Đề tài Quản lý khách sạn sinh viên Đại học dân lập Hải Phòng

KSSV là một mô hình điển hình của khu KTX sinh viên trong các trường Đại học cả nước của trường ĐHDL Hải Phòng, là nơi tạm trú của hơn 1000 sinh viên trường Đại học dân lập Hải Phòng nhằm đảm bảo cho sinh viên có đủ điều kiện về sức khoẻ và thể lực trong thời gian học tập tại trường. Phụ trách KSSV là Tổ Công tác sinh viên. Đây là bộ phận trực thuộc trường Đại học Dân lập Hải Phòng có nhiệm vụ quản lý sinh viên. Ngoài việc tổ chức các hoạt động học tập và văn hoá thể thao cho sinh viên nội trú Tổ CTSV còn có nhiệm vụ kết hợp với Tổ Bảo vệ và các lực lượng an ninh địa phương nhằm bảo đảm ninh cho khu KSSV. Việc quản lý hơn 1000 sinh viên gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy một hệ thống quản lý khách sạn sinh viên tự động sẽ giúp cho Tổ công tác sinh viên quản lý sinh viên một cách hiệu qủa hơn. Đó chính là lý do để chúng em tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý sinh viên KSSV này.

doc19 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1950 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý khách sạn sinh viên Đại học dân lập Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài: QUẢN LÝ KSSV ĐHDL HẢI PHÒNG Giới thiệu: KSSV là một mô hình điển hình của khu KTX sinh viên trong các trường Đại học cả nước của trường ĐHDL Hải Phòng, là nơi tạm trú của hơn 1000 sinh viên trường Đại học dân lập Hải Phòng nhằm đảm bảo cho sinh viên có đủ điều kiện về sức khoẻ và thể lực trong thời gian học tập tại trường. Phụ trách KSSV là Tổ Công tác sinh viên. Đây là bộ phận trực thuộc trường Đại học Dân lập Hải Phòng có nhiệm vụ quản lý sinh viên. Ngoài việc tổ chức các hoạt động học tập và văn hoá thể thao cho sinh viên nội trú Tổ CTSV còn có nhiệm vụ kết hợp với Tổ Bảo vệ và các lực lượng an ninh địa phương nhằm bảo đảm ninh cho khu KSSV. Việc quản lý hơn 1000 sinh viên gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy một hệ thống quản lý khách sạn sinh viên tự động sẽ giúp cho Tổ công tác sinh viên quản lý sinh viên một cách hiệu qủa hơn. Đó chính là lý do để chúng em tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý sinh viên KSSV này. II. Mô tả bằng lời: 1, Tiếp nhận sinh viên nội trú - Sinh viên khoá cũ có nhu cầu tạm trú tại KSSV viết đơn theo mẫu và nộp cho tổ CTSV. - Sinh viên khoá cũ có nhu cầu tiếp tục tạm trú tại KSSV sẽ được Tổ CTSV xem xét ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng thông qua kết quả rèn luyện của năm học trước. - Quản lý sinh viên ngành hướng dẫn sinh viên đủ điều kiện nội trú làm thủ tục, nộp lệ phí, nhận phòng. Dự kiến trưởng phòng, lên danh sách và nộp cho Tổ trưởng tổ CTSV. - Cán bộ quản lý sinh viên ngành nhập danh sách sinh viên vào chương trình quản lý sinh viên và in danh sách nộp cho tổ trưởng. Tổ trưởng tổng hợp và nộp cho phòng tài vụ một bản. 2, Thủ tục ra khỏi KSSV * Các trường hợp ra khỏi KSSV: - Hết hợp đồng ở KSSV: cán bộ quản lý sinh viên ngành thông báo cho sinh viên trước một tháng. - Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: + Sinh viên nộp đơn ra khỏi KSSV: nộp cho tổ trưởng tổ CTSV duyệt và trả lời trong một tuần. + Sinh viên bị đình chỉ học tập, từ chối đào tạo phải ra khỏi KSSV từ ngày quyết định có hiệu lực. + Sinh viên rèn luyện yếu kém, vi phạm nhiều lần nội quy, quy chế của KSSV phải ra khỏi KSSV theo thông báo. * Khi ra khỏi KSSV: - Sinh viên phải làm các thủ tục thanh toán, bàn giao tài sản theo quy định. - Cán bộ quản lý sinh viên ngành xoá tên sinh viên khỏi danh sách sinh viên nội trú. 4, Xét kỉ luật sinh viên: - Khi sinh viên vi phạm kỉ luật và có chứng cứ vi phạm cán bộ quản lý sinh viên yêu cầu sinh viên viết bản kiểm điểm. - Cán bộ quản lý sinh viên ngành tổ chức họp lớp kiểm điểm, đề nghị hình thức kỉ luật và lập biên bản gửi tổ trưởng tổ CTSV. - Tổ trưởng ký lịch họp hội đồng khen thưởng - kỷ luật và viết giấy triệu tập. - Cán bộ quản lý sinh viên ngành chuyển giấy triệu tập cho sinh viên vi phạm kỷ luật và yêu cầu ký nhận. - Hội đồng khen thưởng - kỷ luật họp và đưa ra quyết định, cán bộ quản lý sinh viên ngành chuyển quyết định kỷ luật cho sinh viên bị kỷ luật, lớp, phòng đào tạo, bộ phận tài vụ, gia đình, địa phương nơi cư trú, lưu tổ CTSV và thông báo toàn trường. III. Các hồ sơ: 1, Đơn đăng ký ở KSSV: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cïd Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Tổ công tác sinh viên ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở KSSV Kính gửi: - Thày hiệu trưởng trường Đại học dân lập Hải Phòng. - Tổ công tác sinh viên. Tên em là: ………………………………………………Nam (nữ):……………… Sinh ngày…………tháng………..năm……..... Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………… Sinh viên lớp: ……………..Khoá:…………Ngành:……………………………. Do điều kiện gia đình ở xa, không có chỗ ở gần trường, em mong muốn được vào ở KSSV của trường năm học 200…-200… Em xin hứa chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định học tập của nhà trường và quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú. Nếu sai phạm em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày … tháng … năm 200… SINH VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên) 2, Giấy nhận phòng ở: TỔ CÔNG TÁC SINH VIÊN GIẤY NHẬN PHÒNG Ở Họ và tên: ……………………………………… Lớp: ……………………………………… Phòng số: ……………………………………… Ngày … tháng … năm … CÁN BỘ QLSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cïd 3, Hợp đồng ở KSSV: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Tổ công tác sinh viên Ngày .. tháng … năm … HỢP ĐỒNG Ở KSSV Chúng tôi gồm:…………………………………………………………… Bên A: Trường đại học dân lập Hải Phòng. Đại diện:………………………………………………………………………….. Chức vụ:………………………………………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Bên B: Sinh viên:………………………………………………………………………… Ngày sinh:…………………………………………Nam (nữ):………………….. Lớp:………………Khoá:………………Ngành:………………………………… Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………… Địa chỉ gia đình:………………………………………………………………….. Điện thoại:………………………………………………………………………… Hai bên thoả thuận kí hợp đồng với nội dung sau: Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B ở phòng số: ………….Nhà:……..khách sạn sinh viên từ ngày … tháng … năm 200 … đến ngày … tháng … năm 200… Điều 2: Trách nhiệm của các bên: - Trách nhiệm của bên A: + Thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn và quy định tại điều 12 quy chế công tác học sinh sinh viên nội trú. + Cung cấp thiết bị, đồ dùng sinh hoạt trong phòng ở cho sinh viên theo yêu cầu của nhà trường. - Trách nhiệm của bên B: Thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của sinh viên nội trú quy định tại Quy chế và Nội quy khách sạn sinh viên.Cụ thể: + Không uống rượu, đánh bạc; tàng trữ, hút hít, tiêm chích ma tuý trong Khách sạn sinh viên. + Không gây mất trật tự, ồn ào, tiếp khách trong phòng vàogiờ tự học; không đưa người lạ vào Khách sạn sinh viên; không gây gổ đánh nhau, gây mất đoàn kết nội bộ. + Ăn ở gọn gàng, sạch sẽ; gấp chăn màn vuông vắn. + Tham gia tập thể dục buổi sáng đầy đủ và đúng giờ. + Nếu làm hỏng hoặc mất mát tài sản của nhà trường phải bồi thường theo quy định. + Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn các chi phí. + Thực hiện việc điều chuyển phòng ở theo yêu cầu của tổ trưởng tổ CTSV. Điều 3: Chi phí: - Phí nội trú: ……………………đồng/tháng. Phí nội trú được nộp vào đầu mỗi học kì tại bộ phận tài vụ. - Chi phí điện, nước: được thanh toán dựa trên số lượng thực tế sử dụng. Điều 4: Chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực khi: + Kết thúc năm học. + Sinh viên bị kỉ luật, từ chối đào tạo. + Sinh viên rèn luyện yếu kém, vi phạm nội quy, quy định của khách sạn sinh viên. + Sinh viên đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trường hợp này phải được sự đồng ý của tổ trưởng tổ CTSV. Điều 5: Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lí như sau: mỗi bên giữ một bản. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … SINH VIÊN …………………. (Kí, ghi rõ họ tên) 4, Đơn xin ra khỏi KSSV: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cïd ĐƠN XIN RA KHỎI KHÁCH SẠN SINH VIÊN Kính gửi: Thầy (cô) tổ trưởng tổ Công tác sinh viên. Tên em là: ………………………………………..……………………......... Sinh viên lớp: ………...… Khoá ……….… Ngành: ……………………………..... Theo hợp đồng ở khách sạn sinh viên, em được ở tại phòng: ……… từ ngày … / … / 200… đến ngày …/…/ 200… Nay em xin ra khỏi Khách sạn sinh viên vì những lý do sau: ………………………………………..…………………….........………………….……………………..…………………….........…………………………………….…..…………………….........………………………………………..…………………….........………………………………………..…………………….........……….………………………………..…………………….........………………………….……………..…………………….........………………………………………..…….……………….........………………………………………..……………………..........………………………………………..…………………….........……………….………………………..…………………….........………………………………….. Vậy em viết đơn này đề nghị tổ Công tác sinh viên xem xét và giải quyết. Em xin chân thành cảm ơn. Hải Phòng, ngày … tháng … năm 200 … Tổ trưởng tổ CTSV Người viết đơn Ngày nhận đơn: … / … / 200 … (Kí, ghi rõ họ tên) Xét duyệt:…………………………. ………………………..…………… ………………………..…………… ………………………..…………… Ngày … tháng … năm 200 … 5, Thông báo buộc sinh viên vi phạm nội quy ra khỏi KSSV: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cïd Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Tổ công tác sinh viên Số: ………/ 200 ……/CTSV THÔNG BÁO v/v BUỘC SINH VIÊN VI PHẠM NỘI QUY RA KHỎI KHÁCH SẠN SINH VIÊN Căn cứ vào đề nghị của cán bộ quản lý sinh viên ngành:…………………….…….…….…... Về sinh viên:…………… ………………………………………………….…….…….…….. Lớp:…………..…….…Ngành:………………...…………… Ở phòng số:………………………. Trong thời gian ở KSSV, sinh viên: ……….…….…….……...……………………………... Đã không chấp hành đầy đủ các nội quy phòng ở, quy định của KSSV. Vi phạm có hệ thống các nội quy, quy định sau: ………………..…………………………… ……………………………………..…………………….........…………………….…………………..…………………….........………………………………………..…………………….........………………………………..…………………………..……………………..…………………….. Để đảm bảo chất lượng đào tạo và giữ nghiêm kỉ luật nhà trường, đồng thời ổn định nề nếp sinh hoạt và học tập tại KSSV, tổ CTSV buộc sinh viên:…………...…………………….. ra khỏi KSSV kể từ ngày … tháng … năm 200 … Trước khi ra khỏi KSSV,sinh viên:……………………………………………. phải làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của nhà trường. Hải Phòng, ngày … tháng … năm 200 … Tổ trưởng tổ CTSV 6, Giấy triệu tập sinh viên: GIẤY TRIỆU TẬP Hải Phòng, ngày … tháng … năm 200 … Căn cứ vi phạm của sinh viên:…………………………………………………………… Lớp:……………………………Ngành:……………………………………………………... Hội đồng khen thưởng - kỷ luật yêu cầu sinh viên:………………………….. Có mặt tại phòng:…….. Giờ…………….Ngày … tháng … năm 200 … để họp xét kỷ luật. Nếu đúng thời gian trên mà sinh viên:……………..không có mặt thì hội đồng vẫn xét kỷ luật theo quy định. Thường trực hội đồng khen thưởng - kỷ luật 7, Quyết định kỷ luật: QUYẾT ĐỊNH V/V kỷ luật sinh viên Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng Căn cứ: - Quyết định số 792/ QĐ-TTg ngày 24/09/1997 của thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Dân lập Hải Phòng. - Quyết định số 3027/QĐ-GDĐT ngày 29/09/1997 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng trường. - Quyết định số 3028/QĐ-GDĐT ngày 29/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường Đại học Dân lập hải Phòng chính thức hoạt động. - Quyết định số 1584/QĐ-GDĐT ngày 27/07/1993 của bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác học sinh - sinh viên trong các teường đào tạo. - Biên bản họp ngày … / … / 200 …của hội đồng xét thưởng và kỉ luật của nhà trường. - Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 200 … - 200 … Xét đề nghị của: phòng Đào tạo, tổ Công tác sinh viên, phòng Hành chính -tổng hợp. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thi hành kỷ luật sinh viên vì những lý do sau: ……………………………………………………………………………………… Điều 2: ……………………………………………………………………………… Điều 3:……………………………………………………………………………… Phòng Đào tạo, tổ Công tác sinh viên, phòng Hành chính - tổng hợp và sinh viên chịu trách nhiệm thực hiên quyết định này./. HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị IV.Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ: Động từ + Bổ ngữ Danh từ Nhận xét Đăng ký + ở KSSV Ký + hợp đồng Gia hạn +hợp đồng Kết thúc + hợp đồng Quản lý + kỷ luật Quản lý + trực tự quản Quản lý + tài sản Quản lý +sử dụng điện nước Lập + báo cáo tình hình kỷ luật SV Lập + báo cáo sử dụng điện nước Thông báo + SV bị ký luật Cán bộ quản lý sinh viên Sinh viên Hiệu trưởng Phòng ở Sổ trực ban Tài sản Báo cáo Tác nhân Tác nhân Tác nhân = Hồ sơ DL = Hồ sơ DL V. Biểu đồ ngữ cảnh: 0 HỆ THỐNG QUẢN LÝ KSSV Sinh viên Ban quản lý Hoá đơn thanh toán Thông tin KSSV Thông tin cá nhân toán Thông tin đáp ứng yêu cầu vào / ra KSSV Yêu cầu vào / ra KSSV Báo cáo đột xuất và định kì VI. Biểu đồ phân rã chức năng: Hệ thống quản lý KSSV 1.Quản lý HĐ 2.Quản lý SV 2.1.Q. lý kỉ luật 1.1.Đăng ký ở 2.2.Q.lý trực TQ 1.2.Ký hợp đồng 1.3.Gia hạn HĐ 1.4.Kết thúc hợp đồng 3.Quản lý phòng 3.2.Quản lý sử dụng điện nước 3.1.Q lý tài sản Các hệ thống con: 1. Hệ thống con”Quản lý hợp đồng” Đây là hệ thống nhằm mục đích quản lý các hồ sơ của sinh viên và xét duyệt cho các sinh viên có thể vào/ra KSSV. Hệ thống này sẽ đáp ứng được công việc trong quá trình quản lý hợp đồng của các nhân viên quản lý. Công việc khó khăn nhất mà hệ thống phải xử lý là giải quyết cho sinh viên đăng ký vào KSSV. Công việc này thường phải thực hiện nhiều vào năm học mới khi số sinh viên mới nhập trường rất lớn. 2. Hệ thống con “ Quản lý sinh viên”: Đây là quá trình nhằm mục đích quản lý sinh viên trong KSSV khi đã được giải quyết vào KSSV. Quản lý việc sinh hoạt của sinh viên ở trong KSSV theo đúng quy định của nhà trường cũng như Ban quản lý KSSV. Thông tin kịp thời những sinh viên sai phạm nội quy phòng ở, trên cơ sở đó sẽ có những hình thức kỷ luật kịp thời với những mức độ sai phạm khác nhau của sinh viên. 3. Hệ thống con “ Quản lý phòng”: Ban quản lý từng khu nhà chịu trách nhiệm quản lý tài sản của các phòng trong khu nhà do mình phụ trách. Trên cơ sở đó lập báo cáo và xử lý kịp thời các tài sản hư hại. Ngoài ra, sau mỗi tháng Ban quản lý có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng điện nước của các phòng. VII. Mô tả chi tiết các chức năng lá: Đăng ký ở: Khi sinh viên có nhu cầu tạm trú tại KSSV phải thực hiện thủ tục đăng ký ở với tổ CTSV thông qua việc viết đơn xin ở KSSV. Ký hợp đồng: khi sinh viên được xét ở trong KSSV sẽ thực hiện ký hợp đồng ở KSSV với đại diện nhà trường. Gia hạn hợp đồng: Sinh viên có nhu cầu tiếp tục ở trong KSSV sẽ được xét thông qua kết quả rèn luyện học tập tại năm học trước và gia hạn hợp đồng. Kết thúc hợp đồng: cán bộ quản lý sinh viên ngành báo cho sinh viên trước 1 tháng và sinh viên khi kết thúc hợp đồng có trách nhiệm bàn giao các trang thiết bị lại cho nhà trường, thực hiện các thủ tục theo quy định. Quản lý kỷ luật: Báo cáo tình hình kỷ luật sinh viên: khi sinh viên có vi phạm kỷ luật và có chứng cứ vi phạm kỷ luật cán bộ quản lý sinh viên ngành có trách nhiệm báo cáo với tô trưởng để họp hội đồng khen thưởng - kỷ luật. Thông báo các trường hợp bị trục xuất khỏi KSSV: khi sinh viên bị trục xuất khỏi KSSV, cán bộ quản lý sinh viên ngành phải có trách nhiệm chuyển quyết định kỷ luật cho sinh viên, thông báo toàn khu KSSV và toàn trường. Quản lý trực tự quản: trong thời gian tạm trú tại KSSV, sinh viên có nhiệm vụ trực tự quản theo sự phân công của cán bộ quản lý sinh viên ngành. Quản lý tài sản: sinh viên tạm trú tại KSSV được mượn các trang thiết bị sinh hoạt hàng ngày theo quy định. Quản lý sử dụng điện nước: hàng tháng, cán bộ quản lý phải ghi số điện nước các phòng sử dụng. Lập báo cáo: cán bộ quản lý điện nước lập báo cáo chuyển phòng tài vụ để tính tiền, thanh toán. VIII.Các hồ sơ sử dụng: Đơn đăng ký ở khách sạn sinh viên Hợp đồng ở khách sạn sinh viên Đơn xin ra khỏi khách sạn sinh viên Thông báo buộc sinh viên vi phạm nội quy ra khỏi khách sạn sinh viên Giấy triệu tập sinh viên Quyết định kỷ luật sinh viên Giấy nhận phòng ở IX. Ma trận thực thể - chức năng: Các thực thể 1.Đơn đăng ký ở khách sạn sinh viên 2.Hợp đồng ở khách sạn sinh viên 3.Đơn xin ra khỏi khách sạn sinh viên 4.Thông báo buộc SV vi phạm …. 5.Giấy triệu tập sinh viên 6.Quyết định kỷ luật sinh viên 7.Giấy nhận phòng ở Các chức năng nghiệp vụ 1 2 3 4 5 6 7 Quản lý hợp đồng R C R C Quản lý sinh viên C C C Quản lý phòng R R X. Biểu đồ luồng dữ liệu: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0: 1. Quản lý hợp đồng 2. Quản lý sinh viên 3. Quản lý phòng Sinh viên Ban quản lý Yêu cầu đang ký ở KSSV Yêu cầu chấm dứt hợp đồng Thông báo chấm dứt hợp đồng Báo cáo Trả lời yêu cầu cho phép ở KSSV Thông báo kỷ luật Thông báo trực tự quản Báo cáo đột xuất và định kì D1 Kho DLSV Cập nhật dữ liệu Thông tin về sinh viên Báo cáo tình hình phòng ở D2 Kho DL phòng Cập nhật dữ liệu phòng Thông tin về phòng Tình hình sử dụng điện nước Bàn giao cơ sở vật chất Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: A, Biểu đồ của tiến trình 1.Quản lý hợp đồng: Thông tin sinh viên Thông tin yêu cầu Sinh viên Thông tin sinh viên Yêu cầu ra hạn hợp đồng Thông báo “Được/không” Thông báo Yêu cầu giải quyết vào KSSV D1 Kho DL SV Thông tin trả lời 1.3 Gia hạn hợp đồng 1.1 Nhập hồ sơ đăng ký ở KSSV 1.2 Làm hợp đồng ở KSSV Báo cáo thống kê sinh viên được ở KSSV Báo cáo thống kê số sinh viên được ở KSSV Ban quản lý Báo cáo sinh viên ra khỏi KSSV Báo cáo thống kê sinh viên được tiếp tục ở KSSV D1 Kho DL SV 1.4 Chấm dứt hợp đồng Thông tin sinh viên Yêu cầu ra khỏi KSSV B, Biểu đồ của tiến trình 2.Quản lý sinh viên: 2.1 Quản lý kỷ luật Thông tin yêu cầu 2.2 Quản lý trực tự quản Báo cáo tình hình trong ngày Ban quản lý Báo cáo số sinh viên bị kỷ luật Thông báo Sinh viên Thông tin sinh viên vi phạm `` Thông tin trả lời C, Biểu đồ của tiến trình 3.Quản lý phòng: 3.1. Quản lý tài sản 3.2. Quản lý điện nước Sinh viên Ban quản lý Báo cáo tình trạng tài sản Báo cáo tình trạng sử dụng điện nước Đáp ứng yêu cầu thông tin Hoá đơn thanh toán Thông tin tình hình sử dụng điện nước Bàn giao tài sản Ký nhận tài sản 1 1 1 có n 1 1 n 1 1 1 n 1 1 KỈ LUẬT bị giữ NoidungVP MaKL Namhoc NgayVP Namhoc CHỨC VỤ Tenphong TenCV MaCV SINH VIÊN Khoahoc Nganh Lop MaSV Ngaysinh Hoten Gioitinh HỢP ĐỒNG MaHD NgayBD NgayKT ký có TÀI SẢN MaTS LoaiTS Ttrang thuộc PHÒNG Gioitinh Khunha Tenphong có SỔ T-ĐIỆN Thangghiso Chisocuoiky Chisodauky SỔ T-NƯỚC Thangghiso Chisocuoiky Chisodauky XI. Mô hình ER: XII. Mô hình quan hệ: CHỨC VỤ #MaCV MaSV TenCV Namhoc Tenphong KỶ LUẬT #MaKL NoidungVP NgayVP Namhoc MaSV SINH VIÊN #MaSV HotenSV Gioitinh Khoa Lop Nganh HỢP ĐỒNG #MaHD MaSV Tenphong NgayBD NgayKT PHÒNG #Tenphong Khunha Gioitinh TÀI SẢN #MaTS LoaiTS Tinhtrang Tenphong SỔ T-NƯỚC Tenphong Thangghiso Chisodauky Chisocuoiky SỔ T-ĐIỆN Tenphong Thangghiso Chisodauky Chisocuoiky Xây dựng mô hình dữ liệu vật lý: SINHVIEN STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú MaSV Text 15 Mã Sinh Viên Hoten Text 20 Họ Tên Ngaysinh Date/Time Ngày Sinh Lop Text 10 Lớp Khoahoc Number Integer Khoá Học Manganh Text 10 Mã Ngành Gioitinh Text 5 Giới Tính NGANH STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 Manganh Text 10 Mã Ngành 2 Tennganh Text 30 Tên Ngành CHUCVU STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 MaCV Text 5 Mã Chức vụ 2 Tenphong Text 5 Tên Phòng 3 TenCV Text 20 Tên Chức Vụ 4 Hocky Number Integer Học Kỳ 5 MaSV Text 15 Mã Sinh Viên HOPDONG STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 MaHD Text 10 Mã Hợp Đồng 2 MaSV Text 15 Mã Sinh Viên 3 NgayBD Date/Time Ngày Bắt Đầu 4 NgayKT Date/Time Ngày Kết Thúc 5 Tenphong Text 5 Tên Phòng PHONG STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 Tenphong Text 5 Tên Phòng 2 MaTS Text 10 Mã Tài Sản 3 Khunha Text 5 Khu Nhà 4 Gioitinh Text 5 Giới Tính 5 Songuoi Number Integer Số Người TAISAN STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 MaTS Text 10 Mã Tài Sản 2 TenTS Text 20 Tên Tài Sản 3 Tinhtrang Text 10 Tình Trạng 4 Soluong Number Integer Số Lượng 5 Donvitinh Text 10 Đơn Vị Tính KYLUAT STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 MaKL Text 10 Mã Kỷ Luật 2 MaSV Text 15 Mã Sinh Viên 3 NoidungVP Text 100 Nội Dung Vi Phạm 4 ThoigianVP Date/Time Thời Gian Vi Phạm 5 HinhthucKL Text 30 Hình Thức Kỷ luật 6 ThoigianKL Date/Time Thời Gian Kỷ Luật SOTIENDIEN STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 Sophong Text 5 Tên phòng 2 Thangghiso Date/Time Tháng ghi sổ 3 Chisodauky Number Integer Chỉ số đầu kỳ 4 Chisocuoiky Number Integer Chỉ số cuối kỳ SOTIENNUOC STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Caption Ghi chú 1 Sophong Text 5 Tên phòng 2 Thangghiso Date/Time Tháng ghi sổ 3 Chisodauky Number Integer Chỉ số đầu kỳ 4 Chisocuoiky Number Integer Chỉ số cuối kỳ Lời cám ơn: Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Vũ Anh Hùng (giảng viên bộ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin) đã tận tình giúp đỡ chúng em trong quá