Đề tài Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ môi giới tại Công ty chứng khoán NHTMCP Đông Nam Á (SeABank)

Môi giới chứng khóan là một trong những nghiệp vụ cơ bản và quan trọng nhất của công ty chứng khóan. Môi giới chứng khóan không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, cho nhà đầu tư, cho sự phát triển của bản thân công ty chứng khóan SASC nói riêng mà còn đem lại lợi ích cho sự phát triển của các công ty chứng khóan nói chung. Mặt khác môi giới chứng khóan còn ảnh hưởng rất lớn tới quá trình phát triển của thị trường chứng khoán. Mặc dù chi phí cho hoạt động môi giới đã giảm đi đáng kể, nhưng việc giao dịch chứng khoán sẽ không thể thiếu được vai trò của hoạt động môi giới, ít nhất trong tương lai gần. Nhất là đối với thị trường non trẻ của chúng ta, khi mà việc đầu tư chứng khoán là chưa phổ biến và mặt bằng trình độ của các nhà đầu tư chưa có gì là đảm bảo. Công ty chứng khóan đã đi vào họat động được 3 năm và đã đạt được những thành tựu nhất định , tuy nhiên cũng còn một số những mặt hạn chế cần khắc phục, những thiếu sót cần được bổ sung. Công ty chứng khóan có tồn tại hay phát triển được hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó điển hình là các họat động của chính công ty. Công ty họat động chính ở 3 lĩnh vực đó là: Hoạt động môi giới, họat động hỗ trợ đầu tư và tư vấn đầu tư. Thị trường chứng khoán hoạt động có hiệu quả một phần là phải kể tới các nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán. Các công ty chứng khóan hiện nay đều thực hiện hoạt động này. Bản chất của hoạt động này là trung gian hoặc đại diện mua bán cho khách hàng. Đây là một hoạt động được gọi là cơ bản của công ty chứng khoán nhưng hiện nay còn rất nhiều vấn đề tồn tại: Lợi nhuận thu được từ hoạt động môi giới còn thấp, chưa đúng với tiềm năng phát triển của công ty cũng như của thị trường. Vấn đề này có thể lý giải bằng các nguyên nhân: đội ngũ nhân viên môi giới chưa chuyên nghiệp, các dịch vụ phụ trợ chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư… Những tồn tại này làm cho nghiệp vụ của công ty chứng khoán nói chung và SeABS nói riêng chưa thực sự phát triển. Đây là lý do em chọn đề tài: “phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ môi giới tại công ty chứng khoán TMCP Đông Nam Á (SeABank)” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

doc47 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2490 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ môi giới tại Công ty chứng khoán NHTMCP Đông Nam Á (SeABank), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Môi giới chứng khóan là một trong những nghiệp vụ cơ bản và quan trọng nhất của công ty chứng khóan. Môi giới chứng khóan không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, cho nhà đầu tư, cho sự phát triển của bản thân công ty chứng khóan SASC nói riêng mà còn đem lại lợi ích cho sự phát triển của các công ty chứng khóan nói chung. Mặt khác môi giới chứng khóan còn ảnh hưởng rất lớn tới quá trình phát triển của thị trường chứng khoán. Mặc dù chi phí cho hoạt động môi giới đã giảm đi đáng kể, nhưng việc giao dịch chứng khoán sẽ không thể thiếu được vai trò của hoạt động môi giới, ít nhất trong tương lai gần. Nhất là đối với thị trường non trẻ của chúng ta, khi mà việc đầu tư chứng khoán là chưa phổ biến và mặt bằng trình độ của các nhà đầu tư chưa có gì là đảm bảo. Công ty chứng khóan đã đi vào họat động được 3 năm và đã đạt được những thành tựu nhất định , tuy nhiên cũng còn một số những mặt hạn chế cần khắc phục, những thiếu sót cần được bổ sung. Công ty chứng khóan có tồn tại hay phát triển được hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó điển hình là các họat động của chính công ty. Công ty họat động chính ở 3 lĩnh vực đó là: Hoạt động môi giới, họat động hỗ trợ đầu tư và tư vấn đầu tư. Thị trường chứng khoán hoạt động có hiệu quả một phần là phải kể tới các nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán. Các công ty chứng khóan hiện nay đều thực hiện hoạt động này. Bản chất của hoạt động này là trung gian hoặc đại diện mua bán cho khách hàng. Đây là một hoạt động được gọi là cơ bản của công ty chứng khoán nhưng hiện nay còn rất nhiều vấn đề tồn tại: Lợi nhuận thu được từ hoạt động môi giới còn thấp, chưa đúng với tiềm năng phát triển của công ty cũng như của thị trường. Vấn đề này có thể lý giải bằng các nguyên nhân: đội ngũ nhân viên môi giới chưa chuyên nghiệp, các dịch vụ phụ trợ chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư… Những tồn tại này làm cho nghiệp vụ của công ty chứng khoán nói chung và SeABS nói riêng chưa thực sự phát triển. Đây là lý do em chọn đề tài: “phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ môi giới tại công ty chứng khoán TMCP Đông Nam Á (SeABank)” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu Bất kì hoạt động kinh doanh trong điều kiện khác nhau như thế nào đi nữa cũng còn tiềm ẩn những khả năng tiềm tàng chưa phát hiện được. Chỉ thông qua tổng hợp số liệu và phân tích các dữ liệu của nghiệp vụ môi giới chúng ta mới có thể thấy được họat động môi giới của công ty họat động như thế nào trong 3 năm (2007->2009) từ đó mới có thể tổng kết được công ty đó đã làm được những gì và những gì chưa làm được, những gì cần học hỏi, những gì cần rút kinh nghiệm. Dựa trên cơ sở đó mới có dữ liệu để phát triển, hoàn thiện và định hướng tốt trong tương lai được. Liệu trong 2, 3 năm tới họat động môi giới của công ty có duy trì hay mở rộng được hay không.? Do vậy mục tiêu nghiên cứu của đề tài “ phát triển và hoàn thiện nghiệp cụ môi giới tại công ty chứng khoán TMCP Đông Nam Á (SASC) ”. Qua việc nghiên cứu đề tài em có thể vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, tiến hành, xem xét, tổng hợp và hệ thống toàn bộ lý thuyết cơ bản về hoạt động môi giới của công ty chứng khoán rồi tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán SASC. Trên thực tế đó em mạnh dạn đề xuất một số giải pháp phát triển và hòan thiện họat động môi giới chứng khoán với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của cả doanh nghiệp. Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề của em được nghiên cứu dựa trên các số liệu của 3 năm , từ năm 2009 đến năm 2009 kết hợp sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp so sánh và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Chuyên đề đã hệ thống lý thuyết kết hợp với việc phân tích thực tiễn và đánh giá những kết quả của công ty trong 3 năm từ 2007 đến năm 2009 để đưa ra một số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ môi giới tại công ty SASC. Do hạn chế về kiến thức thực tế, khả năng tổng hợp, diễn giải và thời gian nghiên cứu nên bài viết cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của thầy, cô giáo và các bạn bè để bài viết được hoàn thiện hơn. Nội dung nghiên cứu - Dựa vào báo cáo tài chính để có cái nhìn tổng quát về công ty. - Dựa vào số liệu , các dữ liệu do phòng kinh môi giới cung cấp trong 3 năm 2007, 2008, 2009. - Các nhân tố kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng tới họat động môi giới - Thực trạng họat động môi giới trong 3 năm 2007,2008,2009 - Kết quả của họat động môi giới. - Giải pháp phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ môi giới Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các số liệu, dữ liệu do phòng môi giới cung cấp. - Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài này là những kiến thức cơ bản về hoạt động môi giới của công ty chứng khoán, bên cạnh đó là thực trạng của hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Habubank từ 1/1/2007 đến 31/12/2009. Kết cấu của đề tài Kết cấu chuyên đề của em gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu chung về Công Ty TMCP Đông Nam Á (SASC). Chương 2: Thực trạng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán SeABank Chương 3: Giải pháp phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán SeABank Vì lý do công ty mà em đã thực tập hạn chế về thời gian thành lập (từ năm 2007 bắt đầu đi vào họat động) nên em sẽ làm bài chuyên đề của mình với số liệu trong 3 năm , từ năm 2007 tới năm 2009. Mặc dù vậy nhưng em sẽ cố gắng để nêu bật lên được nội dung của đề tài. Em rất mong cô xem xét và góp ý kiến để em hoàn thành tốt bài tập của mình. Em xin chân thành cảm ơn. CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TMCP ĐÔNG NAM Á (SASC). Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của công ty Giới thiệu chung về công ty Tổng quan về công ty Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (viết tắt là SASC - được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán ngày 22/12/2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ, được phép cung cấp tất cả các dịch vụ Chứng khoán - Tài chính theo quy định của Luật Chứng khoán, bao gồm: 1. Môi giới chứng khoán 2. Bảo lãnh phát hành 3. Tự doanh chứng khoán 4. Lưu kí chứng khoán 5. Tư vấn tài chính Công ty họat động được ba năm với tổng số nhân viên lên tới 80 nhân viên trong tất cả các lĩnh vực. Hội sở chính Địa chỉ: Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 84 04 275 3812/3/4/5 Fax: 84 04 275 3816 Email: info@SASC.com.vn Webside: www.SASC.com.vn Sứ mệnh và tầm nhìn SASC hướng tới mục tiêu là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam và định hướng trở thành 1 tập đoàn ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp Giá trị cốt lõi Tối ưu hóa lợi nhuận và cơ hội đầu tư cho khách hàng là nền tảng cơ bản trong mọi mọi hoạt động của chúng tôi. SASC luôn đối xử một cách công bằng với các chuẩn mực đạo đức cao nhất đối với tất cả khách hàng. SASC xây dựng một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và luôn hướng tới sự thành công của khách hàng. Giá trị của SASC được tạo dựng từ sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, từ Hội đồng Quản trị tới đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên nghiệp vụ đều hướng tới sự hoàn hảo, minh bạch, trung thực, trách nhiệm và cởi mở. Hướng tới sự chuyên nghiệp và hoàn hảo trong chất lượng dịch vụ cam kết bảo mật của SASC sẽ mang lại cho khách hàng sự tin tưởng và tăng cường sức mạnh cho các nhà đầu tư. Lĩnh vực hoạt động. 1.1.1.4.1. Dịch vụ môi giới chứng khóan i. Mở tài khoản và hướng dẫn giao dịch Rất nhanh chóng và thuận tiện, chỉ cần 01 bản photo CMTND và bản gốc để đối chiếu, quý khách hàng ký vào bản hợp đồng soạn sẵn là quý khách hàng đã có một số tài khoản giao dịch. Khi mở tài khoản giao dịch, khách hàng sẽ được chuyên viên SASC hướng dẫn về cách thức giao dịch và các thông tin cần thiết khác liên quan đến giao dịch chứng khoán. Khách hàng có thể mở tài khoản trực tiếp tại sàn giao dịch hoặc trực tuyến qua website www.SASC.com.vn. - Số lượng tài khoản khách hàng mở tại công ty: Gia nhập TTCK mới được tròn 3 năm, do lợi thế dịch vụ tốt SASC luôn là điểm đến tin cậy của nhà đầu tư. Điều đó được thể hiện ở số lượng tài khoản khách hàng mở tại công ty không ngừng tăng nhanh qua các quý, các năm. - Doanh số giao dịch. Không phải tất cả các nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại CTCK đều tiến hành giao dịch. Hiệu quả môi giới chứng khoán của CTCK được xem là cao khi khối lượng chứng khoán được mua đi bán lại qua công ty cao. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị khối lượng chứng khoán mà CTCK làm trung gian đại diện mua bán cho khách hàng. Khi khách hàng giao dịch nhiều tại công ty, giá trị khối lượng chứng khoán giao dịch sẽ tăng và ngược lại. CTCK thu phí môi giới tính trên giá trị chứng khoán giao dịch. ii. Môi giới giao dịch chứng khóan niêm yết Với một cách thức chuyên nghiệp, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, dịch vụ môi giới giao dịch của SASC sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đa dạng của khách hàng với các tiện ích sau: 1. Nhận lệnh giao dịch: Có ba loại nhận lệnh đó là: Nhận lệnh trực tiếp tại sàn giao dịch SASC. Nếu khách hàng không thể đến sàn thì SASC có cách thức nhận lệnh thứ hai cho khách hàng đó là: Nhận lệnh qua điện thoại: Điện thoại giao dịch: (04).62758888 tại Hà Nội và (08).9258888 tại Hồ Chí Minh. Để khách hàng có thể chủ động trong việc đạt lệnh của mình công ty chứng khoán SASC cũng đã thiết lập lên loại hình đặt lệnh thứ ba đó là đặt lệnh trực tuyến, đặt lệnh qua Just Click Nhận lệnh trực tuyến JustClick: Chỉ cần đăng nhập website www.SASC.com.vn  quý khách khách hàng có thể đặt  lệnh mua bán trực tuyến qua mạng . 2. Dịch vụ giao dịch trực tuyến JustClick: Đặt lệnh, sửa lệnh, hủy lệnh trực tuyến Thanh toán trực tuyến. Ứng trước tiền bán chứng khoán Để giao dịch trực tuyến, quý khách hàng cần phải có một Token (mua tại sàn SASC giá : 800$ ). Token là một thiết bị bảo mật, nó có thể sử dụng trong thời gian là năm năm, bảo hành trong ba tháng. Khách hàng chỉ cần đăng nhập bằng số chứng minh nhân dân (khách hàng có thể đổi nếu muốn bảo mật) .Đăng nhập vào website www.SASC.com.vn,  vào mục “ Giao dịch trực tuyến – Just Click”, chọn dịch vụ cần sử dụng, Token sẽ cung cấp các mã số bảo mật để đăng nhập vào mục “Giao dịch trực tuyến” và làm theo hướng dẫn, quý khách có thể sử dụng dịch vụ một cách thật dễ dàng ở bất cứ địa điểm nào. Đây là dịch vụ rất thuận tiện và chủ động cho khách hàng có thể tự mình đặt lệnh, sửa lệnh và hủy lệnh mà không phải tới công ty. 3. Tra cứu trực tuyến Just Click. Tra cứu kết quả khớp lệnh, lịch sử khớp lệnh Tra cứu số dư tài khoản và sao kê hoạt động giao dịch Tra cứu giá thị trường Nhận thông báo kết quả khớp lệnh Quản lý danh mục đầu tư Để sử dụng dịch vụ quý khách hàng đăng nhập website www.SASC.com.vn , chọn mục “tra cứu trực tuyến – Just Click”, đăng nhập tài khoản xong là quý khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ trên. Gói dịch vụ này rất nhanh chóng, thuận tiện, bảo mật và hoàn toàn miễn phí mà khách hàng vẫn có thể theo dõi thông tin hàng ngày. 4. Vấn tin tài khoản qua SMS: Đây là dịch vụ dành riêng cho khách hàng, những ai có nhu cầu về gói dịch vụ này thì có thể đăng ký. Công ty sẽ thông báo ngay qua tin nhắn cho khách hàng ngay khi khách hàng đã thực hiện giao dịch thành công. Chỉ cần soạn tin nhắn đăng ký sử dụng dịch vụ “SASC DK 032xxxxxxx” và gửi tới 8013, quý khách hàng sẽ nhận được tin nhắn phản hồi: “Đăng ký thành công, trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ SMS của SASC”. Thông tin về giao dịch của quý khách hàng sẽ được cập nhật liên tục, thường xuyên, qua điện thoại di động. Thông báo kết quả khớp lệnh. Soạn tin nhắn “SASC KQ 032Cxxxxxx” Thông báo thay đổi về số dư tài khoản tiền hoặc chứng khoán. Soạn tin nhắn “SASC  SD 032Cxxxxxx” Tra cứu giá thị trường: Soạn tin nhắn “SASC  GIA , … ” Dịch vụ môi giới OTC Là dịch vụ môi giới giữa người mua và người bán chứng khoán trên thị trường OTC, giúp cho thương vụ mua bán được nhanh chóng, thuận tiện và tin cậy. - Cung cấp các thông tin về về các cổ phiếu chưa niêm yết(OTC). - Dịch vụ Môi giới uy tín với mức phí hợp lý. Quý khách hàng có thể đăng ký mua hoặc bán chứng khoán chưa niêm yết tại tất cả các quầy giao dịch của SASC, chuyên viên môi giới của SASC sẽ tìm kiếm đối tác và thực hiện giao dịch với giá tốt nhất. Đồng thời SASC có thể thay mặt khách hàng để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu, bảo đảm nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Nhìn chung doanh thu môi giới tăng đều qua các năm. Những năm trước 2007 thì đây là một khoản thu lớn đóng góp vào doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán hàng năm tại công ty. Nhưng trong những năm gần đây thị trừơng chứng khoán rơi vào tình trạng suỵ thoái thì đây là một họat động gần như trở nên yếu thế. Từ năm 2010 trở ra thì thị trường chứng khóan được coi là đang dần phục hồi và trong tương lai gần thì đây là một họat động mà công ty đang cố gắng khắc phục nó. 1.1.1.4.2. Dịch vụ hỗ trợ đầu tư i. Ứng trước tiền bán chứng khoán Khách hàng được ứng trước tiền bán chứng khoán để giao dịch ngay khi có kết quả khớp lệnh với mức phí ứng trước hợp lý. Khách hàng có thể ứng trước tiền bán chứng khoán trực tiếp tại sàn giao dịch hoặc ứng trước trực tuyến. Nếu ứng trực tiếp,  khách hàng nhận thông báo kết quả khớp lệnh của chứng khoán cần ứng tiền ngay tại sàn giao dịch của SASC Nếu ứng trước trực tuyến, quý khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến - Just Click như đã nêu ở trên. ii. Cầm cố chứng khoán Là dịch vụ mà khách hàng có thể sử dụng chứng khoán mà mình sở hữu để cầm cố vay vốn Ngân hàng Khách hàng ký vào đơn đề nghị cầm cố chứng khoán, đơn đề nghị phong tỏa chứng khoán do SASC cấp, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết để được vay vốn Ngân hàngKhi cần giải tỏa cầm cố, quý khách hàng có thể bán chứng khoán đã cầm cố để thanh toán. iii. Mua bán lại chứng khóan Là dịch vụ dùng để thỏa thuận mua / bán tạm thời một hay một vài chứng khoán trong thời điểm hiện tại và cam kết mua / bán lại trong tương lai tại một thời điểm nhất định. - Khách hàng có thể nhận được tiền ngay khi ký kết hợp đồng Repo. - Thủ tục nhanh chóng đơn giản, thuận tiện với mức lãi suất hợp lý. - Chứng khoán Repo được SASC cam kết bán lại cho khách hàng theo hợp đồng Repo iiii. Dịch vụ hỗ trợ thông tin và tư vấn đầu tư SASC hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin cần thiết để có cơ sở ra quyết định đầu tư của mình. SASC trực tiếp cung cấp các thông tin về Doanh nghiệp, về hoạt động thị trường chứng khoán hàng ngày và tin phân tích SASC thông qua các bản tin mà SASC cung cấp. Quý khách hàng cũng có thể tìm kiếm các thông tin trên qua trang web của công ty www.SASC.com.vn, qua e-mail, qua điện thoại. - Tư vấn, chỉ dẫn và khuyến nghị hỗ trợ khách hàng để quyết định đầu tư. - Tư vấn đầu tư khi khách hàng có nhu cầu. Để sử dụng dịch vụ, quý khách hàng chỉ cần đăng ký tại quầy giao dịch của SASC hoặc yêu cầu tư vấn qua điện thoại iiiii. Ủy thác đấu gía Là dịch vụ giúp quý khách hàng có thể ủy thác cho SASC tham gia đấu giá mua cổ phần của các công ty thông qua đấu giá. Với đội ngũ phân tích chuyên nghiệp SASC thực hiện dịch vụ ủy thác đấu giá và tư vấn đấu giá cho các nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất. SASC hỗ trợ tài chính cho khách hàng ủy thác đấu giá với một tỷ lệ nhất định và lãi suất hợp lý.SASC còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau đấu giá như: tư vấn thông tin, quản lý cổ phiếu, chuyển nhượng hợp đồng Ủy thách đấu giá.Quý khách hàng có thể tham gia dịch vụ bằng cách đăng ký đấu giá ủy thác, đề nghị chuyển nhượng lại cổ phần tại quầy giao dịch OTC 1.1.1.4.3 Tư vấn tài chính Đây là một họat động của bộ phận môi giới nhưng nó không phải là một họat động được tách riêng, vì nhân viên của công ty chứng khóan chưa đủ mạnh để có thể tự lập riêng ra cho mình cho phòng riêng chuyên phụ trách về phần tư vấn mà họ chỉ tư vấn trực tiếp cho khách hàng khi họ có nhu cầu hỏi trực tiếp.Trong môi giới của SASC đang được thực hiện chủ yếu là cung cấp thông tin. Theo đúng nguyên tắc của môi giới thì người môi giới chỉ tư vấn , phân tích về các mặt của vấn đề( ví dụ như cổ phiếu này có những đặc điểm gì? ) và khách hàng qua phân tích , nhận xét của bản thân mình để đưa ra quyết định đầu tư mà họ cho là phù hợp với mục tiêu riêng của mình. Người môi giới không được dẫn dắt khách hàng, hướng khách hàng giao dịch một loại chứng khoán cụ thể. Điều này đã được quy định rõ trong chuẩn mực đối với nhân viên môi giới chứng khoán tại SASC. Đó là : Khi nhân viên môi giới thấy có những cơ hội đầu tư phù hợp với mục tiêu, nhu cầu của khách hàng thì họ sẽ thông báo cho khách hàng, tư vấn cho khách hàng để khách hàng quyết định có thực hiện hay không. Nhân viên môi giới theo dõi tài khoản của khách hàng, khi nhận thấy thị trường hoặc các chứng khoán có liên quan có những biến động mà theo họ cần sự điều chỉnh thì họ sẽ thực hiện tư vấn cho khách hàng để khách hàng quyết định điều chỉnh thấy hợp lý- đây là công việc chăm sóc tài khoản của khách hàng. 1.1.1.4.4. Họat động tự doanh Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán SASC là thực hiện việc mua và bán chứng khoán bằng nguồn vốn của công ty, với nghiệp vụ tự doanh, SASC sẽ tham gia mua bán chứng khoán như một tổ chức độc lập, bằng chính nguồn vốn của công ty, chứ không phải bằng tài khoản của khách hàng. Tuy nhiên đây là một hoạt động khó khăn và phức tạp, hoạt động này có thể mang lại cho SASC những khoản lợi nhuận lớn nhưng cũng có thể gây ra những tổn thất không nhỏ. Để thực hiện nghiệp vụ này thành công, ngoài đội ngũ nhân viên phân tích thị trường có nghiệp vụ giỏi và nhanh nhậy với những biến động của thị trường, SASC còn phải có một chế độ phân cấp quản lý và đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý, trong đó việc xây dựng chế độ phân cấp quản lý và ra quyết định đầu tư, là một trong những vấn đề then chốt, quyết định sự sống còn của SASC.. Một câu hỏi được đặt ra là: Ở SASC vào thời điểm hiện nay thì công ty chứng khoán đã và sẽ thực hiện nghiệp vụ tự doanh như thế nào? Hoạt động tự doanh của SASC vào thời điểm hiện nay vẫn chưa thực sự nổi bật, SASC mới chỉ tập trung vào hoạt động môi giới. Điều này có thể được nhìn nhận dưới rất nhiều lý do khác nhau như: tính chất phức tạp của hoạt động tự doanh hay SASC chỉ muốn tập trung hoàn thiện nghiệp vụ môi giới trước để từ đó rút kinh nghiệm triển khai các hoạt động có liên quan trong tương lai... Nghiệp vụ tự doanh của CTCK có thể chia thành 2 lĩnh vực: Thứ nhất, SASC thực hiện việc mua bán chứng khoán niêm yết cho chính công ty mình. Tuy nhiên, hiện nay do số lượng các chứng khoán niêm yết còn ít nên nghiệp vụ này hầu như chưa được triển khai. Thứ hai, SASC thực hiện hoạt động tự doanh bằng hình thức như mua chứng khoán không niêm yết trên OTC. Tuy nhiên hoạt động này phải tuân thủ những hạn mức do pháp luật quy định. 1.1.1.4.5. Họat động lưu ký chứng khoán Lưu ký chứng khoán là một trong những điều kiện để thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán. Họat động lưu ký ở SASC thì trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư phải ký hợp đồng mở tài khoản tại các thành viên lưu ký. Lưu ký chứng khoán là bắt buộc trước khi khách hàng muốn chứng khoán của mình được giao dịch qua sàn giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoán. Theo quy định hiện hành, mỗi nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản lưu ký tại một thành viên lưu ký. Do vậy nhà đầu tư cần tìm hiểu trước để lựa chọn một thành viên lưu ký thích hợp cho mình. Trong trường hợp muốn đổi sang một thành viên lưu ký khác, nhà đầu tư sẽ mở tài khoản lưu ký mới tại thành viên lưu ký mới, đồng thời phải làm các thủ tục đóng tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký cũ  và yêu cầu thành viên lưu ký này chuyển số dư chứng khoán sang tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký mới. Tại SASC khi khách hàng mở tài khoản lưu ký, nhà đầu tư sẽ cung cấp địa chỉ liên lạc rõ ràng, chính xác và đầy đủ cho thành viên lưu ký. Điều này rất quan trọng vì nhà đầu tư có thể gặp phải những bất tiện và thậm chí
Luận văn liên quan