Đề tài Phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng phong kiến và tư sản

Hoàn cảnh phong trào nổ ra Phong Trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng phong kiến và tư sản Nguyên Nhân và Kết Quả Bài học kinh nghiệm Ý nghĩa

pptx16 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Lượt xem: 3539 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng phong kiến và tư sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhóm 11.Nguyễn Thị Mai Thi2.Lê Thị Thùy Dung3.Bùi Ngọc Hân4.Huỳnh Thị Ngọc Quyên5.Trần Khánh Nguyên6.Võ Đình Nhân7.Nguyễn Thị Ngọc Lan8.Đặng Văn Ngọc TrungPhong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng phong kiến và tư sản.Nội dung Hoàn cảnh phong trào nổ raPhong Trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng phong kiến và tư sản Nguyên Nhân và Kết Quả Bài học kinh nghiệmÝ nghĩaTrước sự xâm lược của thực dân Pháp với nhiều chính sách áp bức bóc lột đè nặng nhân dân ta, một số nhà yêu nước theo khuynh hướng tư sản và phong kiến đã nổ dậy đấu tranh. Hoàn cảnhPhong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng phong kiến và tư sản.Khuynh hướng phong kiến - những phong trào tiêu biểu thời kỳ này : + Phong Trào Cần Vương (1885-1896): Diễn ra mạnh mẻ trên nhiều địa phương ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng phong kiến và tư sản. + Cuộc Khởi Nghĩa Yên Thế (Bắc Giang): diễn ra năm 1884 đã đánh thắng Pháp nhiều trận và gây cho chúng nhiều khó khăn thiệt hại, cuộc chiến kéo dài cho tới năm 1913 thì bị dập tắt. + Trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) : các cuộc khởi nghĩa vũ trang chống pháp của nhân dân Việt Nam vẫn tiếp diễn, nhưng đều không thành công. Khuynh Hướng tư sản - đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của tầng lớp sĩ phu tiến bộ chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản diễn ra sôi nổi. tầng lớp sĩ phu lãnh đạo phong trào dân tộc, có sự phân hóa theo 2 xu hướng là Bạo Động và Cải Cách + Đại diện của xu hướng Bạo Động là Phan Bội Châu với chủ trương dùng biện pháp Bạo Động để đánh đuổi thực dân Pháp. + Đại biểu của xu hướng Cải Cách là Phan Châu Trinh với chủ trương vận động Cải Cách văn hóa xã hội, động viên lòng yêu nước của nhân dân, đả kích bọn vua quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng tư sản, thực hiện theo dân trí, mở mang dân quyền, phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài. từ trong phong trào đấu tranh, các tổ chức Đảng phái ra đời, trong đó nổi bậc là Tân Việt Cách Mạng Đảng với Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nguyên Nhân và Kết Quả Kết Quả : Cách phong trào chống Pháp diễn ra sôi nổi. Mục tiêu đều hướng tới dành độc lập cho dân tộc, khôi phục chế độ phong kiến, hoặc thiết lập chế đội quân chủ lập hiến hoặc cao hơn thiết lập chế độ cộng là tư sản diễn ra với các phương thức và biện pháp khác nhau với quan điểm tập hợp lực lượng bên ngoài khác nhau nhưng cuối cùng các cuộc đấu tranh đều thất bại. Nguyên Nhân: các phong trào và các tổ chức trên, do những hạn chế về giai cấp, về đường lối chính trị, hệ thống tổ chức thiếu chặt chẻ, chưa tập hợp được rộng rãi lực lượng dân tộc, nhất là chưa tập hợp được 2 lực lượng xã hội cơ bản “Công Nhân và Nông Nhân” nên cuối cùng đã không thành công.4 Bài Học Kinh Nghiệm - Con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến, tư sản là không thể giành thắng lợi - Đẩy đất nước ta vào tình trạng đen tối không lối thoát - Yêu cầu bức thiết: tìm ra con đường yêu nước cứu nước mới tác động vào những người Việt Nam yêu nước bấy giờÝ NghĩaGóp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước , khơi dậy ý chí đấu tranh giành độc lập của dân tộc taThúc đẩy các nhà yêu nước , các thanh niên yêu nước có khuynh hướng dân chủ tư sản phải lựa chọn một con đường mới, một giài pháp mới để cứu nước, giải phóng dân tộc theo xu thế của thời đại, trong đó có Nguyễn Ái QuốcTạo cơ sở thuận lợi để những tư tưởng , quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin được Nguyễn Ái Quốc truyền bá về nước
Luận văn liên quan