Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: chương trình quản lý cửa hàng bán điện thoại di động

Thanh toán: Các nhân viên kế toán dựa trên các đơn hàng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu gồm cả đơn hàng nhập và đơn hàng xuất. Thanh toán đơn hàng nhập được thực hiện với nhà sản xuất trong đó sẽ tính toán và đưa ra các số liệu cần thanh toán đối với nhà thanh toán như số lượng hàng, đơn giá, số tiền đã thanh toán, số tiền còn nợ nhà sản xuất. Việc thanh toán đơn hàng xuất được thực hiện tương tự với khách hàng nhưng việc thanh toán tiền sẽ khác ở chỗ khách hàng lẻ thì không được nợ, còn các khách hàng là đối tác làm ăn thường xuyên thì có thể nợ. Thống kê:Theo thời gian định kỳ, việc kinh doanh cần thống kê lại các số liệu về hàng hóa cũng như các hóa đơn nhập xuất, sau đó đưa ra những con số cụ thể như số lượng hàng tồn kho, số dư nợ với nhà sản xuất, số dư nợ của khách hàng quen, dựa trên các số liệu thống kê được đưa ra tình hình kinh doanh trong thời gian đó. Dựa trên các số liệu thống kê, và tình hình kinh doanh trong một khoảng thời gian định kỳ để lập các báo cáo về tình trạng kinh doanh cho người quản lý. Bảo hành:Khi khách hàng có nhu cầu bảo hành về thiết bị của mình đã mua ở cửa hàng, cửa hàng sẻ đồng ý yêu cầu, và sẻ ghi biên lai nhận bảo hành, đồng thời trao cho khách hàng sản phẩm sử dụng thay thế trong thời gian bảo hành. Bộ phận bảo hành có trách nhiệm kiểm tra sửa chữa, và gửi lại thiết bị cho khách đồng thời có kèm theo phiếu thanh toán (nếu đã hết bảo hành) các thông tin bảo hành sẻ được lưu lại trong sổ bảo hành.

pdf37 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2441 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: chương trình quản lý cửa hàng bán điện thoại di động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG LỚP: 08CĐ-TP2 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN HUY LINH(NT) NGUYỄN VĂN LẠC LA QUỐC THÁI NGUYỄN QUỐC DÂN LÂU 26/09/2010 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 2 Phần A: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Bảng kế hoạch tổng quan: I.Kế hoạch phỏng vấn Hệ thống: : Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động. Người lập: nhóm 2 ngày 26/9/2010 S TT Chủ đề Yêu cầu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 1 Quy trình đặt hàng Hiểu tất cả các chu trình đặt hàng của khách 26/9/2010 26/9/2010 2 Quy trình bán hàng Nắm rỏ về nguyên tắc bán hàng 27/9/2010 27/9/2010 3 Quy trình bảo hành Cách thức bảo hành, các trường hợp nào không được bảo hành 28/9/2010 28/9/2010 4 Quy trình tìm kiếm Hiểu rỏ về cách tìm kiếm mặt hàng cũng như thông tin của khách 29/9/2010 29/9/2010 Người thực hiện: Nguyễn Huy Linh Người Được Hỏi: Lê Ngọc Trung Người Phỏng Vấn: Nguyễn Huy Linh Địa Chỉ: 245/7A-Quang Trung-P10-Gò Vấp Thời Gian Hẹn: 14h20’, Ngày 28/09/2010 Thời Điểm Bắt Đầu: 14h30’ Thời Điểm Kết Thúc: 15h20’ Đối Tượng:  Trưởng bộ phận bảo hành  Dữ liệu thu thập là quy trình bảo hành điện thoại cho khách hàng khi đến cửa hàng để yêu cầu bảo hành sản phẩm.  Quy trình bảo hành 1 sản  Người được hỏi là nhân viên ở bộ phận bảo hành chuyên tiếp nhận và tham gia bảo hành Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 3 phẩm khi nhận được yêu cầu của khách hàng Chương Trình:  Giới Thiệu.  Tổng quan về dự án.  Tổng quan về phỏng vấn.  Xin phép ghi âm Chủ Đề Cập Nhật: Vấn đề nhận sản phẩm yêu cầu bảo hành ghi sổ bảo hành. Chủ đề 1:  Câu hỏi 1: Để được cửa hàng bảo hành sản phẩm điện thoại thì yêu cầu của cửa hàng là gì?  Câu hỏi 2: Các trường hợp không được bảo hành của cửa hàng là gì? Chủ đề 2:  Câu hỏi 1: Khi nhận một sản phẩm đúng theo quy định bảo hành thì bộ phận của anh sẽ làm gì?  Câu hỏi 2: Khi nhận một sản phẩm không được bảo hành thì cách thức của cửa hàng cũng như bộ phận bảo hành sẽ lam gì?  Câu hỏi 3: Khi sản phẩm đã được bộ phận bảo hành, khách hàng muốn nhận sản phẩm bảo hành thì gồm những bước nào? Tổng hợp các thông tin thu thập Kết thúc phỏng vấn. Xin cảm ơn các thông tin mà anh đã cung cấp! Ước Lượng Thời Gian:  1 phút  2 phút  2 phút  20 phút  20 phút  10 phút Dự kiến tổng cộng: 1h Dự án: Xây dựng chương Tiểu dự án: Quản lý bảo hành sản phẩm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 4 trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động. Người được hỏi: Lê Ngọc Trung 14h20’, Ngày 28/09/2010 Người hỏi: Nguyễn Huy Linh Câu hỏi: Ghi chú: Chủ đề 1:  Câu hỏi 1: Để được cửa hàng bảo hành sản phẩm điện thoại thì yêu cầu của cửa hàng là gì?  Câu hỏi 2: Các trường hợp không được bảo hành cửa của hàng là gì? Chủ đề 2:  Câu hỏi 1: Khi nhận một sản phẩm đúng theo quy định bảo hành thì bộ phận của anh sẽ làm gì?  Câu hỏi 2: Khi nhận một sản phẩm không được bảo hành thì cách thức của cửa hàng cũng như bộ phận bảo hành sẽ làm gì? Trả lời:  Các tiêu chí để được của hàng chúng tôi bảo hành rất đơn giản: Các sản phẩm có xuất xứ là tại các của hàng của chúng tôi. Khi khách hàng mua một sản phẩm thì đều được cấp một giấy bảo hành kèm theo sản phẩm do cửa hàng chúng tôi cung cấp với ngày mua và thời gian bảo hành ghi trên giấy. Do vậy muốn được bảo hành thì sản phẩm phải còn giấy bảo hành và thời gian bảo hành còn. Sản phẩm bị lỗi do kĩ thuật, và một số trường hợp khác được ghi rõ trên sản phẩm.  Sản phẩm đã hết bảo hành, hư hỏng do khách hàng gây ra… Ngoài ra các sản phẩm hết thời hạn bảo hành nhưng mua tại các cửa hàng chủa chúng tôi cũng sẽ được sửa chữa và được tính phí. Trả lời:  Chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng điền một số thông tin của khách hàng vào mẫu do cửa hàng cung cấp. Sau đó nhân viên kĩ thuật sẽ kiểm tra sản phẩm yêu cầu bảo hành và ghi các chi tiết cần sửa chữa. Toàn bộ các thông tin trên sẽ được lưu vào sổ bảo hành của bộ phận chúng tôi.  Chúng tôi sẽ nói rõ cho khách hàng biết chúng tôi nhận những sản phẩm do cửa hàng chúng tôi bán và sẽ tính chi phí sửa chữa cho khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý có thề viết vào mẫu yêu cầu theo mẫu của chúng tôi.  Chúng tôi chia làm 2 trường hợp: + Trường hợp còn bảo hành: Khách hàng sẽ giao cho nhân viên của chúng tôi giấy yêu cầu bảo hành mà trước đó cửa hàng chúng tôi yêu cầu khách hàng ghi và đó là bản sao. Sau dó nhân viên sẽ kiểm tra có đúng giấy tò không và sẽ giao trả sản phẩm đã được bảo hành và không tinh chi phi sữa chữa. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 5  Câu hỏi 3: Khi sản phẩm đã được bộ phận bảo hành, khách hàng muốn nhận sản phẩm bảo hành thì gồm những bước nào? Nhận xét: + Trường hợp hết hạn bảo hành: Cũng như những bước vừa rồi nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng qua quần thu phi nộp tiền chi phí bảo hành. Sau khi khách hàng da đóng tiền chúng tôi sẽ giao trả máy cho khách hàng. Các câu hỏi đữa ra rất đơn giản, với các vấn đề đặt ra là những công việc hàng ngày mà bộ phận gặp nên cũng dễ trã lời. Người thực hiện: Nguyễn Quốc Dân Lâu Người Được Hỏi: nguyễn tường vy Người Phỏng Vấn: Nguyễn quốc dân lâu Địa Chỉ: 245/7A-Quang Trung-P10-Gò Vấp Thời Gian Hẹn: 14h20’, Ngày 26/09/2010 Thời Điểm Bắt Đầu: 14h30’ Thời Điểm Kết Thúc: 15h20’ Đối Tượng:  Trưởng bộ phận bán hàng  Dữ liệu thu thập là quy trình đặt hàng của khách  Người được hỏi là nhân viên bán hàng, Chương Trình:  Giới Thiệu.  Tổng quan về dự án.  Tổng quan về phỏng vấn.  Xin phép ghi âm Chủ Đề Cập Nhật: Vấn đề nhận đặt hàng Chủ đề 1:  Câu hỏi 1  Câu hỏi 2: Chủ đề 2:  Câu hỏi 1:  Câu hỏi 2: Tổng hợp các thông tin thu Ước Lượng Thời Gian:  1 phút  2 phút  2 phút  10 phút Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 6 thập Kết thúc phỏng vấn. Xin cảm ơn các thông tin mà anh đã cung cấp!  10 phút  10 phút Dự kiến tổng cộng: 35 phút Người Được Hỏi: nguyễn tường vy Người Phỏng Vấn: Nguyễn quốc dân lâu Địa Chỉ: 245/7A-Quang Trung-P10-Gò Vấp Thời Gian Hẹn: 14h20’, Ngày 26/09/2010 Thời Điểm Bắt Đầu: 14h30’ Thời Điểm Kết Thúc: 15h20’ Chủ đề 1: Câu 1:xin chị cho biết quá trình đặt hàng diễn ra như thế nào? Và ỡ đâu? Trả lời: quá trình đặt hàng của khách thường diễn ra tại cửa hàng, ngoài ra cũng có đơn đặt hàng qua điện thoại Câu 2: vậy thời gian trung bình cho một đơn đặt hàng là bao lâu? Trả lời: khoảng 10 phút với đơn đặt qua điện thoại, và 30 phút với đơn đặt tại chổ. Chủ đề 2: Câu 1:nếu tôi là khách hàng lâu quen thì việc đặt hàng của tôi sẻ như thế nào? Trả lời: nhanh hơn đó bạn, vì mọi thông tin của bạn đã được lưu lại rồi. Câu 2:nếu tôi muốn từ bỏ đơn hàng thì phải làm sao? Trả lời: bạn phải đến bộ phận bán hàng để hủy bỏ yêu cầu, hoặc gọi điện thoại cũng đươc. Nhận xét: Các câu hỏi khá dể và xác với chuyên ngành nên việc trả lời có ve xuông sẻ. Người thực hiện: Nguyễn Văn Lạc Người Được Hỏi: trần quốc tấn Người Phỏng Vấn: Nguyễn văn lạc Địa Chỉ: 245/7A-Quang Trung-P10-Gò Vấp Thời Gian Hẹn: 14h20’, Ngày 29/09/2010 Thời Điểm Bắt Đầu: 14h30’ Thời Điểm Kết Thúc: 15h20’ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 7 Đối Tượng:  Trưởng kho  Dữ liệu thu thập là quá trình nhập kho và xuất kho  Người được hỏi là nhân viên thủ kho. Chương Trình:  Giới Thiệu.  Tổng quan về dự án.  Tổng quan về phỏng vấn.  Xin phép ghi âm Chủ Đề Cập Nhật: Vấn đề nhận đặt hàng Chủ đề 1:  Câu hỏi 1  Câu hỏi 2: Chủ đề 2:  Câu hỏi 1:  Câu hỏi 2:  Câu hỏi 3: Tổng hợp các thông tin thu thập Kết thúc phỏng vấn. Xin cảm ơn các thông tin mà anh đã cung cấp! Ước Lượng Thời Gian:  1 phút  2 phút  2 phút  25 phút  10 phút  10 phút Dự kiến tổng cộng: 50 phút Người Được Hỏi: trần quốc tấn Người Phỏng Vấn: Nguyễn văn lạc Địa Chỉ: 245/7A-Quang Trung-P10-Gò Vấp Thời Gian Hẹn: 14h20’, Ngày 29/09/2010 Thời Điểm Bắt Đầu: 14h30’ Thời Điểm Kết Thúc: 15h20’ Chủ đề 1: Câu 1:khi nào thì anh nhập hàng? Trả lời: thì bạn cũng biết, khi mà hàng trong kho đã hết thì chúng tôi cho nhập. Câu 2: khi nào thì anh cho xuất hàng Trả lời: khi chúng tôi nhận được phiếu xuất hàng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 8 Chủ đề 2: Câu 1:trong quá trình nhập thì các anh cần những giấy tờ liên quan nào? Trả lời:à thì: phiếu xuất kho, biên lai thu tiền Câu 2: sau khi đã hoàn tất các thủ tục thì các anh sẻ làm gì? Trả lời: chúng tôi sẻ ghi lại mọi thông tin để đối chiếu sau này. Câu 3:thông thường thì cuối tháng là nhập hàng đúng không ạ? Nhưng nếu hết hàng giũa chừng thì sao? Trả lời: đúng, nếu như vậy thì chúng tôi sẻ lập báo cáo lên cấp trên và yêu cầu nhập hàng mới. Nhận xét: Các câu hỏi khá dể và xác với chuyên ngành nên việc trả lời có vẻ xuông sẻ. Người được hỏi: Lê Văn Cường Người phỏng vấn: La quốc thái Địa chỉ: 245/7A-Quang Trung- P10-Gò Vấp Thời gian hẹn: 8h ngày 29/9/2010 Thời điểm bắt đầu: 8h20’ Thời điểm kết thúc: 9h Đối tượng: - Đối tượng được hỏi là nhân viên trong cửa hàng - Dữ liệu cần thu thập là công việc nhập hàng và bán hàng diễn ra như thế nào gồm các khâu nào Các yêu cầu đòi hỏi: Người được hỏi là nhân viên làm việc trong cửa hàng gồm có nhân viên làm việc ở vị trí nhập hàng bán hàng biết rõ về công việc mình đang làm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 9 Chương trình: - Giới thiệu. - Tổng quan về dự án. - Tổng quan về phỏng vấn. - Xin phép được ghi âm Chủ đề sẽ đề cập:vấn đề nhập hàng và bán hàng Chủ đề 1: Câu hỏi 1 : Trả lời Câu hỏi 2 : Trả lời Chủ đề 2 : Câu hỏi 1 : Trả lời Câu hỏi 2 : Trả lời Tổng hợp các nội dung chính ý kiến của người được hỏi : Kết thúc (thoả thuận) Ước lượng thời gian: 1 phút 2 phút 1 phút 2 phút 10 phút 10 phút 3 phút 5 phút (Dự kiến tổng cộng:30 phút ) Dự án: Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động. Tiểu dự án: Quản lý bán hàng Người được hỏi: Lê Văn Cường Ngày:26/09/2010 Người hỏi: La quốc thái Câu hỏi Ghi chú Câu 1: Hoạt động bán hàng diễn ra như thế nào? Trả lời: Cửa hàng sẽ lập ra bảng báo giá cho các thiết bị .Khi khách hàng có yêu cầu muốn mua hàng thì sẽ xem thông tin bảng báo giá và viết đơn đặt hàng. Câu 2: Khi lập bảng báo giá thì Trả lời: Có. Khi lập bảng báo giá thì cửa Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 10 cửa hàng có tham khảo giá trên thị trường không? hàng sẽ căn cứ vào phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp để biết giá nhập hàng về sau đó tham khảo thêm giá trên thị trường để lập bảng báo giá phù hợp. Câu 3: Nếu khách hàng muốn đặt một số lượng lớn sản phẩm, nhưng trong một thời gian ngắn liệu phía công ty có đáp ứng được? Trả lời: Còn tùy. Nếu lượng hàng trong kho còn đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Câu 4: Anh có thường dùng máy tính để lưu trữ dữ liệu không? Và anh lưu những gì? Trả lời: Có. Tôi thường hay đánh lại những số liệu đã nhập hay xuất. Câu 5: Khi lượng hàng trong kho không còn trước thời gian nhập kho thì phía công ty có nhập trước không hay đợi đến hạn mới nhập? Trả lời: Có. Chúng tôi phải thực hiện nhập hàng ngay nếu trong kho chỉ còn sản phẩm <10 sản phẩm. Đánh giá chung: -Câu hỏi ngắn để dễ trả lời. -Người phỏng vấn hơi bận, hay chưa sát với chuyên ngành. -Câu trả lời còn chưa đầy đủ.Cần có thời gian để thực hiện tiếp cuộc phỏng vấn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 11 II.Mô tả chi tiết hệ thống và một số biểu mẫu 1.1. Môi trường hoạt động của một trung tâm mua bán điện thoại di động thông thường Hiện nay, việc mọi người sử dụng các thiết bị di động không còn quá xa lạ khi mà các công nghệ và dịch vụ di động phát triển từng ngày. Do vậy, các trung tâm mua bán điện thoại di động cũng được khai trương ở mọi nơi. Các trung tâm này có thị trường rất lớn và các nhà sản xuất điện thoại liên tục đưa ra các sản phẩm hấp dẫn khách hàng. Một trung tâm mua bán điện thoại đi động thường cung cấp các loại máy điện thoại đi dộng và dịch vụ di động đi kèm do nhiều nhà sản xuất, và nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Các sản phẩm của trung tâm này được nhập từ các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ. Các sản phẩm được trưng bày và lưu trữ trong kho hàng sau đó cung cấp tới các đối tượng khách hàng khác nhau từ những khách hàng lẻ cho tới những đối tác làm ăn thường xuyên. Đề tài được xem xét ở đây là “xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động”. 1.2. Các hoạt động và nguyên tắc quản lý Trong quá trình khảo sat thực tế tại cửa hàng điện thoại di động chúng tôi đã thu thập được các thông tin. Việc quản lý kinh doanh được dựa trên các nguyên tắc chung từ việc nhập hàng, xuất hàng, thanh toán, thống kê, tạo các báo cáo tổng kết theo định kỳ. Sau đây là các nguyên tắc quản lý: Nhập hàng: Khi có nhu cầu nhập một số hàng hóa mới, nhân viên kinh doanh cần lập một đơn hàng nhập gồm mã đơn hàng nhập, tên mặt hàng cần nhập và các thông tin về mặt hàng như nhà sản xuất, số lượng, giá nhập. Sau khi hàng được nhập về kiểm tra các thông tin của mặt hàng và cần lưu trữ các thông tin về mặt hàng đã nhập vào kho dữ liệu. Đơn hàng nhập cũng được lưu trữ để thuận tiện cho việc thanh toán. Bán hàng: Khi nhận được yêu cầu mua hàng của khách thì nhân viên kinh doanh Nhân viên bán hàng có trách nhiệm kiểm tra xem mặt hàng có còn trong kho hay không rồi mới chấp nhận đơn hàng của khách, rồi thêm mới hoặc cập nhật các thông tin của khách hàng vào cơ sở dữ liệu để tiện liên lạc làm ăn, đồng thời cần lập một đơn hàng xuất gồm mã đơn hàng xuất, tên khách hàng, địa chỉ, tên mặt hàng bán, số lượng, giá bán.cuối cùng đơn hàng được lưu vào kho dữ liệu. Xuất hàng: khi khách hàng đã thực hiện giao dịch với cửa hàng, khách hàng yêu cầu được nhận sản phẩm, nhân viên thủ kho sẻ đối chiếu đơn hàng xuất, kiểm tra số lượng, và tiến hành trao sản phẩm cho khách, mọi hoạt động xuất hàng điều được lưu trữ trong sổ xuất hàng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 12 Thanh toán: Các nhân viên kế toán dựa trên các đơn hàng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu gồm cả đơn hàng nhập và đơn hàng xuất. Thanh toán đơn hàng nhập được thực hiện với nhà sản xuất trong đó sẽ tính toán và đưa ra các số liệu cần thanh toán đối với nhà thanh toán như số lượng hàng, đơn giá, số tiền đã thanh toán, số tiền còn nợ nhà sản xuất. Việc thanh toán đơn hàng xuất được thực hiện tương tự với khách hàng nhưng việc thanh toán tiền sẽ khác ở chỗ khách hàng lẻ thì không được nợ, còn các khách hàng là đối tác làm ăn thường xuyên thì có thể nợ. Thống kê: Theo thời gian định kỳ, việc kinh doanh cần thống kê lại các số liệu về hàng hóa cũng như các hóa đơn nhập xuất, sau đó đưa ra những con số cụ thể như số lượng hàng tồn kho, số dư nợ với nhà sản xuất, số dư nợ của khách hàng quen, dựa trên các số liệu thống kê được đưa ra tình hình kinh doanh trong thời gian đó. Dựa trên các số liệu thống kê, và tình hình kinh doanh trong một khoảng thời gian định kỳ để lập các báo cáo về tình trạng kinh doanh cho người quản lý. Bảo hành: Khi khách hàng có nhu cầu bảo hành về thiết bị của mình đã mua ở cửa hàng, cửa hàng sẻ đồng ý yêu cầu, và sẻ ghi biên lai nhận bảo hành, đồng thời trao cho khách hàng sản phẩm sử dụng thay thế trong thời gian bảo hành. Bộ phận bảo hành có trách nhiệm kiểm tra sửa chữa, và gửi lại thiết bị cho khách đồng thời có kèm theo phiếu thanh toán (nếu đã hết bảo hành) các thông tin bảo hành sẻ được lưu lại trong sổ bảo hành. Tìm kếm: chức năng tìm kiếm cho phép tìm kiếm mặt hàng và tìm kiếm khách hàng. Khi tìm kiếm mặt hàng có thể tìm kiếm theo tên mặt hàng, tên nhà sản xuất hoặc đặc điểm của mặt hàng. Khi tìm kiếm khách có thể tìm kiếm theo tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, hoặc đơn hàng. 1.3. Các chứng từ giao dịch và mô tả quá trình lưu chuyển chức từ đó Khi có các giao dịch kinh doanh thì để có các chứng từ kèm theo: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 13 1.3.1. Đơn hàng nhập(BM01) Khi thống kê những mặt hàng đã hết hoặc yêu cầu nhập mặt hàng mới thì bộ phận quản lý bán hàng sẽ lập đơn hàng nhập để yêu cầu bộ phận quản lý mặt hàng nhập hàng. BM01: Tên đơn vị:………….. Mẫu số:…. ĐƠN HÀNG NHẬP Ngày lập:……….. Mã đơn hàng:.. … Tên nhà sản xuất:……………… Mã nhà sản xuất:…… Địa chỉ:………………… ……. Số điện thoại:… …. Email:……… …………….. ST T M ã mặt hàng Tên mặt hàng Sỗ lượng Giá 1 2 Người lập (ký, ghi rõ họ tên) Bộ phận bán hàng (ký, ghi rõ họ tên) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 14 1.3.2. Đơn hàng yêu cầu(BM02) Khách hàng khi có yêu cầu mua hàng sẽ điền đầy đủ các thông tin vào đơn này. Bộ phận bán hàng dựa vào thông tin ở đơn hàng này lập đơn hàng xuất và phiếu xuất kho. BM02: ĐƠN HÀNG YÊU CẦU (khách hàng điền đầy đủ thông tin) Tên khách hàng:………………… Địa chỉ:………………………… Số ĐT:…… Email:……………………… ….. STT Tên mặt hàng Số lượng 1 2 Khách hàng (ký, ghi rõ họ tên) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 15 3.3.3Phiếu nhập kho(BM04) Khi nhà sản xuất đã bàn giao hàng thì bộ phận sẽ làm phiếu nhập kho để nhập các mặt hàng vừa nhận vào kho hàng. BM04: Tên đơn vị:…. Mẫu số:…. PHIẾU NHẬP KHO Ngày lập:……………………………………. Số phiếu:…………………………………….. Tên nhà sản xuất:…………