Đề tài Phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường

- Qua một thời gian thực hiện chủ trương đổi mới về phương pháp dạy – học bậc THCS đòi hỏi người giáo viên cần phải có sự sáng tạo trong việc tổ chức giáo dục học sinh để thích ứng với quá trình đổi mới của nền giáo dục Việt Nam. - Do nhu cầu của quá trình hội nhập, bắt buộc người giáo viên phải không ngừng sáng tạo trong quá trình giáo dục học sinh. Từ đó đào tạo nên những con người có tính năng động, sáng tạo thích ứng với quá trình hội nhập của đất nước. - Để chứng minh cho chủ trương đổi mới về phương pháp dạy – học của ngành giáo dục Việt Nam là một tất yếu phải thực hiện, đó là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. - Do tác động tiêu cực của cuộc sống, tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng đến học sinh, để các em tránh xa các tệ nạn xã hội, ngoài truyền thụ kiến thức cần phải lôi cuốn các em vào các hoạt động phong trào. - Chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, biết cách tập hợp học sinh và tổ chức điều hành các hoạt động phong trào của lớp chính là góp phần vào việc thực hiện tốt cuộc vận động này. 1. Lí do chủ quan. - Do sự nhìn nhận sai lệch của một số lãnh đạo ngành giáo dục, giáo viên, của cha mẹ học sinh và của chính bản thân học sinh về vai trò của hoạt động phong trào trong nhà trường: Đối với giáo viên thì cho rằng đây là hoạt động không cần thiết, chỉ cần quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức là đủ; học sinh thì cho rằng đây là một hoạt động không quan trọng nên không chú tâm vào các hoạt động phong trào do trường lớp tổ chức. Từ đó dẫn đến chất lượng hoạt động phong trào ở một số trường, lớp còn thấp. Học sinh thì không có hứng thú tham gia. Chính vì vậy giáo viên chủ nhiệm cần phải có sự sáng tạo để tạo ra sự hứng thú và không khí thoải mái của học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. - Kĩ năng phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào của một số giáo viên chủ nhiệm còn nhiều hạn chế, như: thiếu phương pháp tổ chức, khả năng thuyết phục học trò chưa cao, thậm chí không nắm bắt được các kĩ năng hoạt động phong trào, dẫn đến các hoạt động phong trào của lớp đạt kết quả chưa cao. - Do học sinh ở một số vùng khó khăn, kĩ năng thể hiện mình trước tập thể còn nhiều hạn chế, như nhút nhát, chưa mạnh dạn. Tham gia các các hoạt động phong trào như thể dục thể thao, văn nghệ do các cấp tổ chức còn lúng túng, kĩ năng giao tiếp còn nhiều hạn chế. - Ý thức đạo đức của một số học sinh chưa cao, cần phải giáo dục đạo đức cho các em thông qua các hoạt động phong trào.

doc10 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài: PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP, TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH HỌC SINH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA NHÀ TRƯỜNG Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tính Đơn vị: Trường THCS Lương Thế Vinh – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đăk Lăk Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm. Môn đào tạo: Lịch sử – Giáo dục công dân. I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lí do khách quan. Qua một thời gian thực hiện chủ trương đổi mới về phương pháp dạy – học bậc THCS đòi hỏi người giáo viên cần phải có sự sáng tạo trong việc tổ chức giáo dục học sinh để thích ứng với quá trình đổi mới của nền giáo dục Việt Nam. Do nhu cầu của quá trình hội nhập, bắt buộc người giáo viên phải không ngừng sáng tạo trong quá trình giáo dục học sinh. Từ đó đào tạo nên những con người có tính năng động, sáng tạo thích ứng với quá trình hội nhập của đất nước. Để chứng minh cho chủ trương đổi mới về phương pháp dạy – học của ngành giáo dục Việt Nam là một tất yếu phải thực hiện, đó là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Do tác động tiêu cực của cuộc sống, tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng đến học sinh, để các em tránh xa các tệ nạn xã hội, ngoài truyền thụ kiến thức cần phải lôi cuốn các em vào các hoạt động phong trào. Chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, biết cách tập hợp học sinh và tổ chức điều hành các hoạt động phong trào của lớp chính là góp phần vào việc thực hiện tốt cuộc vận động này. Lí do chủ quan. Do sự nhìn nhận sai lệch của một số lãnh đạo ngành giáo dục, giáo viên, của cha mẹ học sinh và của chính bản thân học sinh về vai trò của hoạt động phong trào trong nhà trường: Đối với giáo viên thì cho rằng đây là hoạt động không cần thiết, chỉ cần quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức là đủ; học sinh thì cho rằng đây là một hoạt động không quan trọng nên không chú tâm vào các hoạt động phong trào do trường lớp tổ chức. Từ đó dẫn đến chất lượng hoạt động phong trào ở một số trường, lớp còn thấp. Học sinh thì không có hứng thú tham gia. Chính vì vậy giáo viên chủ nhiệm cần phải có sự sáng tạo để tạo ra sự hứng thú và không khí thoải mái của học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Kĩ năng phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào của một số giáo viên chủ nhiệm còn nhiều hạn chế, như: thiếu phương pháp tổ chức, khả năng thuyết phục học trò chưa cao, thậm chí không nắm bắt được các kĩ năng hoạt động phong trào, dẫn đến các hoạt động phong trào của lớp đạt kết quả chưa cao. Do học sinh ở một số vùng khó khăn, kĩ năng thể hiện mình trước tập thể còn nhiều hạn chế, như nhút nhát, chưa mạnh dạn. Tham gia các các hoạt động phong trào như thể dục thể thao, văn nghệ do các cấp tổ chức còn lúng túng, kĩ năng giao tiếp còn nhiều hạn chế. Ý thức đạo đức của một số học sinh chưa cao, cần phải giáo dục đạo đức cho các em thông qua các hoạt động phong trào. II. ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu. Học sinh bậc trung học cơ sở (Lớp 7A6 - trường THCS Lương Thế Vinh). Giáo viên chủ nhiệm thuộc các trường trung học cơ sở (Giáo viên chủ nhiệm trường THCS Lương Thế Vinh) Cơ sở nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu nhiệm vụ và mục tiêu của bậc giáo dục THCS, vai trò, mục tiêu của hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. Vai trò, chức năng và trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp. Phương pháp nghiên cứu. Điều tra trắc nghiệm. Nghiên cứu phân tích tài liệu. Trao đổi, thảo luận. III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nhiệm vụ của đề tài. Nhằm đưa ra biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào trong lớp chủ nhiệm. Tìm hiểu nhu cầu tham gia hoạt động phong trào của học sinh, sau đó giáo viên sẽ có những điều chỉnh phù hợp về phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào. Nghiên cứu, phân tích, áp dụng các phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào nhằm đạt các yêu cầu cụ thể sau: + Phân tích mục đích, yêu cầu, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào. + Đưa ra kết quả nghiên cứu cuối cùng và nhân rộng phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào trong phạm vi đơn vị công tác. + Xây dựng một kế hoạch cụ thể của lớp khi tham gia hoạt động phong trào do nhà trường phát động. + Hướng dẫn sử dụng phương pháp tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào một cách hợp lí để học sinh tích cực tham gia. + Thông qua các hoạt động phong trào, học sinh sẽ được rèn luyện về kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hoạt động, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Kết quả nghiên cứu. Tổng số lớp được điều tra: 1. Tổng số học sinh được điều tra: 42 + Nữ: 22 + Dân tộc: 10 + Nữ dân tộc: 7 Kết quả điều tra đối với học sinh: Em có muốn tham gia các hoạt động phong trào do trường lớp tổ chức không:(Văn nghệ, thể dục thể thao, vòng tay bè bạn, nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ…) Muốn. Rất muốn. 42/42 Không muốn. Theo em, tham gia các hoạt động phong trào trên nhằm mục đích gì? Giải trí. Rèn luyện và học tập. 42/42 Để nhà trường khỏi phê bình. Theo em, khi tham gia các hoạt động phong trào trên, vai trò chỉ đạo là của ai? Giáo viên chủ nhiệm. Lớp trưởng. Nhóm trưởng. Tất cả các đối tượng trên. 42/42 4. Khi tham gia các hoạt động phong trào trên, em mong muốn kết quả như thế nào? Không cần giải thưởng, chỉ cần vui là được. 15/42 Phải đoạt giải. 5/42 Phải có phong trào, nhưng không nhất thiết phải đoạt giải. 22/42 5. Theo em, khi tham gia các phong trào trên có cần cả lớp tham gia không? Tất cả lớp phải tham gia. 20/42 Chỉ có những người có kĩ năng tham gia. 22/42 Thầy cô chỉ định ai thì người đó phải tham gia. 6. Em tham gia các hoạt động phong trào dưới các hình thức nào? Người trực tiếp tham gia. 35/42 Là cổ động viên của lớp. 7/42 7. Khi chuẩn bị tham gia một phong trào lớn, theo em thời gian chuẩn bị là bao nhiêu lâu? 3 tuần. 7/42 2 tuần. 30/42 1 tuần. 5/42 8. Khi triển khai kế hoạch, theo em ai là người triển khai? Giáo viên chủ nhiệm. 42/42 Giáo viên chủ nhiệm giao cho lớp trưởng. 9. Hoạt động phong trào của lớp có cần lập thành kế hoạch không? Không cần. Rất cần thiết. 42/42 10. Theo em kế hoạch cần phải phổ biến như thế nào? Phổ biến trước lớp, cho cả lớp biết. 42/42 Chỉ phổ biến cho các bạn tham gia. 11. Trong quá trình chuẩn bị có cần sự giám sát của thầy cô chủ nhiệm không? Rất cần thiết. 42/42 Không cần, chỉ cần những người tham gia có tinh thần tự giác. 12. Trong quá trình chuẩn bị, có cần sự quan tâm động viên, giúp đỡ của các đối tượng nào? Ban đại diện của cha mẹ học sinh. Thầy cô chủ nhiệm. Học sinh trong lớp. Tất cả các đối tượng trên. 42/42 13. Một kế hoạch hoạt động phong trào của lớp có cần thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp không? Rất cần thiết. 42/42 Không cần thiết. Có cũng được, không cũng được. 14. Khi tham gia các hoạt động phong trào, có sự quan tâm của thầy cô chủ nhiệm em nhận thấy như thế nào? Rất tin tưởng vào công việc. Tình cảm thầy trò càng gắn bó. Tất cả các ý kiến trên. 42/42 15. Em học được gì thông qua các hoạt động phong trào? Học tập và củng cố các chuẩn mực đạo đức: kỉ luật, trung thực, đoàn kết, thân ái, hoà đồng… Kĩ năng trong cuộc sống. Tất cả các ý trên. 42/42 16. Khi tham gia các hoạt động phong trào em cảm thấy như thế nào? Rất vui và thích thú. 42/42 Không cảm nhận được gì. 17. Thái độ điều hành công việc của thầy cô chủ nhiệm theo em phải như thế nào? Nghiêm khắc. Nhẹ nhàng, tình cảm nhưng vẫn đảm bảo nghiêm túc. 42/42 Bình thường. 18. Sau khi tổ chức xong một hoạt động phong trào cần phải đánh giá, tổng kết, nhận xét rút kinh nghiệm không? Cần thiết. 42/42 Không cần thiết. Như vậy, hoạt động phong trào là một hoạt động quan trọng cần thiết cùng với việc truyền thụ kiến thức góp phần vào việc đào tạo nên những con người có kiến thức, có kĩ năng sống, có cách ứng xử phù hợp. Chính vì vậy cùng với học tập kiến thức thì học sinh cần phải tham gia các hoạt động phong trào. 3.Vai trò và mục tiêu của hoạt động phong trào: Hoạt động phong trào trong nhà trường chính là môi trường để các em rèn luyện phẩm chất đạo đức, kĩ năng học tập, lao động và giao tiếp ứng xử. Thông qua các hoạt động phong trào các em biết đoàn kết, tương trợ, có tinh thần trách nhiệm với tập thể. Có thể khẳng định, nhiều chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực pháp luật đã được hình thành cho học sinh thông qua các hoạt động phong trào. Khi tham gia các phong trào các em có điều kiện để thể hiện khả năng của bản thân, các em càng mạnh dạn, tự tin hơn, dám khẳng định mình trước tập thể, phát huy sự sáng tạo của mình. Trong quá trình tham gia hoạt động phong trào, học sinh sẽ chủ động làm chủ các hành vi của bản thân. Đây chính là những trang bị cần thiết để các em tự tin bước vào cuộc sống. Hoạt đđộng phong trào còn có tác dụng giáo dục ý thức kỷ luật cho học sinh, xây dựng cho học sinh ý thức chấp hành nội quy của nhà trường, qui định nơi công cộng, pháp luật của nhà nước. Tham gia hoạt động phong trào, các em sẽ biết xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, biết lên án, phê phán các hành vi tiêu cực trong cuộc sống. Cũng từ môi trường giáo dục bổ ích này, học sinh sẽ biết điều chỉnh hành vi của bản thân, sống nhân ái, bao dung, chan hoà với mọi người, biết kính trọng, lễ phép với người lớn tuổi. Nói tóm lại: Hoạt động phong trào là nhịp cầu nối giúp học sinh gắn bó với nhau, thêm yêu trường lớp, thầy cô, hăng say học tập tốt, để mỗi ngày đến trường mang theo tiếng cười và những ước mơ, giúp các em học sinh phát triển toàn diện, thể hiện năng khiếu và sự sáng tạo của mình. Những yêu cầu cơ bản để tổ chức hoạt động phong trào của lớp: Trước hết, giáo viên chủ nhiệm phải bám sát nội dung kế hoạch chỉ đạo của nhà trường, của Liên đội, nắm đầy đủ các yêu cầu trong kế hoạch đề ra (thời gian, việc làm, nhân sự, phương thức hoạt động….) Xây dựng thành kế hoạch cụ thể của lớp, dự kiến thời gian, nhân sự tham gia ( phụ trách chính, nhóm trưởng, hậu cần, học sinh có khả năng tham gia….), cách thức tổ chức, cần sự hỗ trợ của ai? Tham khảo ý kiến từ các giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, thăm dò, trao đổi ý kiến với giáo viên bộ môn, Tổng phụ trách, thậm chí kể cả học sinh trong trường, lớp. Sưu tầm tài liệu, vật dụng hỗ trợ, dự kiến tài chính, nguồn hỗ trợ tài chính cần thiết cho hoạt động. Đối với các phong trào lớn như cắm trại, du lịch, hội khoẻ Phù Đổng, văn nghệ….cần trao đổi, bàn bạc trước với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, khi đã có sự thống nhất hỗ trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh thì tiến hành xây dựng thành một kế hoạch cụ thể, sau đó tiến hành triển khai kế hoạch trước học sinh. Để tiến hành các bước trên đây, giáo viên chủ nhiệm cần phải có thời gian chuẩn bị. Trước khi triển khai kế hoạch, giáo viên cần phải cho học sinh thấy được tầm quan trọng, vai trò và ý nghĩa của hoạt động phong trào đó. Khi tham gia các em sẽ được những lợi ích gì. Đây là lúc giáo viên kích thích sự quan tâm tham gia của học sinh. Với nghiệp vụ sư phạm, giáo viên sẽ thuyết phục học sinh bằng những lời nói tình cảm, hành động thân thiện với học sinh, từ đó đ học sinh thấy được sự cần thiết tập thể lớp phải tham gia. Sau đó giáo viên tiến hành triển khai kế hoạch. Khi triển khai kế hoạch, chỉ cần triển khai những nội dung quan trọng trong kế hoạch, nên trình bày nội dung kế hoạch lên bảng để học sinh theo dõi. Phần này phải hết sức cụ thể: số lượng học sinh trực tiếp tham gia, vật dụng cần thiết, thời gian chuẩn bị, thời gian hoàn thành, số lượng học sinh phục vụ, hỗ trợ, địa điểm chuẩn bị và thực hiện công việc… Trong quá trình triển khai kế hoạch, giáo viên phải có thái độ tình cảm nhẹ nhàng, không quá nghiêm khắc, nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm túc. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên không khí tâm lí thoải mái cho học sinh, đây chính là biện pháp động viên học sinh tham gia tích cực, tranh thủ sự tự nguyện tham gia của học sinh. Khi phân công nhiệm vụ không nên áp đặt cho học sinh, trước tiên khuyến khích tinh thần tự giác, tự nguyện của học sinh. Nên gợi ý định hướng về những học sinh có khả năng, động viên khuyến khích các em có khả năng tự nguyện tham gia, nếu các em nhút nhát không dám xung phong, giáo viên tiếp tục động viên để các em khác giới thiệu, đây chính là cơ sở để giáo viên giao trách nhiệm cho những học sinh có khả năng. Nếu học sinh không tự nguyện, đồng thời không có học sinh giới thiệu thì giáo viên phải dùng biện pháp chỉ định. Khi chỉ định, giáo viên phải hết sức khéo léo, tế nhị, thuyết phục học sinh bằng những lời nói tình cảm, tạo ra sự tin tưởng cho học sinh khi tham gia phong trào, giáo viên phải làm thế nào đó để học sinh luôn hướng về giáo viên chủ nhiệm, coi giáo viên chủ nhiệm là một chỗ dựa vững chắc để các em tự tin tham gia. Khi các em đồng ý tham gia, giáo viên nên động viên các em bằng cách đề cao vai trò cá nhân của các em khi tham gia phong trào, để các em quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Sau khi phân công nhiệm vụ cho từng em tham gia, giáo viên cần phải phân công các em có nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ. Nên chọn các em là bạn thân, hợp tính nết với các em trực tiếp tham gia để phục vụ, hỗ trợ cho các bạn. Sau khi phân công nhiệm vụ xong, giáo viên nên cho biểu quyết để thể hiện sự quyết tâm của lớp. Sau nội dung này, giáo viên phải lên một thời gian biểu, một kế hoạch cụ thể trên giấy để các em tiện theo dõi và chuẩn bị. Khi kế hoạch đã được thống nhất trong lớp nên thông báo cho Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp. Nếu có thể trong buổi sinh hoạt chuẩn bị cho hoạt động phong trào nên mời Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp cùng tham gia để tạo nên sự thống nhất chung giữa học sinh – giáo viên và gia đình. Trong quá trình tham gia của các em nên mời Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp tham gia cổ vũ và hỗ trợ cho các em. Đồng thời tranh thủ sự đồng tình ủng hộ từ phía cha mẹ học sinh. Đối với các em, gia đình chưa hiểu và thông cảm cho hoạt động phong trào của lớp, giáo viên cần phải làm công tác tư tưởng để gia đình tạo điều kiện cho các em tham gia. Ngay từ đầu năm học, giáo viên cần nhấn mạnh đến toàn bộ cha mẹ học sinh trong lớp về vai trò, vị trí của hoạt động phong trào để cha mẹ học sinh quan tâm giúp đỡ. Trong quá trình chỉ đạo hoạt động phong trào, giáo viên phải kết hợp giáo dục tính chí công vô tư cho học sinh, xác định mục tiêu tham gia phong trào để các em có điều kiện vui chơi, giải trí, rèn luyện và học tập, không nên cay cú ăn thua. Điều quan trọng nhất khi tham gia phong trào các em sẽ được học nhiều điều bổ ích. Một công việc không thể thiếu trong hoạt động phong trào là cần phải có cổ động viên để cổ vũ (đối với các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ, hội thi…), giáo viên không quên nhắc nhở số học sinh còn lại tham gia cổ vũ cho lớp. Khi phân công nhiệm vụ cho một nhóm học sinh, cũng nên lựa chọn nhóm học sinh có quan hệ thân thiện, hoà đồng. Phải chỉ định một học sinh có uy tín trong nhóm làm nhóm trưởng và phải chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi mọi hoạt động của nhóm cùng với giáo viên chủ nhiệm. Khi tham gia hoạt động, giáo viên không nên phó thác hoàn toàn cho học sinh, cũng không nên làm hết tất cả, cần phải phân công công việc hợp lí cho từng thành viên trong lớp để các em thấy được vai trò trách nhiệm của mỗi thành viên , mỗi cá nhân trong hoạt động tập thể. Khi học sinh tham gia phong trào, sự quan tâm kịp thời của giáo viên chính là nguồn động viên lớn để các em tích cực tham gia. Một câu hỏi thăm, một việc làm chăm sóc các em như nước uống, bồi dưỡng, một lời cổ vũ, một lời tán dương… đó chính là món quà tinh thần vô cùng lớn để động viên các em. Sau khi kết thúc đợt hoạt động phong trào, giáo viên cần phải tổ chức sinh hoạt lớp, cho học sinh nhận xét, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt hạn chế. Dù đạt được kết quả cao hay không, giáo viên vẫn phải tuyên dương những học sinh tích cực tham gia. Đồng thời cần giải quyết ngay những tồn đọng trong và sau hoạt động phong trào, như thanh toán kinh phí, trao phần thưởng (nếu có), giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong học sinh (nếu có). Cuối cùng vẫn phải khẳng định cho học sinh thấy được phải biết sắp xếp thời gian biểu hợp lí cho học tập và tham gia hoạt động phong tràò không nên quá say sưa với các hoạt động phong trào để rồi lơ là trong học tập. Cần thông báo kết quả hoạt động trước lớp và thông báo cho Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp biết về thành tích đạt được. Sau hoạt động phong trào, giáo viên cần tham khảo ý kiến đánh giá nhận xét của lãnh đạo nhà trường, của Liên đội để có những thay đổi kịp thời trong việc tập hợp, tổ chức và điều hành học sinh tham gia hoạt động phong trào. Kết quả thực hiện: Với những kinh nghiệm tập hợp, tổ chức, điều hành học sinh khi tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường trên đây, tập thể 7A6 trường THCS Lương Thế Vinh – Năm học 2007 – 2008 đã đạt được những kết quả cụ thể sau đây: Bài dự thi tìm hiểu phòng chống ma tuý: 42/42 học sinh tham gia. Đạt chuyên hiệu Nhà Sử học nhỏ tuổi: 42/42 Đạt chuyên hiệu Thầy thuốc nhỏ tuổi: 42/42 Tham gia vẽ tranh về đề tài phòng chống ma tuý: 42/42. Viết thư UPU lần thứ 37: 42/42. Bài tìm hiểu nội dung, ý nghĩa 5 Điều Bác Hồ dạy: 42/42. Thu gom giấy vụn: 50 kg (đứng thứ 2/24) Đạt giải nhất nuôi heo đất đợt I (282.000 đồng). Đạt giải nhì nuôi heo đất đợt II (410.000 đồng). Đạt giải khuyến khích văn nghệ chào mừng 22/12. Đạt giải nhì Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp trường. Đạt giải nhất Câu lạc bộ vui học khối 7. Trong Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường ngày 22/12/2007 đạt được nhiều giải: giải nhì nghi thức Đội; giải nhất cầu lông khối 6-7; giải nhì chạy bền nữ; giải nhất nhảy bao bố nam khối 7. Tham gia tất cả các hoạt động Đội do Liên đội phát động, kết quả đều đạt và vượt chỉ tiêu…. Từ những kết quả của hoạt động phong trào trên đây, tác động tích cực đến việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh trong lớp: kết quả về học học tập Cuối năm học 2007 – 2008 được nhà trường và Liên đội khen tặng là tập thể lớp tham gia hoạt động phong trào tích cực. IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 1. Đối với lãnh đạo nhà trường: Cần bố trí giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm chủ nhiệm các lớp đầu cấp, để các em có cơ hội được học tập kĩ năng hoạt động phong trào của giáo viên và sớm bộc lộ, phát huy năng khiếu sở trường cá nhân. Thời gian dành cho các hoạt động phong trào phải hợp lí để khỏi ảnh hưởng đến thời gian, chương trình dạy – học. Cần cho xây dựng khu vực sân chơi, bãi tập tách riêng khỏi khu vực học tập để không ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo viên và việc học của học sinh. 2. Đối với Liên đội: Xây dựng kế hoạch phải có hướng dẫn cụ thể, chi tiết, thời gian thực hiện kế hoạch phải hợp lí, không nên chồng chéo giữa các hoạt động. Chỉ đạo hoạt động phong trào nên hài hoà, mềm dẻo, tránh cứng nhắc, áp đặt cho giáo viên chủ nhiệm. Phải biết chọn lọc phong trào để thực hiện, không nhất thiết phong trào nào của Hội đồng Đội huyện chỉ đạo cũng phải tham gia, nên tuỳ thuộc vào tình hình thực tế của Liên đội để tổ chức. Chỉ đạo hoạt động phong trào phải đi đôi với kiểm tra thực tế. Cần tham mưu với nhà trường về kinh phí khen thưởng phù hợp cho các hoạt động phong trào để động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân học sinh tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Kiến nghị với Hội đồng Đội huyện Phải biết chọn lọc phong trào để chỉ đạo các Liên đội thực hiện. Phong trào thực hiện phải thiết thực, tránh hình thức. Phát động phong trào phải có kiểm tra đánh giá thực chất, khách quan, tránh phiến diện một chiều. Nhận xét của Hội đồng chấm cấp trường Chủ tịch Hội đồng (Ký tên, đóng dấu)
Luận văn liên quan