Khóa luận Tác động của thu hút đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển thị trường chứng khoán trong xu thế hội nhập ở Việt Nam

Kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập dần với kinh tế thế giới và thị trường chứng khoán cũng không nằm ngoài quá trình đó. Sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán sẽ làm cho bộ khung của nền kinh tế thị trường nước ta ngày càng trở nên đầy đủ, hoàn thiện và trong một tương lai không xa thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có vai trò như “ chiếc xương sống” của nền kinh tế. Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm do nguồn vốn huy động trong nước với quy mô nhỏ không thể đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh kênh huy động vốn truyền thống qua hệ thống các ngân hàng, thị trường chứng khoán cũng là một kênh huy động vốn có rất hiệu quả, nhanh chóng và ngày càng trở nên quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, thị trường chứng khoán là một phạm trù hết sức mới mẻ, không những về mặt lý thuyết mà còn cả về mặt thực hành. Thị trường chứng khoán Việt Nam với chưa đầy mười năm tuổi còn quá non trẻ, quy mô thị trường còn rất bé. Chính vì vậy, Chính phủ Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý nhằm đẩy mạnh sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực tế cho thấy, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong những năm vừa qua đã mang lại cho kinh tế Việt Nam nguồn vốn đầu tư trực tiếp khá lớn đồng thời mang lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho các nhà đầu tư chứng khoán trong nước. Việc hiểu rõ thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài qua TTCK ở Việt Nam trong thời gian qua là một việc cần thiết để có thể thấy những thành tựu đạt được, những hạn chế còn tồn tại từ đó có hướng giải quyết phù hợp, góp phần tăng cường sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nhận biết được tầm quan trọng đó, em đã chọn nghiên cứu đề tài: "Tác động của thu hút đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển thị trường chứng khoán trong xu thế hội nhập ở Việt Nam " cho khoá luận tốt nghiệp của mình Khoá luận tốt nghiệp gồm ba chương: Chương I : Tổng quan về thị trường chứng khoán Chương 2: Thực trạng tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Các giải pháp nhằm thu hút ĐTNN vào thị trường chứng khoán trong xu thế hội nhập ở Việt Nam

doc84 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3692 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tác động của thu hút đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển thị trường chứng khoán trong xu thế hội nhập ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan