dù Sacombank có mở rộng danh mục này cho tất cả những khách hàng được đánh giá là có uy tín tín dụng tốt thì cũng không đủ để phù hợp với các doanh nghiệp bán hàng. Bởi vì, Sacombank chỉ có thể đánh giá được những doanh nghiệp đã là khách hàng của nó, còn những doanh nghiệp khác không phải là khách hàng của Sacombank thì ngân hàng không thể thẩm định được. - Nhưng nếu bên mua mặc dù không có quan hệ với Sacombank, và đương nhiên không nằm trong danh mục nhưng họ lại có quan hệ giao dịch thường xuyên với những ngân hàng Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 89 khác thì Sacombank cũng có thể khai thác thông tin về người mua thông qua những ngân hàng này. Chính vì vậy, một cách khác có thể giải quyết vấn đề này một cách triệt để hơn đó là sử dụng thông tin về người mua hàng từ những ngân hàng mà bên mua có quan hệ giao dịch. Nhưng cách này lại gặp phải một khó khăn khác. Hiện nay do áp lực cạnh tranh nên sự liên kết giữa các ngân hàng trên địa bàn vẫn còn rất lỏng lẻo. Không có quan hệ liên kết thì các ngân hàng không dễ gì trao đổi những thông tin về khách hàng của mình cho các Chi nhánh ngân hàng khác. - Ngoài ra, để có được những thông tin chính xác về người mua cũng như cung cấp hiệu quả dịch vụ thu hộ các khoản phải thu, các ngân hàng có thể sử dụng hệ thống hai đại lý bao thanh toán. Nhưng Việt Nam vẫn chưa có Hiệp hội bao thanh toán quốc gia, và dĩ nhiên vẫn chưa có Luật điều chỉnh về sự ràng buộc về trách nhiệm của các đại lý bao thanh toán. Hơn nữa, các ngân hàng lại chưa chủ động trong việc đặt quan hệ đại lý về dịch vụ bao thanh toán. Có thể thấy rằng, các ngân hàng muốn có thông tin chính xác và đầy đủ về người mua là không dễ dàng. Chính vì vậy, các Ngân hàng hiện nay chưa dám cung cấp rộng rãi bao thanh toán cho các khách hàng, đối tượng khách hàng được các ngân hàng hạn chế trong phạm vi một số khách hàng “ruột” của ngân hàng. b) Quy định về quyền đòi nợ của Ngân hàng đối với người mua chưa chặt chẽ Một điểm còn yếu trong hệ thống luật pháp của Việt Nam về hoạt động bao thanh toán được ông Jeroen Kohnstamm – Tổng thư ký Hiệp hội bao thanh toán quốc tế FCI nêu ra trong báo cáo của mình tại một cuộc hội thảo do FCI và các Ngân hàng Việt Nam tổ chức vào đầu năm 2006 đó là: trong hoạt động bao thanh toán sẽ diễn ra một bước quan trọng: “chuyển giao quyền đòi nợ” từ người bán hàng sang đơn vị bao thanh toán nhưng lại không thấy có quy định liên quan nào xác lập mối quan hệ này, như vậy việc chuyển giao này có được thừa nhận không, và trong trường hợp không được thừa nhận thì phải xử lý như thế nào. Chính vì quyền đòi nợ không được quy định chặt, đã gây không ít trở ngại cho các ngân hàng trong việc thu nợ từ người mua. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện nay chưa có Luật điều chỉnh việc chuyển nhượng các khoản phải thu trong thương mại. Như vậy, Pháp luật Việt Nam vẫn chưa tạo được hành lang pháp lý phù hợp cho các ngân hàng có thể thực hiện hiệu quả nghiệp vụ bao thanh toán.. c) Một số nguyên nhân khác - Công tác marketing, giới thiệu, quảng bá dịch vụ bao thanh toán tới khách hàng chưa được các ngân hàng triển khai một cách mạnh mẽ, sâu rộng và có hiệu quả. - Các Chi nhánh ngân hàng đang thiếu một bộ phận nhân viên chuyên trách để thực hiện tốt việc triển khai, tư vấn phục vụ khách hàng và phát triển sản phẩm bao thanh toán, và đặc biệt là trong việc thẩm định các hợp đồng thương mại giữa bên bán hàng và bên mua hàng - Nhiều Ngân hàng chưa nhận thức được tầm quan trọng, lợi ích tất yếu phải phát triển bao thanh toán - Nghiệp vụ bao thanh toán của các Ngân hàng vẫn chưa thực sự tiện lợi cho khách hàng, ngân hàng thường đòi hỏi cao đối với khách hàng - Các ngân hàng chưa có bộ phận bao thanh toán độc lập nên chưa tạo ra một cơ chế hoạt động độc lập và hiệu quả. - Mức độ hiểu biết của các doanh nghiệp về dịch vụ bao thanh toán vẫn còn hạn chế 2.3. Một số giải pháp phát triển dịch vụ bao thanh toán của các Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2.3.1. Nhóm giải pháp đối với Ngân hàng a) Thiết lập mối quan hệ giữa các Ngân hàng, các Ngân hàng nên làm đại lý bao thanh toán cho nhau Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 90 Các Ngân hàng có thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán nên chủ động liên hệ với nhau và thảo luận về những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động bao thanh toán do thiếu thông tin về khách hàng, phải nhìn nhận những khó khăn chung mà hầu hết các ngân hàng đều gặp phải, từ đó nhấn mạnh tính chất đôi bên cùng có lợi từ sự liên kết này. Sau đó các ngân hàng hợp tác và trao đổi thông tin về khách hàng để xác minh cả bên bán và bên mua hàng; hoặc có những hợp đồng tài trợ theo phương thức: “đồng bao thanh toán”. Bên cạnh đó, để có thể sử dụng hệ thống hai đại lý bao thanh toán nhằm khắc phục những khó khăn về thiếu thông tin để thẩm định người mua cũng như để cung cấp dịch vụ thu hộ hiệu quả hơn, các ngân hàng nên thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý bao thanh toán cho nhau. Các ngân hàng phải đưa ra những quy định chặt chẽ về những ràng buộc giữa hai bên, nhất là về tính trung thực của thông tin về khách hàng mà ngân hàng đã cung cấp. b) Khuyến khích và tiếp thị bên mua hàng ký hợp đồng liên kết với Ngân hàng Ngân hàng để có thêm thông tin về người mua hàng, ngoài việc liên kết với các ngân hàng đại lý cũng có thể liên kết với chính người mua hàng thông qua việc thương lượng với họ về việc ký kết hợp đồng liên kết với mình. Và đương nhiên hai bên phải cùng có lợi qua sự liên kết này: Về phía người mua: - Có được khoản hoa hồng phí theo một tỷ lệ phần trăm giá trị khoản phải thu cho việc giao dịch bao thanh toán với ngân hàng và được thông báo về việc bao thanh toán. (khoản hoa hồng phí này bên mua chỉ có được khi có tham gia vào hợp đồng mua bán hàng hoá với bên bán được ngân hàng bao thanh toán). - Có được khoản tín dụng thương mại - Tập trung thanh toán về một mối là Ngân hàng Về phía Ngân hàng: - Được người mua cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động và khả năng tài chính ngay khi ký kết hợp đồng và trong suốt quá trình thu nợ khi ngân hàng có yêu cầu. Từ đó, ngân hàng có thể nắm được tình hình của con nợ để có biện pháp xử lý và thu nợ. - Được người mua cung cấp danh sách các bên bán hàng mà họ đang có giao dịch mua bán. Do đó, ngân hàng có thêm thông tin của bên bán để có chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn. - Người mua ký xác nhận thông báo về hợp đồng bao thanh toán mà ngân hàng đã ký kết với bên bán hàng và việc chuyển giao quyền đòi nợ. Và đây sẽ là cơ sở quan trọng để ngân hàng tiến hành giao khoản tiền ứng trước cho bên bán hàng. c) Nâng cao hiệu quả khâu thẩm định chất lượng khoản phải thu và bên mua hàng, đặc biệt cần nâng cao kỹ năng thẩm định hợp đồng thương mại Đối với khoản phải thu: - Trên cơ sở các số liệu và thông tin phân tích, ngân hàng có thể xây dựng được các chỉ số an toàn phù hợp. - Kiểm tra cẩn thận các khoản phải thu với nhiều hình thức, trên các hợp đồng và các sổ phụ, trên các hoá đơn chứng từ và các tài khoản tại các NHTM khác. - Phân tích có dự báo tình hình các đối tác, tình hình thị trường có ảnh hưởng đến mặt hàng liên quan đến khoản phải thu. - Tận dụng tối đa các kênh thông tin khác như C.I.C. các Chi nhánh NHTM khác, thông tin qua các khách hàng là bạn hàng của nhau để phòng ngừa rủi ro đạo đức. - Tính toán lịch thu nợ, trả nợ liên quan đến các khoản phải thu trên cơ sở cân đối dòng tiền phải trả cho ngân hàng và cho khách hàng. Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 91 Ngoài ra, hoá đơn bán hàng là chứng từ người bán phát hành để đòi tiền người mua thanh toán những khoản nợ phát sinh từ việc mua bán hàng giữa hai bên. Do đó, ngân hàng nên quy định rõ những điều kiện của hoá đơn của các sản phẩm có thể bao thanh toán được. Đối với người mua hàng Cần sử dụng nhiều nguồn thông tin chính thống và phi chính thống để tìm hiểu uy tín, tư cách và lịch sử tín dụng của bên mua. Quan trọng nhất là nguồn thông tin từ các ngân hàng đại lý – ngân hàng mà người mua có quan hệ giao dịch thường xuyên; hoặc từ những thông tin do chính người mua cung cấp theo như những cam kết mà họ đã ký với ngân hàng trong hợp đồng liên kết. Đối với các hợp đồng thương mại: Khi thẩm định hợp đồng cần chú ý hai vấn đề quan trọng sau: Tính chặt chẽ và hình thức của hợp đồng d) Một số giải pháp khác - Đào tạo đội ngũ nhân viên có tính chuyên nghiệp cao, đồng thời nhanh chóng tuyển dụng nhân viên pháp lý chứng từ có kinh nghiệm trong việc lập và thẩm định các hợp đồng thương mại - Tăng cường các hoạt động Marketing - Các ngân hàng cần phải thiết lập nên bộ phận chuyên trách để thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán có hiệu quả hơn - Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng theo mặt bằng trình độ quốc tế 2.3.2. Nhóm giải pháp đối với các Doanh nghiệp - Nâng cao trình độ hiểu biết và sử dụng đa dạng các hình thức thanh toán - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, đặc biệt là người quản lý. - Nhận thức đúng đắn về việc công khai minh bạch thông tin. - Xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp 2.3.3. Một số kiến nghị a) Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước - Thu thập những thông tin phản hồi từ các ngân hàng và dần hoàn thiện quy chế bao thanh toán. Có những quy định chặt chẽ hơn về việc chuyển nhượng nợ và quyền đòi nợ của người được chuyển nhượng. Quy chế phải quy định thêm rằng, người được chuyển nhượng nợ có quyền đối với tài sản phát mãi khi người chuyển nhượng nợ và con nợ bị phá sản. - Đỡ đầu cho việc thành lập Hiệp hội bao thanh toán Việt Nam, khuyến khích các ngân hàng tham gia để được cung cấp thông tin cũng như các ngân hàng có thể hỗ trợ cho nhau trong quá trình thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán. - Nghiên cứu quy chế thành lập các công ty bao thanh toán độc lập - Làm đầu mối liên hệ với các ngân hàng trên thế giới giúp cho công tác đào tạo nghiệp vụ bao thanh toán - Kiện toàn trung tâm CIC b) Kiến nghị với các Ngân hàng Tổng - Mở rộng hơn nữa quan hệ ngân hàng đại lý trong và ngoài nước - Hoàn thiện chính sách bao thanh toán. 3. Kết luận Nguyên nhân chính làm cho dịch vụ bao thanh toán vẫn chưa có điều kiện để phát triển là: - Ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong công tác thẩm định người mua do thiếu thông tin - Môi trường pháp lý về bao thanh toán chưa hoàn thiện, cụ thể là chưa có quy định cụ thể về việc chuyển nhượng nợ và những quy định về quyền đòi nợ của ngân hàng với người mua chưa chặt chẽ. Những giải pháp đưa ra cơ bản đã giải quyết được hai khó khăn này cho các Ngân hàng. Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TH.S. Nguyễn Thị Minh Hiền (1999), “Marketing dịch vụ tài chính”, NXB Thống kê, Tr.262-284 [2] Th.S. Nguyễn Quỳnh Lan (2006), “Về nghiệp vụ bao thanh toán – factoring”, NXB Chính Trị, Tr.61-83 [3] PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến (2005), “Thanh toán quốc tế tài trợ ngoại thương”, NXB Thống Kê, Tr.723 - 730 [4] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2004 Ban hành Quy chế bao thanh toán của các tổ chức tín dụng. [5] Quy chế bao thanh toán nội địa của Ngân hàng Sài Gòn – Thương Tín. [6] Trần Thị Kim Thanh (2007), bài viết “Giải pháp nào cho việc mở rộng Bao thanh toán tại Việt Nam” trên tạp chí Ngân hàng số 11 tháng 6 năm 2007, trang 35-39 [7] Nguyễn Xuân Trường (2007), Bài viết “Bao thanh toán - Một dịch vụ tài chính đầy triển vọng cho các doanh nghiệp Việt Nam” trên Tạp chí Ngân hàng số 7 năm 2006 [8] PGS.TS Trần Hoàng Ngân + Nguyễn Thị Thuỳ Linh, bài viết “Bao thanh toán – Factoring Một hình thức tín dụng mới tại Việt Nam” trên trang web ueh.net/LoBs/modules.php?name=News&file=article&sid=660
Luận văn liên quan