Đề tài Phân tích thiết kế phần mềm quản lý thư viện trường tiểu học la bằng

Tìm hiểu lý thuyết, khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống, cài đặt thực hiện chương trình, hoàn thiện chương trình về bài toán quản lý thư viện

ppt18 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5903 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế phần mềm quản lý thư viện trường tiểu học la bằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ VÂN ANH Lớp: HCĐH K9D Giáo viên hướng dẫn: ThS. LÊ KHÁNH DƯƠNG ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC LA BẰNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẶT VẤN ĐỀ Tìm hiểu lý thuyết, khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống, cài đặt thực hiện chương trình, hoàn thiện chương trình về bài toán quản lý thư viện NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access Khảo sát hệ thống quản lý thư viện Phân tích – thiết kế hệ thống Cài đặt, hoàn thiện chương trình Chương 1: Tìm hiểu về hệ quản trị CSDL Ms. Access 1. Giới thiệu chung về Access 2. Giới thiệu về các công cụ mà Ms. Access cung cấp - Bảng (Table) - Bảng biểu (Form) - Báo cáo (Report) - Truy vấn dữ liệu (Query) - Macro - Module - Trang Web (Pages) 3. Môi trường làm việc của Access Chương 2: Khảo sát hệ thống quản lý thư viện Khảo sát hiện trạng - Giới thiệu thư viện trường - Phân tích - Tin học hóa bài toán quản lý - Các thông tin cần quản lý 2. Quy trình nghiệp vụ - Nhập sách - Nhận độc giả mới - Quá trình mượn – trả sách - Báo cáo – thống kê Chương 2: Khảo sát hệ thống quản lý thư viện Chương 3: Phân tích – thiết kế hệ thống 1. Giới thiệu về phân tích – thiết kế hệ thống Thông tin vào: - Thông tin về bạn đọc - Thông tin về sách - Thông tin về mượn – trả sách Thông tin ra - Danh sách thẻ thư viện - Danh sách phiếu mượn sách - Độc giả mượn sách 2. Các chức năng cơ bản - Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng Chương 3: Phân tích – thiết kế hệ thống QUẢN LÝ ĐỘC GIẢ Quản lý sách Cập nhật nhà xuất bản Cập nhật sách Cập nhật lĩnh vực Quản lý độc giả Cập nhật độc giả Cập nhật lớp Cập nhật loại thẻ Quản lý mượn /trả Quản lý sách Quản lý sách Tìm kiếm Tìm kiếm TT độc giả Tìm kiếm TT phiếu mượn Tìm kiếm TT sách Thống kê / báo cáo Báo cáo độc giả Báo cáo sách Báo cáo dách đang mượn Báo cáo sách mất - Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Chương 3: Phân tích – thiết kế hệ thống Chương 3: Phân tích – thiết kế hệ thống Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Chương 3: Phân tích – thiết kế hệ thống Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng quản lý độc giả Chương 3: Phân tích – thiết kế hệ thống Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng quản lý sách Chương 3: Phân tích – thiết kế hệ thống Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng quản lý mượn / trả Chương 3: Phân tích – thiết kế hệ thống Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng tìm kiếm Chương 3: Phân tích – thiết kế hệ thống Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng thống kê / báo cáo Mô hình quan hệ dữ liệu Chương 4: Cài đặt, hoàn thiện chương trình KẾT LUẬN Qua thực tế chạy thử chương trình đã đáp ứng phần nào yêu cầu đặt ra của đề tài tốt nghiệp. Nhưng do thời gian có hạn và kinh nghiệm về thực tế của bản thân còn hạn chế nên chương trình vẫn còn một số chức năng chưa hoàn thiện. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và toàn thể các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên nhìn một cách khách quan em tự nhận thấy đề tài còn nhiều hạn chế và thiếu sót: Như việc phân tích thiết kế hệ thống còn thiếu sâu sắc hay các chức năng của chương trình còn đơn giản Chưa đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu thực tế. EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !