Đề tài Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long

Thị trường chứng khoán Việt Nam qua 8 năm hoạt động đã có những bước tiến đáng kể, nhất là về số lượng các công ty cổ phần và công ty chứng khoán. Điều đó đặt ra nhu cầu bức thiết về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán. Chính hai yếu tố trên đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty chứng khoán. Tuy nhiên, từ thực tế Việt Nam chúng ta có thể thấy hoạt động tài chính của các doanh nghiệp còn rất nhiều hạn chế. Nguyên nhân cơ bản là do hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của các công ty chứng khoán chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy việc tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty chứng khoán là yêu cầu cấp bách của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long và dựa trên sự tìm hiểu về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của một số công ty chứng khoán, em đã chọn đề tài “Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình

doc76 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2535 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Sự cần thiết của đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam qua 8 năm hoạt động đã có những bước tiến đáng kể, nhất là về số lượng các công ty cổ phần và công ty chứng khoán. Điều đó đặt ra nhu cầu bức thiết về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán. Chính hai yếu tố trên đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty chứng khoán. Tuy nhiên, từ thực tế Việt Nam chúng ta có thể thấy hoạt động tài chính của các doanh nghiệp còn rất nhiều hạn chế. Nguyên nhân cơ bản là do hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của các công ty chứng khoán chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy việc tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty chứng khoán là yêu cầu cấp bách của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long và dựa trên sự tìm hiểu về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của một số công ty chứng khoán, em đã chọn đề tài “Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty chứng khoán nói chung và Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long nói riêng, từ khi thành lập đến hết Quý I năm 2008. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty chứng khoán. - Đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long. Phương pháp nghiên cứu Với mục tiêu nghiên cứu như trên, phương pháp nghiên cứu được sử dụng cho đề tài là: Phương pháp phân tích và tổ hợp, diễn giải, phương pháp logic, phương pháp lý thuyết hệ thống,… Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài gồm ba chương: Chương 1: “Những vấn đề chung về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của Công ty chứng khoán” Chương 2: “Thực trạng tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long” Chương 3: “Giải pháp phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long” CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐÔNG TƯ VẤN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Khái quát về công ty chứng khoán Khái niệm, đặc điểm, mô hình tổ chức của công ty chứng khoán Khái niệm Để thị trường chứng khoán có thể hoạt động minh bạch, hiệu quả và an toàn, không thể thiếu được các tổ chức tài chính trung gian, trong đó có các công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán chính là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán. Nó được thành lập, tổ chức, hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép cho công ty chứng khoán hoạt động trên lĩnh vực chứng khoán có tư cách pháp nhân, có vốn riêng và thực hiện chế độ hạch toán độc lập. Như vậy công ty chứng khoán thực chất là một doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán vớí các nghiệp vụ chính là tự doanh, môi giới, bảo lãnh phát hành, và tư vấn. Trên thực tế, một công ty chứng khoán không nhất thiết phải thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ trên, tùy theo loại hình nghiệp vụ mà công ty chứng khoán được cấp phép có đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định của loại hình nghiệp vụ đó không. Tuy nhiên nghiệp vụ tư vấn vẫn được coi là nghiệp vụ cơ bản quan trọng mà hầu hết công ty chứng khoán nào cũng tham gia. Đặc điểm của công ty chứng khoán Là một chủ thể kinh doanh, công ty chứng khoán cũng có những điểm tương đồng với các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, sản phẩm và dịch vụ mà công ty chứng khoán cung cấp đều liên quan đến chứng khoán đã làm cho công ty chứng khoán mang những đặc trưng riêng. Không những thế các công ty chứng khoán ở các nước khác nhau cũng có thể có điểm khác nhau, thậm chí ở trong cùng một quốc gia các công ty chứng khoán vẫn có nhiều sự khác biệt tùy thuộc vào tính chất hoạt động của công ty và mức độ phát triển của thị trường. Song xét về bản chất các công ty chứng khoán có một số đặc trưng cơ bản sau : Về loại hình tổ chức của công ty chứng khoán Trong lịch sử và trên thực tế, công ty chứng khoán đã từng được tồn tại dưới nhiều loại hình tổ chức như công ty cổ phần, doanh nghiệp góp vốn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước hay doanh nghiệp liên doanh. Mỗi loại hình này đều có những ưu thế, bất lợi riêng, trong đó loại hình công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn với những ưu điểm về quyền sở hữu, khả năng huy động vốn, năng lực điều hành, tư cách pháp lý… rất phù hợp với nghiệp vụ chứng khoán đã trở thành sự lựa chọn phổ biến ở các quốc gia. Về mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán Việc xác định mô hình tổ chức kinh doanh của công ty chứng khoán không đơn giản chỉ là quyết định của bản thân công ty mà hơn thế nó mang tính pháp luật, thể hiện ở chỗ: những người làm công tác quản lý Nhà nước sẽ cân nhắc, lựa chọn ra mô hình phù hợp nhất với đặc điểm của hệ thống tài chính, hệ thống pháp luật, mức độ phát triển của nền kinh tế. Từ đó, các công ty chứng khoán chỉ được phép hoạt động theo những mô hình đã lựa chọn. Về tính chuyên môn hóa và phân cấp quản lý Các công ty chứng khoán chuyên môn hóa ở mức độ cao trong từng bộ phận, từng phòng ban, từng đơn vị kinh doanh nhỏ. Nếu như ở các doanh nghiệp sản xuất, trong quy trình sản xuất sản phẩm giữa các khâu phải có mắt xích kết nối, một sản phẩm ra đời nó phải trải qua tất cả các công đoạn một, không thể thiếu một công đoạn nào. Trong khi đó, toàn bộ các nghiệp vụ của công ty chứng khoán đều phục vụ cho các giao dịch chứng khoán những mỗi một nghiệp vụ lại liên quan đến một góc cạnh riêng. Các phòng ban khác nhau đảm nhiệm các công việc khác nhau như: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn và ngay cả trong từng bộ phận các công việc đều được phân công cụ thể, rõ ràng đến từng nhân viên. Từ trình độ chuyên môn hóa cao độ dẫn đến phân cấp quản lý và làm nảy sinh việc có quyền tự quyết. Các bộ phận trong công ty chứng khoán nhiều khi không phụ thuộc lẫn nhau (ví dụ bộ phận môi giới và bộ phận tự doanh, hay môi giới và bộ phận bảo lãnh phát hành). Giữa các phòng ban có một sự độc lập tương đối, mối liên kết không phải mật thiết, hữu cơ như trong các doanh nghiệp sản xuất khác. Chính vì vậy hoạt động hay cơ cấu của phòng ban này không tác động nhiều đến phòng ban khác. Về nhân tố con người Sản phẩm càng trừu tượng thì nhân tố con người càng quan trọng. Chứng khoán là một loại tài sản tài chính đặc biệt mà việc thẩm định chất lượng của nó không phải giống như hàng hóa thông thường. Sự có mặt của công ty cứng khoán trên thị trường là cần thiết khi người đầu tư không biết được nhiều thông tin hay không có khả năng phân tích thông tin một cách thích hợp để từ đó đánh giá và quyết định hướng sử dụng vốn của mình. Đối với các công ty chứng khoán, với chức năng là định chế trung gian tài chính thì khách hàng là mục tiêu số một, mục tiêu quan trọng nhất. Khách hàng của công ty chứng khoán gồm các công ty phát hành chứng khoán, nhà đầu tư chứng khoán. Như vậy, khách hàng của công ty chứng khoán cũng là chủ thể tham gia trên thị trường cứng khoán có tư cách là người đại diện cho nguồn cung hoặc nguồn cầu chứng khoán. Để có thể tồn tại và phát triển, công ty chứng khoán phải thực hiện nguyên tắc “biết khách hàng của mình”, nắm rõ khả năng tài chính của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, giữ gìn đạo đức kinh doanh và tôn trọng khách hàng, luôn luôn đặt khách hàng lên trên hết. Làm được điều này, công ty chứng khoán phải dựa vào chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý trong công ty. Về ảnh hưởng của thị trường tài chính Công ty chứng khoán tham gia hoạt động trực tiếp trên thị trường chứng khoán (TTCK) thì bất kỳ một biến động nào của TTCK nói riêng và thị trường tài chính nói chung đều tác động sâu sắc đến chuyên môn, sản phẩm, dịch vụ và doanh thu của công ty chứng khoán. Thị trường tài chính, TTCK càng phát triển càng tạo ra nhiều công cụ tài chính, có thêm nhiều dịch vụ, mở rộng phạm vi kinh doanh và qua đó một mặt tạo cơ hội thu lợi nhuận cho công ty chứng khoán, mặt khác buộc các công ty chứng khoán phải cải tiến, sáng tạo không ngừng để thích nghi với môi trường hoạt động. Về cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán phụ thuộc vào quy mô kinh doanh và các nghiệp vụ mà công ty được phép hoạt động. Mặt khác nó còn căn cứ vào tính chất sở hữu của công ty chứng khoán. Theo thông lệ quốc tế, cơ cấu tổ chức của một công ty chứng khoán chia thành 2 khối chủ yếu: khối nghiệp vụ và khối phụ trợ. (Sẽ trình bày cụ thể ngay sau đây) Mô hình tổ chức của một công ty chứng khoán Hình 1.1: Mô hình tổ chức của một công ty chứng khoán (Nguồn Trung Tâm đào tạo UBCKNN) Cơ cấu tổ chức của một công ty chứng khoán dựa trên nền tảng loại hình nghiệp vụ mà công ty thực hiện và quy mô hoạt động kinh doanh …Mặc dù vậy, cơ cấu tổ chức của các công ty chứng khoán đều được xây dựng gồm hệ thống các phòng ban chức năng được chia thành hai khối, là : Nghiệp vụ và Phụ trợ. - Khối nghiệp vụ (Front office): thực hiện các giao dịch kinh doanh và dịch vụ chứng khoán. Khối này được tổ chức thành các bộ phận, phòng ban hoạt động cụ thể: phòng môi giới, phòng tự doanh, phòng bảo lãnh phát hành, phòng tư vấn, phòng ký quỹ… Tuy nhiên, căn cứ vào chiến lược hoạt động của công ty, quy mô vốn, quy mô và sự phát triển của thị trường mà mỗi công ty chứng khoán có thể chuyên sâu vào từng bộ phận, từng mảng hoạt động (như tách bạch các phòng môi giới OTC, phòng phân tích đầu tư, tư vấn …) hoặc tổng hợp các nghiệp vụ trong cùng một bộ phận ( như phòng kinh doanh có thể bao gồm cả: cho vay cầm cố chứng khoán,OTC..hay phân tích và tư vấn, bảo lãnh phát hành vào cùng một bộ phận..) - Khối phụ trợ: đây là khối không thể thiếu trong quá trình hoạt động của một công ty chứng khoán, mặc dù nó không trực tiếp tham gia các nghiệp vụ kinh doanh. Khối này bao gồm các bộ phận như: phòng kế hoạch công ty, phòng phân tích thị trường, phòng IT, phòng hành chính- nhân sự, phòng kiểm soát nội bộ… Bên cạnh sự phân chia thành hai khối nghiệp vụ như vậy, hiện nay các công ty chứng khoán còn mở thêm các chi nhánh tại các địa phương, đại lý nhận lệnh tại các địa điểm khác nhau… phục vụ cho mục đích mở rộng mạng lưới khách hàng, quy mô kinh doanh… Vai trò của công ty chứng khoán Công ty chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường chứng khoán. Đối với mỗi chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, vai trò của các công ty chứng khoán cũng được nhìn nhận dưới những góc độ khác nhau. Đối với thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán phát triển không thể thiếu sự tham gia của các công ty chứng khoán. Hoạt động của các công ty chứng khoán đã giúp công chúng và nhà đầu tư quen dần với thị trường. Công ty chứng khoán góp phần tạo lập giá cả, điều tiết thị trường và làm tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính. Trên thị trường thứ cấp, công ty chứng khoán có vai trò giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác giá trị khoản đầu tư của mình. Toàn bộ các lệnh mua bán chứng khoán được tập hợp tại các thị trường giao dịch tập trung thông qua các công ty chứng khoán, và trên cơ sở đó giá chứng khoán sẽ được xác định theo quy luật cung cầu. Ngoài ra, chính hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán cũng góp phần điều tiết giá chứng khoán. Trên thị trường sơ cấp, thông qua nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, công ty chứng khoán đã thực hiện xác định và tư vấn cho tổ chức phát hành mức giá phát hành hợp lý đối với các chứng khoán trong đợt phát hành. Các công ty chứng khoán thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán sau khi phát hành, vì vậy giúp người đầu tư dễ dàng chuyển đổi chứng khoán thành tiền mặt và ngược lại, làm tăng tính thanh khoản cho các chứng khoán. Đối với nhà đầu tư Sân chơi mới này cũng dành cho tất cả các nhà đầu tư, từ nhà đầu tư có tổ chức đến nhà đầu tư cá nhân. Họ tạm thời có một khoản tiền nhàn rỗi, nhưng sẽ rất khó khăn khi ra quyết định đầu tư. Như vậy, nhờ lợi thế của một tổ chức trung gian, chuyên môn hoá cao làm cầu nối cho các bên mua bán gặp nhau, các công ty chứng khoán giúp cho nhà đầu tư tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức trong từng giao dịch, giúp nâng cao tính thanh khoản của thị trường. Đối với các tổ chức phát hành Thị trường chứng khoán là một sân chơi mới cho tất cả các doanh nghiệp, một cơ chế huy động vốn mới. Các doanh nghiệp hiện nay không còn phải lệ thuộc hoàn toàn vào vốn đi vay từ các ngân hàng thương mại, họ có thể chủ động tìm được nguồn vốn mới thông qua việc phát hành các chứng khoán trên thị trường. Công ty chứng khoán là một trung gian tài chính với vai trò huy động vốn, sẽ giúp tổ chức phát hành tìm được nhà đầu tư và phân phối chứng khoán đến tận tay những người có nhu cầu nắm giữ loại chứng khoán đó. Nhà đầu tư và nhà phát hành không phải mua bán trực tiếp chứng khoán với nhau, điều này giúp giảm chi phí huy động cho nhà phát hành. Đối với các cơ quan quản lý thị trường Công ty chứng khoán thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán, nắm giữ các tài khoản giao dịch của khách hàng, vì vậy nó có được thông tin về các giao dịch trên thị trường, thông tin về các loại cổ phiếu, trái phiếu, thông tin về tổ chức phát hành và nhà đầu tư... Công ty chứng khoán có nghĩa vụ phải cung cấp các thông tin đó cho các cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu, qua đó, các cơ quan quản lý thị trường có thể kiểm soát và chống các hiện tượng thao túng, lũng đoạn thị trường... bảo vệ nhà đầu tư Các nghiệp vụ cơ bản của công ty chứng khoán Môi giới chứng khoán Với nghiệp vụ môi giới chứng khoán, công ty chứng khoán là trung gian thực hiện lệnh mua bán chứng khoán cho khách hàng, chính là các nhà đầu tư (cả cá nhân và tổ chức). Khách hàng sẽ ra các mọi quyết định như mua, bán loại chứng khoán nào, khối lượng, giá cả, thời điểm mua bán ra sao. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về kết quả của việc mua bán và phải trả phí môi giới cho công ty chứng khoán. Tự doanh chứng khoán Đây là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của công ty chứng khoán. Tự doanh là việc công ty chứng khoán tự tiến hành các giao dịch mua bán chứng khoán cho chính mình. Đối với hoạt động tự doanh, Công ty chứng khoán kinh doanh bằng chính nguồn vốn của công ty, nhằm thu lợi nhuận cho chính mình. Trong trường hợp hoạt động tự doanh được thực hiện thông qua hoạt động tạo lập thị trường, khi đó công ty chứng khoán đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, sẽ nắm giữ một số lượng nhất định của một số loại chứng khoán, và thực hiện mua bán chứng khoán với các khách hàng để hưởng chênh lệch giá. Là nguồn thu chủ yếu của các công ty chứng khoán, vì vậy nhà quản lý rất chú trọng đến hoạt động này. Hoạt động tự doanh đòi hỏi công ty chứng khoán phải có đủ một số vốn nhất định theo quy định của pháp luật (tối thiểu là 100 tỷ đồng), nhằm đảm bảo rằng các công ty chứng khoán dùng vốn của họ để kinh doanh và đội ngũ nhân viên phải có trình độ chuyên môn nhất định, có khả năng phân tích thị trường, nhạy bén với thông tin, nhạy cảm trong công việc, có khả năng tự quyết cao để có thể đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý. Công ty chứng khoán vừa kinh doanh chứng khoán cho chính mình, vừa làm trung gian thực hiện lệnh cho khách hàng, vì vậy có thể dẫn đến sự mâu thuẫn về lợi ích giữa công ty và khách hàng. Do đó, khi thực hiện hoạt động tự doanh, công ty chứng khoán cần đáp ứng các yêu cầu sau: - Tách biệt về quản lý: giữa hai hoạt động tự doanh và môi giới, để đảm bảo sự phù hợp về lợi ích của các bên. Đặc biệt, không được lấy tài sản của khách hàng để kinh doanh cho công ty và ngược lại. - Ưu tiên khách hàng: công ty chứng khoán với lợi thế về nghiệp vụ có thể dự đoán trước diễn biến của thị trường, để đảm bảo sự công bằng cho các khách hàng trong quá trình giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán phải ưu tiên thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng trước lệnh tự doanh của công ty. - Góp phần bình ổn thị trường: khi thị trường có sự biến động bất thường, các công ty chứng khoán sẽ điều tiết cung cầu, bình ổn giá cả của các loại chứng khoán thông qua hoạt động tự doanh, bằng cách mua vào khi giá chứng khoán giảm và bán ra khi giá chứng khoán tăng nhằm giữ giá chứng khoán ổn định. Hình1.2: Quy trình hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán  (Nguồn: Trung tâm đào tạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước) Bảo lãnh phát hành chứng khoán Hoạt động bảo lãnh phát hành là việc công ty chứng khoán có chức năng bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khoán và giúp bình ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu sau khi phát hành. Để có thể trở thành một tổ chức bão lãnh phát hành, Công ty chứng khoán có mức vốn tối thiểu cho hoạt động này là 165 tỷ đồng Việt Nam, được cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán đồng ý và cho phép. Mặt khác, công ty chứng khoán và tổ chức phát hành không được chi phối nhau, không nắm giữ quá 5% vốn của nhau; không cùng chi phối một tổ chức khác và không cùng bị một tổ chức khác chi phối. Để đợt phát hành chứng khoán ra công chúng của doanh nghiệp được thành công, việc lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành rất quan trọng. Công ty chứng khoán với tư cách là tổ chức bảo lãnh phát hành được doanh nghiệp lựa chọn sẽ tư vấn cho tổ chức phát hành về loại, số lượng chứng khoán cần phát hành, định giá chứng khoán và phương thức phân phối chứng khoán đến các nhà đầu tư. Khi phương án phát hành được Uỷ ban chứng khoán thông qua, chứng khoán sẽ được phép phát hành, sau đó công ty chứng khoán thực hiện phân phối chứng khoán. Công ty chứng khoán sẽ có được một khoản thu từ phí bảo lãnh. Hoạt động bảo lãnh phát hành chiếm tỷ lệ doanh thu khá cao trong tổng doanh thu của công ty chứng khoán vì vậy các công ty cũng rất chú trọng phát triển hoạt động này. Hoạt động mạnh về nghiệp vụ này là Công ty chứng khoán Nông Nghiệp, Ngoại thương. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán được thực hiện theo quy trình sau : Hình 1.3: Quy trình hoạt động Bảo lãnh phát hành  (Nguồn:Trung tâm đào tạo Ủy ban chứng khoánNhà nước) Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán Đây là một trong bốn hoạt động kinh doanh chính của công ty chứng khoán. Hoạt động tư vấn của công ty chứng khoán có thể được hiểu: đó là việc công ty chứng khoán thông qua hoạt động phân tích, dự báo các dữ liệu về lĩnh vực chứng khoán để đưa ra lời khuyên cho khách hàng. Ngoài ra công ty có thể thực hiện một số công việc dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu tư và cơ cấu tài chính cho khách hàng. Trước đây khi nghị định 48/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thì hoạt động tư vấn chỉ được giới hạn trong hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán. Hiện nay, Luật chứng khoán 2007 đã mở rộng hoạt động tư vấn của công ty chứng khoán, bao gồm tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. Đó là dịch vụ mà công ty chứng khoán cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tái cơ cấu tài chính; mua bán, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát hành và niêm yết, đăng ký giao dịch. Ngoài ra, công ty chứng khoán còn thực hiện tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn bán đấu giá cổ phần và cung cấp các dịch vụ tài chính khác cho doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật. Tư vấn đầu tư là hoạt động tư vấn cho người đầu tư về thời gian mua bán, nắm giữ, giá trị của các loại chứng khoán và các diễn biến của thị trường. Người tư vấn sử dụng kiến thức của mình để “kinh doanh” nhằm đem lại lợi nhuận cho khách hàng. Lời tư vấn dựa trên sự phân tích những diễn biến của thị trường trong quá khứ, có thể đúng có thể sai, vì vậy khách hàng vẫn là người quyết định cuối cùng, thông tin người tư vấn đưa ra chỉ nên ma