Đề tài Quản lý dịch vụ và ăn uống trong khách sạn

Trong những năm gần đây, du lịch là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Rất nhiều khách sạn được phát triển, đổi mới liên tục và nhanh chóng theo đà phát triển của xã hội cả về qui mô và chất lượng. Hiện nay, các Khách sạn phải trực tiếp tiếp nhận và quản lý một khối lượng rất lớn và thường xuyên các loại khách, kèm theo đó là hàng loạt các loại dịch vụ phát sinh đa dạng của khách, do đó công việc quản lý hoạt động kinh doanh khách sạn là ngày càng lớn và phức tạp hơn. Hơn nữa, công tác quản lý không chỉ quản lý về con số mà thông qua nó phải rút ra được một cách nhanh chóng tình hình biến động của thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, khả năng đáp ứng để từ đó định hướng, lập kế hoạch cho công việc kinh doanh. Đây là kho dữ liệu rất lớn, không thể lưu trữ và xử lý một cách thủ công như trước đây mà cần phải tin học hoá, cụ thể là xây dựng một chương trình tin học để quản lý thống nhất và toàn diện hoạt động kinh doanh của khách sạn. Chương trình Quản Lý Khách Sạn viết bằng ngôn ngữ Visual Basic,chương trình thực hiện một số công việc về vấn đề quản lý của khách sạn như quản lý về phòng, quản lý về dịch vụ, quản lý khách đăng ký và thuê phòng, với CSDL sử dụng là Microsoft Access.

doc30 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2689 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý dịch vụ và ăn uống trong khách sạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên