Đề tài Phân loại các mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của bloom về chủ đề quan hệ song song

Không phải bài toán nào học sinh cũng dễ dàng vạn dụng các qui tắc hay phương pháp chung để giải quyết, có những trường hợp học sinh phải trải qua một quá trình phân tích, tổng hợp, đánh giá mới có thể đưa bào toán vè trường hợp quen thuộc đẻ giải

pdf14 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân loại các mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của bloom về chủ đề quan hệ song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên